RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 147 (3.11.2023) (här på svenska)

VASTUUTA EI VOI KAUPATA HELPOSTI

Kirjassani 100 kirjettä (kirje nro 76, kotisivullani nro 78) käsittelin asiaa siitä näkökulmasta, että mistä olemme vastuussa ja mistä emme. Tyyliin, et ole vastuussa säästä, mutta kylläkin siitä, miten pukeudut. Nyt tunnen tarvetta kehitellä edelleen ajatuksia vastuu-käsitteen ympärillä.

Tiedotusvälineissä kuulutetaan tarvetta ottaa enemmän vastuuta. Työntekijöiden tulisi kantaa enemmän vastuuta töistään, työnantajan työntekijöistään, lasten ja nuorten koulunkäynnistään, vanhempien lastensa kasvatuksesta, kuntoutujan siitä, että elää terveellisemmin, ja niin edelleen.

Miten niin pitäisi ottaa vastuuta? Tähän astikaan ei ole auttanut luetella kaikkea, mitä pitäisi tehdä tai jättää tekemättä. Jo ammoisista ajoista asti ihmisiä on yritetty saada tuntemaan vastuunsa. Yhteiskunnassa on aina ollut tarve henkilöistä, jotka vastaavat siitä, että asiat tehdään oikealla tavalla ja joita sitten voi syyttää, jos niin ei käy. Ei ihme, jos vastuu on vaikea kauppatavara!

Katsotaanpa vastuun jakamista ja ottamista vähän tarkemmin.

Ensinnäkin vastuuta ei voi antaa ilman että se otetaan vastaan. Silloin vastuu muuttuu sen sijaan tehtäväksi.

Toiseksi on melko turhaa yrittää antaa vastuu kollektiivisesti kokonaiselle ryhmälle. Ryhmä koostuu yksilöistä, emmekä voi tietää, onko kukaan ryhmästä aidosti valmis ottamaan omakseen tehtävän ja siihen liittyvän työmäärän.

Kolmanneksi vastuu ja valta kuuluvat yhteen. Vastuu ilman valtaa on pelkkä tehtävä.

Miten ihmiset siis saisi ottamaan vastuuta?

Jotta työntekijä ottaisi vastuun, hänellä täytyy olla henkilökohtainen tarve saada asia suoritetuksi. Tuloksen täytyy näkyä ja tuntua tyydyttävältä. Mikään ei estä häntä sitomasta toisia ihmisiä tehtävään, mutta vastuuhenkilönä hänen täytyy olla henkilökohtaisesti halukas tilivelvolliseksi.

Johtajan vastuu puolestaan on siinä, että hän antaa sille, joka hoitaa tehtävän, riittävästi valtuuksia, ja luottaa siihen, että tehtävä suoritetaan – ja sitten rauhallisesti, päävastuullisena, ottaa vastaan iskun, jos työntekijä tekee virheen. Se ei ole aina mukavaa, mutta välttämätöntä, jos haluaa delegoida vastuuta ja siihen liittyvää valtaa.

Lasten, nuorten ja vanhempien vastuunotto noudattaa samoja sääntöjä. Onko kyseessä tehtävä vai vastuu? Vastuuseen kuuluu tietynlaiset valtuudet ja tuloksesta ollaan tilitysvelvollisia. Vastuun ottamiseen tarvitaan suunnitelmallista valmennusta, jotta opitaan ymmärtämään, että asioilla on seuraukset. Oppilaiden paapominen ja runttaaminen peruskoulun läpi ei juuri rohkaise heitä omaan vastuun ottamiseen.

Kuntoutuksessakin tarvitaan perusteellista valmennusta. Kardiologi Outi Haggren sanoo Hämeen Sanomissa (23.10.2023): kun ihminen saa sydäninfarktin, häntä hoidetaan tuhansilla euroilla sairaalassa ja sitten hänet kotiutetaan ja kehoitetaan ottamaan vastuuta terveellisemmistä elämäntavoista ja laihduttamisesta. Tämä ei riitä, hän lisää. Useimmat tietävät jo riittävästi terveistä elämäntavoista, mutta eivät vain noudata ohjeita.

Haggrenin mielestä elämäntapamuutokseen tarvittaisiin suunnitelmallista valmennusta, mikä säästäisi valtavasti hoitokustannuksissa ja vähentäisi turhaa inhimillistä kärsimystä.. Siksi hän vaatii elämäntapavalmentajia mitä pikimmiten jo perusterveydenhoitoon.

Emme yksinkertaisesti voi ottaa vastuuta sellaisesta, johon meillä ei ole osaamista eikä kontrollia.

Lukuvinkkinä vielä kerran: Jordan B. Peterson: 12 uutta elämänohjetta (2021) (Beyond Order)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi