RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 17 (20.9.2009) (tässä suomeksi)

ACCEPTERA DINA LÅGENERGIPERIODER

Det var en gång en tiggare, som varje dag satt på samma gamla låda. En förbipasserande man stannade och frågade, vad han satt på. ”Ingenting”, svarade tiggaren, ”bara en gammal låda, absolut ingenting att titta närmare på.” Då mannen insisterade, öppnade tiggaren lådan – och fann till sin oerhörda häpnad, att den var full med guld.             Eckhart Tolle

På kurser och i böcker talas det mycket om målsättning, hur viktig den är och hur man snabbast uppnår sina mål. Därför kan det vara skäl att också ta upp vikten av perioder utan målsättning liksom också det faktum, att vissa mål når man bara om man släpper sin fixering vid resultatet. Viktor Frankl framhöll, att framgång, liksom lycka, inte kan jagas. Den måste vara en följd.

Robin Sharma berättar i sin bok ’Munken som sålde sin Ferrari’ en historia om en pojke, som gjorde en lång resa för att träffa sin mästare och frågade honom: ”Hur lång tid tar det innan jag är lika vis som du?” ”Fem år”, blev svaret. ”Men om jag jobbar dubbelt så hårt?” undrade pojken. ”Då tar det tio år”, svarade mästaren. ”Men om jag studerar hela dagarna och varje kväll långt in på nätterna?” försökte pojken. ”Då tar det femton år”, sa den vise mannen. ”Varför”, häpnade pojken, ”tar det längre tid att nå målet, om jag jobbar mera energiskt?” ”Därför”, svarade mästaren, ”att om du hela tiden har ett öga på målet, blir det bara ett öga kvar, som kan vägleda dig under resan. Allt du söker kommer till dig, bara du förbereder dig och förväntar dig det.”

Ibland är det alltså bäst att bara låta sig föras framåt som ett löv för vinden – med varierande vindstyrka. Det vi behöver då, är närmast en förmåga att styra till lite, ifall vinden hotar blåsa bort oss från sånt vi värderar högt.

Eckhart Tolle betonar i sin bok ’The Power of Now’, att det finns en egen tid för låg energinivå och en annan tid för hög. En energicykel kan variera mellan några timmar och några år. Inom de stora cyklerna finns också små cykler. Att kämpa emot dessa cykler kan till och med leda till sjukdom, speciellt vad beträffat lågenergicykeln, som är central, när det gäller att generera nytt. Vi har emellertid förfärligt svårt att acceptera och tillåta lågernergicyklerna, varför vår organism ibland nödgas ta till storsläggan och helt enkelt stoppa oss genom att göra oss så sjuka, att vi bara måste varva ner och ladda batterierna.

Det är fråga om att lära sig skilja mella livet och livssituationerna: om att identifiera sig med livet, inte med situationerna. Man kunde lika gärna tala om livet som form och innehållet i formen. Så länge vi identifierar oss med formen, kommer vi att lida och vara frustrerade med (o)jämna mellanrum. Formen är det som syns utåt: utseende, framgång, eget och andra människors beteende, misslyckanden, relationer och olika händelser. Innehållet är kärnan, själva livslågan. När vi identifierar oss med livet självt, behöver vi inte använda energi på att göra motstånd mot dess negativa former. Då inser vi att exempelvis störande oväsen omkring oss, oförskämda personer, klavertramp, ekonomiska förluster med mera dylikt bara är ’form’, som vi egentligen inte behöver bry oss om. Vi kan naturligtvis påtala ett oförskämt beteende, om vi väljer att göra det, men personen ifråga har inte längre makt att kontrollera vår inre verklighet.

Kort sagt:

-          Acceptera och värna om dina lågenergiperioder, då du förtröstansfullt låter livet, likt vinden, forsla dig framåt.

-          Tänk på att livet som innehåll är det viktiga och bestående och att det inte är någon idé att identifiera sig med formens oavbrutna växlingar, som förvisso kan ge dig glädje, men som samtidigt har makt över dina känslor av tillfredsställelse och besvikelse.

-          Knyt an till livet och ha överseende med formen.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------Månadens boktips

Eckhart Tolle: The Power of Now, 1999 (Läsnäolon Voima, 2006; Tystnaden talar, 2009)

Robin Sharma: The Monk Who Sold His Ferrari, 1997 (Munkki, joka myi Ferrarinsa, 2005; Munken som sålde sin Ferrari, 2006)
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi