RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 147 (3.11.2023) (tässä suomeksi)

ANSVAR ÄR INTE SÄRSKILT LÄTT SÅLT

Vad menas egentligen med ordet ansvar? I brev nr 76 i boken ”100 brev” (nr 78 på hemsidan) tog jag upp frågan med inriktning på vad vi är ansvariga för och vad inte. Typ: du är inte ansvarig för vädret, men nog för hur du klär dig. Nu ser jag ett visst behov av att utveckla funderingarna kring begreppet.

I massmedia hör och läser vi om hur större ansvarstagande efterlyses. Arbetstagarna borde vara mera ansvarstagande beträffande sina arbetsuppgifter, cheferna borde ta mera ansvar för sina anställda, barn och unga borde lära sig ta ansvar för sitt skolarbete, föräldrar borde ta ansvar för uppfostran av sina barn, en rehabilitant borde ta ansvar för ett hälsosammare leverne osv.

Hur då borde ta ansvar? Hittills har det inte hjälpt att räkna upp allt man borde och inte borde göra. I urminnes tider har man kämpat för att få folk att känna ansvar. Det har alltid funnits ett behov av att någon ser till att saker blir rätt utförda och tar skulden på sig, om de inte blir det. Inte att undra på om ansvar inte är särskilt lättsålt!

Låt oss se lite närmare på ansvarsgivande och -tagande.

Först och främst går det inte att ge ansvar utan att det tas emot, då blir det till en uppgift.

Därtill är det ganska fåfängt att ge en grupp ansvar för något. En grupp består av individer, och vi vet inte om någon av individerna är uppriktigt beredd att åta sig uppgiften och det arbete den medför.

För det tredje hör ansvar och makt ihop. Ansvar utan makt är fortfarande närmast en uppgift.

Hur kan man alltså få folk att ta ansvar?

För att en arbetstagare skall ta ansvar, måste hen ha ett personligt behov av att saken blir omskött. Resultatet måste komma till synes och upplevas som tillfredsställande. Inget hindrar, att hen engagerar andra i uppgiften, men hen måste personligen vara villig att vara redovisningsskyldig.

Chefernas ansvar består i att ge fullmakt till dem som skall sköta uppgiften och lita på att den sköts – och sen lugnt, som huvudansvarig, ta smällen de gånger arbetstagarna gör sina missar. Detta är inte trevligt, men oundvikligt, ifall man vill delegera ansvarstagandet och den därtill hörande makten.

Barns, ungdomars och föräldrars ansvarstagande följer samma regler. Handlar det om en uppgift eller ett ansvar? Till ansvar hör vissa fullmakter och man är sedan ansvarig för resultatet. Ansvarstagande kräver konstruktiv inlärning, för att det skall bli klart att saker och ting har konsekvenser (konsekvensanalys). Det, att eleverna så att säga daltas med och skyfflas genom grundskolan, uppmuntrar inte precis till att de lär sig ta ansvar.

Stöd och handledning behövs också inom rehabiliteringen. Som kardiologen Outi Haggren säger i Hämeen Sanomat (23.10.2023), får hjärtpatienter på sjukhus vård för tusentals euron, varefter de skickas hem med en uppmaning om att ta ansvar för hälsosammare levnadsvanor och viktminskning. Detta räcker inte, tillägger hon. De flesta vet redan tillräckligt om vad som är hälsosamt och ohälsosamt utan att för den skull följa instruktionerna.

För ändring av levnadsvanor behövs kontinuerlig och sakkunnig handledning, vilket skulle spara in enorma vårdkostnader och onödigt mänskligt lidande. Därför efterlyser hon med det snaraste någon form av livsstilsträning redan inom bashälsovården. Vi kan helt enkelt inte ta ansvar för sånt vi inte behärskar eller har kontroll över.


Månadens lästips än en gång Jordan B. Peterson: Bortom ordning , 12 nya livsregler (2021)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi