RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Kuukauden Rita 29 (1.11.2010)

”Uskalla sanoa hyvälle ei, jotta voit sanoa parhaalle kyllä.” -
Sana poimittu matkan varrelta

AKTIIVINEN ORIENTOITUMINEN ELÄMÄSSÄ

Mihin kulutat energiasi ja vuorokautesi 24 tuntia? Miten paljon ajastasi kuluu toisten ehdoilla, miten paljon kuluu kaiken sellaisen torjumiseen mitä et tahdo tiedostaa ja miten paljon eteenpäin orientoitumiseen? Nathaniel Branden väittää, että panostamme niin paljon ympärillämme olevaan sopeutumiseen, että olemme kadottaneet tietoisuuden suuresta osasta sisäistä minäämme. Ulkoinen minämme, se mitä näytämme ulospäin, vaatii kaiken huomiomme. Jotta emme joutuisi aivan liiaksi riippuvaiseksi ympäristöstämme, olisi tarpeen silloin tällöin puhdistaa kanava, joka yhdistää sisäisen ja ulkoisen minämme. Tehdä välistä itsellemme selväksi mikä on minkin arvoista.

Yksi tapa ylläpitää hyvä yhteys ulkoisen ja sisäisen minämme välillä voisi olla N. Brandenin menetelmä, jossa yritetään löytää erilaisille lauseille mahdollisimman monta omaa lopetusta. Hän sanoo, että kun vain työskentelee riittävän nopeasti eikä välitä liikaa siitä, miten tosia keksityt loput ovat, voi sillä tavoin parantaa huomattavasti itsetuntemustaan. Keksi siis vähintään viisi jatkoa virkkeille:
- Pidän itsestäni vähiten, kun…..
- Pidän itsestäni eniten, kun ……
- Kun minusta tuntuu, että en ole pidetty.....
- Kun olen ylpeä jostakin, niin.....
- Se, mikä tekee vaikeaksi hyväksyä asiat, on......

Päämääränä on saavuttaa vahva positiivinen minäkuva, jonka pystymme pitämään kaikissa tilanteissa. Kannattaa tutkia, kenen normien ja etujen mukaisesti arvioi käyttäytymistään. Loppujen lopuksihan yritämme johdonmukaisesti vain tyydyttää tarpeitamme. Kaikki toiminta liittyy tarpeeseen selviytyä, tuntea yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja saada arvostusta. Hintana on kuitenkin usein se, että samalla eristää itsensä sisäisestä minästään. Voi tuntua siltä, että on valinnan edessä, luopuako itsestä vai jostakin muusta tärkeästä, esimerkiksi yhteisyydestä. Sitä antaa usein enemmän arvoa sille, että kuuluu johonkin, kuin että pitää omasta elämästään hyvää huolta, ja silloin menettää helposti kontaktin sisäiseen minäänsä.

Aktiivinen orientoituminen elämässä passiivisen sijasta edellyttää, että kannamme itse vastuuta siitä, että saavutamme sen mitä toivomme. Useimmiten ei riitä että pitää vain peukkua pystyssä sille, että joku muu toteuttaisi meidän unelmamme.

Aktiivinen orientoituminen tuo mukanaan
- oman vastuun ajankäytöstä

- oman vastuun kehosta ja terveydestä

- oman vastuun suhteiden aloittamisesta, ylläpitämisestä ja päättämisestä
- oman vastuun siitä, miten käsittelee perhettään, ystäviä, kollegoja – tai tuntemattomia

On luonnollisesti runsaasti sellaista, mikä ei ole hallinnassamme, ja se tosiasia on vain hyväksyttävä. Joitakin asioita voimme hallita, toisia taas ei. Mutta pystymme ottamaan jossakin määrin vastuuta siitä, minkä merkityksen annamme myös sellaiselle, mikä ei ole hallinnassamme. Sillä tavoin emme anna valtaamme pois muille.

Brandenin mielestä me voisimme antaa itsellemme arvosanoja elämän eri osa-alueista. Yritä siis arvioida itseäsi 1-10 asteikolla seuraavissa:
- terveys

- kenet valitset elämänkumppaniksesi

- ketä valitset ystäviksi

- taloudellinen hyvinvointi

- työsi

- itsekurisi

- onnellisuutesi
- jne.

Arvosanojen antamisen tarkoituksena on tunnistaa ne osa-alueet, joiden kanssa sinun kannattaisi tehdä lisää työtä. Sellaiset väitteet kuin ”mutta en tiedä miten minun pitäisi toimia” Branden ampuu alas välittömästi. Hänen mukaansa voimme vain yksinkertaisesti päästää viisaan minämme ääneen, esimerkiksi miettimällä mahdollisimman monta jatkoa lauseelle: Tässä pystyn orientoitumaan aktiivisesti (=ottamaan enemmän vastuuta) siten että...

----------------------------------------------------------------------------------------------
Kuukauden kirjavihjeet:

Nathaniel Branden: Öka ditt självförtroende (2000) (How to Raise Your Self-Esteem).

Muitakin Branden kirjoja löytyy englanniksi. Suomenkieleisiä käännöksiä en ole löytänyt.
----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi