RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Kuukauden Rita 31 (2.1.2011) (här på svenska)

MENTAL TRAINING - MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Mental Training on lähinnä tavoitteellisen muutoksen väline, jonka avulla voi toteuttaa realistisia toivomuksia. Tämä muutostoivomus saattaa koskea erilaisia elämäntapoja kuten painonhallintaa, tupakanvieroitusta tai hyvää yöunta. Yhtä lailla se voi liittyä asenteisiin, opiskelumotivaatioon tai ammatinvalintaan – tai siihen, että ylipäänsä saa elämänsä hyvään kuosiin. Yhä enemmän tulee julki se, kuinka suuri vaikutus tällaisella mentaalisella valmennuksella on myös opetustilanteissa, miten tällä menetelmällä voidaan parantaa opintosuorituksia ja saada työrauhaa opiskeluryhmiin, erityisopetuksesta yliopisto-opintoihin.

Kouluneuvos ja valtiotieteiden tohtori Reijo A. Kauppila kirjoittaa uusimmassa kirjassaan ’Mielen voima: suggestiot opetuksessa ja ohjauksessa’, että tämän tyyppisten menetelmien pitäisi olla automaattisena osana opettajakoulutuksessa. Hän viittaa lukuisiin tutkimuksiin, joista löytyy kuvauksia siitä, miten lasten, nuorten ja aikuisten keskittymiskyky ja oppimistulokset ovat parantuneet mentaalisen valmennuksen ja suggestioiden avulla. Tällaisessa opetuksessa koetaan oppimisen iloa ja itsensä toteuttamisen tunnetta, koska suggestiivinen viestintä johtaa seuraavaan prosessiin: Unelma à toivo à innostuminen à onnistuminen. Tällaista valmennusmenetelmää kutsutaan englanniksi nimeltä Inner Track Learning. Siihen sisältyy niin rentoutusharjoituksia kuin NLP:täkin.

Muutosvaatimukset, ja oppiminen on eräs muutosvaatimusten muoto, aiheuttavat usein stressiä. Asetetut vaatimukset, ja oma suhtautuminen niihin, saattavat laukaista haitallista stressiä (disstressia), joka estää oppimista ja haittaa muistitoimintoja. Työntekijä tai opiskelija tarvitsee tällöin rentoutusta ja sopivia suggestioita, jotka vahvistavat hänelle, että hän selviytyy tehtävästään. Sen lisäksi hän tarvitsee konkreettista mallia sille, miten hän voisi toimia hyvin.

Oppimisen tehostaminen mallin avulla on kuvattu esimerkiksi Arlingtonissa 1977 ja sitä kutsutaan Raikovin efektiksi. Mary ei ollut soittanut aikaisemmin viulua, mutta halusi oppia. Hänelle tehtiin syvärentoutusta ja mielikuvaharjoituksia, joissa hän samaistui lahjakkaaseen esikuvaan. Kahden oppitunnin jälkeen hän pystyi antamaan konsertin kokeen ohjaajille! Identifioitumalla ja eläytymällä osaaviin ihmisiin tai olentoihin voidaan poistaa psyykkisiä esteitä ja vapaasti tavoitella oman suorituksen äärirajoja, toteaa Kauppila.

Mental Training on siis tehokas apuväline tilanteissa, jolloin haluaa vapauttaa voimavaroja ja muuttaa vanhentuneita asenteita. Oma mentaalinen valmennus voitaisiin laatia esimerkiksi seuraavalla tavalla:

1.       Päätä mitä haluat muuttaa, mahdollisimman täsmällisesti

2.       Muotoile suggestioita, jotka auttavat pääsemään päämäärään

3.       Tee lihasrentoutus (joka automaattisesti aina myös jossain määrin rentouttaa mieltä, mikä avaa tajunnan tuleville mielikuvaharjoituksille)

4.       Kuvittele, miten joku taitava henkilö tai olento toimii tässä tilanteessa

5.       Kuvittele, että itse toimit juuri samalla tavalla

6.       Eläydy siihen, miltä tuntuu osata tämä ja onnistua siinä

7.       Toista suggestiosi useamman kerran itsellesi

8.       Virkistä itsesi esimerkiksi hengittämällä voimakkaammin sisään, liikuttamalla kehosi eri osia ja räpyttelemällä silmiäsi.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Kuukauden sitaatti:

”Ei tarvita köysiä, kun ihmiset itse sitovat itsensä.” Zen-viisaus
----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
Kuukauden kirjavihje:

Reijo A. Kauppila: Opi ja opeta tehokkaasti, psyykkinen valmennus oppimisen tukena (2004)
Reijo A. Kauppila: Mielen voima: Suggestiot opetuksessa ja ohjauksessa (2010)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi