RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 28 (3.10.2010) (tässä suomeksi)

RELAXATION - VAD ÄR DET

Vad är egentligen avspänning eller relaxation för något? Kort sagt är det konsten att själv kunna kontrollera de olika dimensionerna av sitt liv medelst muskelavspänning. Ibland används också  begrepp som ’självpåverkan’ eller ’självhypnos’ eller rätt och slätt ’avslappning’. För att skilja denna form av avslappning från olika former av rekreation, som bastubad, skogspromenader, TV-tittande  m.m.dyl., har man allt mera börjat använda den engelskinspirerade termen relaxation. Därmed inte sagt att rekreation inte skulle vara avslappnande. Det handlar bara om olika saker. Med rekreation strävar man till att ge sig själv en skön eller avkopplande stund. Med relaxation siktar man direkt mot förändringar i nervsystemet och det inresekretoriska systemet.

Dagens arbetsliv (och också många gånger privatlivet) för allt emellanåt med sig allsköns krav på prestationer och förmåga att gallra bort oväsentligheter. Man kastas mellan ett otal olika uppgifter och åtaganden och hamnar att med vänstra handen sköta så mycket, att det blir svårt att avgöra vad man egentligen skall satsa den högra handen på. Vi uppmanas att inte öka på arbetstakten, utan ’bara’ göra jobbet smartare. Sådant här åstadkommer lätt en både fysisk och psykisk obalans i vår organism, en obalans som vila och sömn inte alltid lyckas rätta till. Skadliga stressreaktioner, om de pågår tillräckligt länge, kan nämligen börja leva ett eget liv, vilket betyder, att kroppen fortsätter att producera stresshormoner även efter att de yttre orsakerna till stress upphört. Ibland försöker vi lugna ner hormongaloppen med hjälp av t.ex. alkohol och det verkar faktiskt hjälpa. Det är bara det, att alkoholen lugnar enbart den psykiska upplevelsen, medan den fysiska reaktionen fortgår utan att vi märker det. På så sätt riskerar vi att aningslöst låta organismen gå på högvarv och – i ytterlighetsfall – få immunförsvaret att, som vi tycker, lite överraskande kollapsa.

Det är här relaxationen kommer in i bilden. Ett stort antal vetenskapliga forskningsresultat (bland de utförligaste i Finland må nämnas Helli Toivanens doktorsavhandling från 1994 samt Gockels och Lindholms undersökning för Orton år 2004) visar nämligen, att relaxationsövningar bland annat

-          får halten av stresshormoner att minska och sänker blodtrycket (om det är för högt)
-          återställer balansen i nervsystemet och minskar på muskelspänningarna
-          stärker immunförsvaret
-          lindrar smärtor och värk
-          förbättrar sömnen och råder bot på sömnlöshet
-          minskar arbetsplatsfrånvaron och sjukvårdskostnaderna
-          stärker självförtroendet och arbetsglädjen
-          förbättrar inlärningsförmågan

 Genom att koncentrera oss på musklerna och låta dem slappna av lite i taget, får vi vårt centrala nervsystem i balans, vilket i sin tur balanserar upp hormonproduktionen med såväl psykiskt som fysiskt välmående som följd. Förutsättningen är dock att övningarna görs regelbundet, inte bara då och då eller vid behov. Relaxation kan naturligtvis användas i nödsituationer som en återställande manöver, men dess verkan, liksom också duschens och motionens, upphör rätt snabbt om aktiviteten inte upprepas. Vikten av upprepning kan inte nog betonas!

Det finns många olika övningar, för gammal och för ung, för daghemsbarn och för skolelever, för befrämjande av arbetslivet och privatlivet. Bäst är kanske att först låna ljudband på biblioteket och söka sig fram till den typ, som passar en själv, åtminstone till att börja med. För den som vill prova genast ger Paul McKenna i sin bok ”Control Stress: Stop worrying and feel good now” (2009) en enkel övning till systematisk relaxation. Vid behov kan man ha en äggklocka att ringa efter 10 - 20 minuter, beroende på hur länge man tänkt sig att spänna av.

1.      Ligg eller sitt så rakt som möjligt, att blodcirkulationen befrämjas.

2.      Slut ögonen och säg till dig själv med lugn (inre) stämma:

Nu relaxar (= tänker på och låter slappna av) jag ögonen och området kring dem.

Nu relaxar jag munnen och området där omkring

Nu relaxar jag tungan och organen inne i munnen

Nu relaxar jag mina skuldror

Nu relaxar jag mina armar

Nu relaxar jag mina händer

Nu relaxar jag min bröstkorg

Nu relaxar jag min mage

Nu relaxar jag mina ben: låren, knäna, vaderna

Nu relaxar jag mina fötter

3.      Gå igenom kroppsdelarna i motsatt riktning: fötterna, benen, magen ... och känn efter var det lönar sig att spänna av lite mera.

4.      Säg sedan: Nu relaxar jag innandömet i mitt huvud och mitt mentala jag.

5.      Nu är det bara att vistas i detta speciella tillstånd 5 – 15 minuter. (Tankar kanske kommer och går i början, men musklerna hålls i allmänhet skönt avspända.)

6.      Avsluta övningen genom att öppna ögonen och sträcka på armar och ben.

Övning ger färdighet, även här. Småningom försätter du dig i ett avspänt tillstånd mycket snabbt och kan använda metoden till att på fem minuter pigga upp dig under dagens lopp och fortsätta dina göranden och låtanden med förnyad energi och entusiasm.

------------------------------------------------------------------------------------------------Månadens boktips:

Jukka Kataja: Rentoutuminen ja voimavarat
Reijo A. Kauppila: Opi ja opeta tehokkaasti
Pasi Koivunen: Ylitä itsesi
Raimo Lindh: Mielikuvaoppiminen

Gunilla Eek: Fungera och må bättre
Terry Orlick & Elisabeth Solin: Visst kan du - Livsfärdighetsträning i förskola & skola

Ingalill Enbom: Våga vara frisk

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Om du frågar mig om den enskilt viktigaste nyckeln till vitalitet och hälsa, måste jag säga, att det är att undvika bekymmer, stress och nervositet. Och om du inte frågade mig, skulle jag ändå nödgas säga det.” - George Burns
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi