RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 23 (23.2.2010) (tässä suomeksi)

HUR VÄLJER DU?

Lär dig välja bättre, så får du något bättre, säger dr. Phil i sin bok ’Livsstrategier’ (s. 56-68). Det är du som skapar resultaten i ditt liv, inte bara i vissa situationer, utan hela tiden, antingen det gäller ditt jobb, dina relationer, din vikt eller din lycka. Om du inte accepterar det här, kommer du att feldiagnostisera dina problem och fel diagnos leder till fel behandling och problemen kvarstår.

Om du ser dig som ett offer, blir du utan rätt medicin och utan framgång. Vill du ha en förändring till stånd, lönar det sig att analysera vad du gjort eller inte gjort för att åstadkomma de oönskade resultaten. Nyttiga frågor är till exempel:

-          Vilken livsomständighet är det jag inte gillar?
-          Vad gjorde jag för att möjliggöra ett sådant resultat?
-     Var jag blåögd, missade jag varningstecken eller ville jag inte se vissa saker?
-          Var jag inte tillräckligt tydlig om vad jag ville?
-          Underlät jag att stå på mig?
-          Underlät jag att be om det jag ville ha?
-          Valde jag fel person, plats eller tillfälle?
-          Vilka handligar behöver jag nu utföra för att åstadkomma förändring?
-     Behöver jag sluta tillämpa vissa gamla beteenden? Behöver jag börja tillämpa vissa nya         beteenden? 

Det är en grundläggande självbevarelseinstinkt i människans natur att skylla ifrån sig. Därför försöker man rationalisera, rättfärdiga och förklara så man skall slippa ansvaret. Men det är som att desperat söka bilnyckeln i alla fickor och lådor och skrymslen utan att hitta den – för den sitter i tändningslåset i bilen. På samma sätt hjälper det inte att söka orsakerna till dina problem hos andra männsikor. De finns inte där – de finns inom dig! Det är bara att inse, att ingen utom du själv kommer kommer att befria dig från dina omak.

-          Du sade orden
-          Du blev förbannad
-          Du litade på den där stollen
-          Du släppte in honom
-          Du bestämde att du inte var värd det
-          Du stack
-          Du offrade dina drömmar
-          Du valde jobbet
-          Du lät dem behandla dig som lort
-          Du köpte den eländiga prylen
-          Du svalde det
-          Osv.

 Att du är ansvarig betyder inte att du är skyldig! Att du tar ansvaret betyder helt enkelt att du själv tar kontrollen över ditt liv istället för att överlåta den till andra. Som Maya Angelous säger: ”Du gjorde det du visste att man skulle göra – och när du visste bättre, gjorde du bättre.”

Vad beträffar din barndom och orättvisor, som hände dig då, är det skäl att konstatera, att barn inte har makt eller kunskap att göra vissa val och därför inte är ansvariga för omständigheterna. Det är som vuxen du kan välja din reaktion på händelser, som inträffat tidigare i ditt liv. Som vuxen behöver du inte mera vara offer, nu är det du som bestämmer över dig, dina tankar och ditt liv.

-          Du väljer var du ska vara.
-          Du väljer hur du ska handla.
-          Du väljer vad su ska säga.
-          Du väljer vad du ska tro.
-          Du väljer vad du ska koncentrera dig på.
-          Du väljer när du ska göra motstånd.
-          Du väljer vem du ska lita på.
-          Du väljer vem du ska undvika.
-          Du väljer vad du tänker om dig själv, om andra, om behov och om rättigheter.

Ett av dina viktigaste val är hur du definierar dig själv i förhållande till andra människor. Andra människor bemöter dig utgående från den bild du har av dig själv. Hur du väljer att reagera på världen avgör, hur världen reagerar på dig.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Månadens boktips:

Phillip C. McGraw: Livsstrategier (2004)
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Såningsmannen kan i misstag eller av slarv så sina ärtor i krokiga rader. Ärtorna gör inga fel - de kommer upp och avslöjar hans rader.”         Ralph Waldo Emerson
------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi