RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 29 (1.11.2010) (tässä suomeksi)

AKTIV ORIENTERING I LIVET

Vad använder du din energi och dina 24 timmar i dygnet till? Hur mycket går åt till andra människors villkor, hur mycket går åt till att förtränga sånt du inte vill kännas vid och hur mycket blir över för att orientera dig framåt? Nathaniel Branden påstår, att vi satsar så mycket på att anpassa oss till världen omkring oss, att vi blivit omedvetna om stora delar av vårt inre jag. Det yttre jaget, som vi visar upp utåt, är det som kräver vår uppmärksamhet. För att inte hamna i ett alltför stort beroendeförhållande till vår omgivning, kunde det vara skäl att allt emellanåt rensa upp kanalen mellan vårt inre och yttre jag. Göra klart för oss vad som är värt vad.

Ett sätt att upprätta god förbindelse mellan det yttre och inre jaget kunde vara N. Brandens metod att hitta på många olika egna slut till ett antal meningar. Jobbar man bara snabbt, säger han,  och inte oroar sig för för hur sanna avslutningarna egentligen är, kan dylika avslutningar öka självkännedomen avsevärt. Hitta alltså på minst fem olika avslutningar till:

Jag tycker minst om mig själv, när jag ……..

Jag tycker mest om mig själv, när jag ……

När jag känner mig illa omtyckt ……….

När jag är stolt över något, så ……….

Det som gör saker och ting svåra att acceptera, är …………

Målet är att ha en stark, positiv självbild, som vi kan bibehålla i alla situationer. Det lönar sig att granska utifrån vems normer och intressen du värderar ditt beteende. Sist och slutligen försöker vi alla genomgående tillfredsställa våra behov. Alla handlingar är relaterade till en strävan att överleva, att  känna gemenskap och få uppskattning. Priset blir ibland att man isolerar sig från sitt inre jag. Det kan kännas som om man står inför valet att antingen avstå från sig själv eller från något annat viktigt, t.ex. en gemenskap. Man sätter store värde på att höra till än på att vara till och då tappar man kontakten med sitt inre.

För att orientera sig aktivt i stället för passivt här i livet, måste vi ta eget ansvar för att uppnå det vi önskar. Det räcker oftast inte att bara håller tummarna för att någon annan skall förverkliga våra drömmar.

Aktiv orienteering medför

-          eget ansvar för tidsanvändning,

-          eget ansvar för kropp och hälsa,

-          eget ansvar för att båbörja, stanna kvar i eller avsluta relationer,

-          eget ansvar för hur behandla familj, vänner, kolleger - eller okända.

Det finns förvisso åtskilligt, som inte står under vår kontroll och det är bara att acceptera faktum. En del saker kan vi kontrollera, andra inte. Men vi kan i viss mån ta ansvar för den mening vi ger också sådant utanför vår kontroll. På så sätt ger vi inte bort makten till andra.

Herr Branden menar att vi kunde beygsätta oss själva inom olika livsområden. Försök värdera dig själv på en skala mellan 1-10 beträffande

-          din hälsa

-          vem du väljer att leva med

-          vilka du väljer att ha som vänner

-          ditt ekonomiska välstånd

-          ditt jobb

-          din karaktär

-          din lycka

-          osv.

Avsikten med betygssättningen är att ringa in de områden du behöver jobba mest med. Påståenden som “men jag vet inte hur jag skall gå till väga” skjuter herr Branden ner med detsamma. Det är bara att släppa vårt inre kloka jag till tals, till exempel genom att finna så många avslutningar som möjligt på meningen Här kan jag orientera mig aktivt (= ta mera ansvar) genom att …

------------------------------------------------------------------------------------------------Månadens boktips:

Nathaniel Branden: Öka ditt självförtroende (2000)
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Våga säga nej till det som är bra, så att du kan säga ja till det som är bäst.” (Ett ord plockat på vägen)
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi