RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 151 (4.3.2024) (här på svenska)

POSITIIVINEN TARKOITUS

NLP:ssä on useita käyttökelpoisia lähtökohtia, jotka auttavat korjaamaan epätoivottavia käyttäytymistapoja niin meissä itsessämme kuin kanssaihmisissäkin. Joulukuun kirjeessä 148 käsittelyssä oli NLP:n oletus, että teemme aina parhaan mahdollisen valinnan sen maailmankuvan perusteella, joka meillä kulloinkin on (kirje löytyy www.training.fi :stä).

Eräs toinen NLP:n lähtökohdista on, että jokaisen teon takana on positiivinen tarkoitus.

Ei kai se voi kuitenkaan olla mahdollista? Miten esimerkiksi sen takana, että käyttää väkivaltaa toista ihmistä kohtaan tai että käyttäytyy huonosti kokouksessa tai että nuoret viiltelevät itseään voi olla mitään positiivista?

Positiivisella tarkoituksella tarkoitetaan tässä jonkin perustarpeen tyydyttämistä. Perustarpeet ovat yleisinhimillisiä, kuten jokapäiväinen ruoka, että voi tuntea olonsa turvalliseksi, tuntea itsensä hyväksytyksi, kokea arvostusta ja nähdä elämällään tarkoitus.

Mitä tahansa teemmekin, niin tarvetutkijoiden mukaan tavoittelemme aina näiden perustarpeidemme tyydyttämistä. Joku näkee väkivallan ainoaksi mahdollisuudeksi turvata olemassaolonsa tai tuntea itsensä hyväksytyksi kohderyhmässään, joku toinen käyttäytyy huonosti pelkkää turhautumistaan yrittäessään luoda elämäänsä jotakin merkitystä – tai tullakseen yksinkertaisesti nähdyksi, ja se joka haluaa aiheuttaa itselleen vammoja tukahduttaa henkisiä kärsimyksiään fyysisellä kivulla.

Molemmat NLP:n lähtökohdat, että teemme aina parhaan mahdollisen valinnan ja että jokaisen toiminnon takana on positiivinen tarkoitus, toisin sanoen perustarpeen tyydyttäminen, sivuavat toisiaan valitessamme tapamme tyydyttää tarpeitamme. Paljossa siitä mitä teemme on kyse itsemme suojelemisesta ja nähdyksi tulemisesta. Suojelemiseksi miltä? Se riippuu siitä, minkä aivomme kokevat uhkaksi tai vaaraksi.

Miten sitten haluamme tulla nähdyksi? Ruotsalainen kirjailija Hjalmar Söderberg (1869-1941) kuvaa sitä osuvasti näin: ”Sitä haluaa olla rakastettu, sen puutteessa ihailtu, sen puutteessa pelätty, sen puutteessa inhottu ja halveksittu. Ihmisiin haluaa istuttaa jonkin tunteen. Sielu värisee kylmästä tyhjässä tilassa ja haluaa yhteyttä hintaan mihin hyvänsä.”

Emme läheskään aina ole tietoisia tekemistemme syistä. Selitämme ne jälkikäteen jollakin keksityllä logiikalla. Kun meille selviää todellinen syy, toisin sanoen positiivinen tarkoitus, pystymme helpommin näkemään vaihtoehtoisia teitä ja tekemään parempia valintoja.

Kun siis olemme tyytymättömiä omiin tai toisten tekemisiin, voisimme mieluummin kuin valitella puuttuvaa itsekuria etsiä kätkettyjä tarpeita ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Taustalla olevia syitä ei ole aina helppoa havaita, mutta apuna voisi käyttää NLP:n tarjoamaa järjestelmällistä kysymys- ja kuuntelemismenetelmää tyyliin:

- Miten tarkemmin ajatellen…?
- Mitä tapahtuisi jos…?
- Mikä estää…?
- Ymmärsinkö oikein että…?
- Vaikuttaa siltä että…?

Kyse on pääasiassa inhimillisen kanssakäymisen lainalaisuuksista, ja selviydymme vähitellen yhä paremmin, kun opimme hallitsemaan niitä.

 

Kuukauden sitaatti:

”Ota seuraava askel. Ei enempää eikä vähempää, ja sitä seuraava askel tulee paljastumaan.” – Clement Watt

Kuukauden lukuvinkki:

Richard Templar: The Rules of Management (2022)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi