RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 141 (2.3.2023) (tässä suomeksi)

QUIET QUITTING, BRA ELLER DÅLIGT?

Begreppet ”quiet quitting” figurerar i tidningsspalterna och sociala media allt oftare. Det handlar om hur arbetstagaren börjar uträtta bara det minimala och oundvikliga, när kraven upplevs som för stora. Då vi samtidigt läser om hur unga vuxnas arbetsrelaterade utmattning utgör ett hot mot ekonomin (Helsingin Sanomat 27.2.2023), ligger det nära till hands att uppfatta ”quiet quitting” som en positiv motreaktion.

Men är det faktiskt något positivt? Vart tar arbetsglädjen och engagemanget i så fall vägen?

Vi vet, att när vi kontinuerligt får se ens små resultat av vårt arbete, utlöses dopaminduschar, som ger oss kraft och inspiration att orka jobba vidare. Vi vet att tre viktiga motivatorer på jobbet är Mästerlighet, Autonomi och Meningsfullhet. Vi vet, att livet lätt börjar kännas meningslöst, om vi inte kan vara till nytta för andra. Vi vet väldigt mycket, som pekar på att ”quiet quitting” är ett dåligt sätt att uppnå välmående. Tidigare användes termen ”italiensk strejk”, när arbetstagarna protesterade med att göra så lite som möjligt utan att direkt göra tjänstefel.

Jordan B. Peterson säger, att människan inte kan känna tillfredsställelse i livet utan att ha något högre att sikta mot. Om vi inte siktar mot något, har vi ingenstans att ta vägen, inget högre värde i vårt liv. Arbetet måste känns tungt ibland. Han tillägger, att det utan vidare är enklare att passivera sig, men då blir livet tomt och meningslöst. Alla hittar inte meningsfulla fritidssysselsättningar.

Kunde ett alternativ till det passiva ”quiet quitting” vara att aktivt börja anpassa arbetsuppgifterna till resurserna. Ingen kräver mera av oss än vad resurserna räcker till. Dessvärre går det inte att få direktiv ’uppifrån’ om vad vi måste göra bra, vad vi kan sköta i förbifarten och vad vi till och med kan lämna ogjort. De flesta arbetstagare i dag har gedigen utbildning och är oftast de som bäst kan avgöra följderna av sina olika arbetsinsatser.

Ledningens uppgift är att ange målsättningen och bestämma resurserna. Arbetstagarens uppgift är att anpassa resurserna till uppgifterna och avgöra vad som är det väsentligaste och sedan tillsammans med sina arbetskamrater genomföra det. Resurserna kommer aldrig att räcka till allt man vill och borde göra.

Ytterst sannolikt kommer det aldrig att gå långsammare i arbetslivet, tvärtom kommer takten att öka. Då faller det på oss själva att tillsammans avgöra vad vi vill satsa våra krafter på. Detta är kanske en form av ”active quitting”, där vi medvetet gallrar bland uppgifterna och låter bli att göra sånt som inte stöder syftet för den egentliga arbetsuppgiften. Vi måste bygga upp arbetet så att vi får uppleva resultat med medföljande dopaminduschar. Den formella målsättningen finns inte alltid där för att uppnås till hundra procent utan närmast för att hjälpa oss organisera och rikta våra resurser.

Kort sagt:

- Det krävs inte mera av oss än vi förmår.
- Arbetstakten kommer bara att öka och vi måste själva gallra bland uppgifterna.
- Vi behöver tillsammans komma överens om hur vi skall jobba med det väsentliga.
- När vi ser resultat av vårt arbete, får vi nya krafter och hålls inspirerade.


Månadens lästips, än en gång: Jordan B. Peterson: Bortom ordning , 12 nya livsregler (2021)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi