RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 151 (4.3.2024) (tässä suomeksi)

EN POSITIV AVSIKT

NLP har flera användbara utgångspunkter, som hjälper oss att rätta till oönskade beteenden både hos oss själva och andra. I decemberbrevet 148 behandlade vi antagandet, att vi alltid gör det bästa valet utgående från den modell av världen vi för tillfället har (brevet finns på www.training.fi).

En annan av NLP:s utgångspunkter är den, att det finns en positiv avsikt bakom varje handling.

Det kan väl ändå inte vara möjligt. Hur kan det ligga något positivt i att t.ex. bruka våld mot en annan person eller att uppföra sig illa på ett möte eller att ungdomar skär sig själva?

Med positiv avsikt avses här tillfredställande av ett grundbehov. Grundbehoven är allmänmänskliga som att ha föda för dagen, uppleva någon form av trygghet, känna sig accepterad, röna en viss uppskattning och se en mening med sitt liv.

Vad vi än gör, säger behovsforskarna, så strävar vi att tillfredsställa dessa behov. Någon ser våld som den enda möjligheten att trygga sin tillvaro eller känna sig accepterad av sin referensgrupp, en annan uppför sig illa för att i ren frustration försöka skapa någon form av mening i livet – eller helt enkelt bli sedd, och den som åsamkar sig själv skador, dämpar sitt emotionella lidande med fysiska smärtor. Till exempel.

De båda utgångspunkterna, att vi alltid gör det bästa möjliga valet och att det bakom varje handling finns en positiv avsikt, dvs. ett grundbehov, tangerar varandra i och med att vi väljer hur vi tillfredsställer våra behov. Mycket av det vi gör handlar om att skydda oss och att bli sedda. Skydda oss mot vad? Det beror på vad vår hjärna tolkar som hot eller fara.

Hur vill vi då bli sedda? Den svenska författaren Hjalmar Söderberg (1869-1941) beskriver det mycket träffande så här: “Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.”

Vi är långt ifrån alltid medvetna om orsaken till våra handlingar. Vi förklarar dem i efterhand med någon uppfunnen logik. När vi kommer underfund med de egentliga orsakerna, dvs. den positiva avsikten, har vi lättare att se alternativa utvägar och göra bättre val.

När vi alltså är missnöjda med vårt eget eller någon annans handlande, kunde vi leta efter dolda behov och alternativa lösningar hellre än att klaga över bristande självdisciplin. De underliggande orsakerna är inte alltid lätta att upptäcka, men man kan ha hjälp av ett systematiskt frågande och lyssnande i stil med

- Hur närmare bestämt…?
- Vad skulle hända om…?
- Vad hindrar…?
- Förstod jag rätt att…?
- Det låter som om…

Det är i stort sett fråga om lagbundenheter i mänskliga sammanhang, och vi klarar oss bättre efter hand som vi lär oss bemästra dessa lagbundenheter.
 

Månadens citat:

”Ta nästa steg. Varken mer eller mindre och steget därefter kommer att avslöjas.” - Clement Watt

Månadens lästips:

Richard Templar: The Rules of Management (2022)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi