RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 141 (2.3.2023) (här på svenska)

QUIET QUITTING, HYVÄ VAI HUONO ASIA?

Käsite ”quiet quitting” esiintyy nyt säännöllisesti lehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Siinä on kyse siitä, että työntekijät vähentävät suorittamisensa minimiin ja aivan välttämättömään, kun työn vaatimukset alkavat tuntua ylivoimaisilta. Kun samaan aikaan luemme lehdistä, kuinka nuorten aikuisten työuupumus on uhka taloudelle (Helsingin sanomat 27.2.2023), on lähellä ajatus, että ”quiet quitting” ehkä onkin terve vastareaktio johonkin.

Mutta onko se todellakin jotakin positiivista? Mihin työn ilo ja omistautuminen silloin katoaa?

Tiedetään, että kun näemme edes pieniä positiivisia tuloksia työstämme, aivomme saavat toistuvia pieniä dopamiinikylpyjä, jotka antavat voimia ja inspiraatiota jaksaa eteenpäin. Kolme tärkeää motivaattoria työssämme ovat Mestarillisuus, Itsenäisyys ja Mielekkyys. Elämämme alkaa tuntua helposti merkityksettömältä, jos emme voi olla hyödyksi toisille. Moni asia viittaa siihen, että ”quiet quitting” on huono tapa saavuttaa hyvinvointia. Joskus aikoinaan puhuttiin ”italialaisesta lakosta”, kun työntekijät protestoivat tekemällä niin vähän kuin mahdollista, ilman että heitä sai kiinni virkavirheestä.

Jordan B. Peterson sanoo, että ihminen ei voi olla tyytyväinen elämäänsä ilman että hänellä on joku korkeampi päämäärä. Jos emme tähtää johonkin, meillä ei ole mitään, mitä kohti menisimme, mitään korkeampaa arvoa elämässämme. Työnteon täytyykin tuntua välistä raskaalta. Peterson lisää, että on ilman muuta helpompaa passivoitua, mutta silloin elämä muuttuu tyhjäksi ja tarkoituksettomaksi. Kaikki eivät aina löydä mielekkäitä vapaa-ajan harrastuksia.

Voisiko vaihtoehto passiiviselle ”quiet quittingille” olla se, että alettaisiinkin aktiivisesti sopeuttamaan työtehtävät resurssien mukaisiksi. Kukaan ei vaadi meiltä enempää kuin mitä meidän resurssimme antavat myöten. Ikävä kyllä kukaan ei pysty kertomaan meille ’ylhäältä päin’, mitkä asiat meidän täytyy tehdä hyvin, mitä voimme tehdä vähän kuin ohimennen ja mitä voimme jopa jättää kokonaan tekemättä. Nykypäivän työntekijöillä on hyvä koulutus työtehtäviinsä ja useimmiten juuri he itse pystyvät parhaiten arvioimaan omien työsuoritustensa seuraukset.

Johdon tehtävä on asettaa tavoitteet ja määrätä resurssit. Työntekijän tehtävä on sopeuttaa työtehtävät resursseihin ja päättää, mikä on oleellisinta ja sitten yhdessä työtovereidensa kanssa tehdä se. Resurssit eivät tule koskaan riittämään kaikkeen, mitä haluaisit tai täytyisi tehdä.

Mitä todennäköisemmin työelämä ei tule koskaan hidastumaan, päinvastoin tahti tulee edelleen kiihtymään. Siksi meidän itsemme päätettäväksi lankeaa ratkaista, mihin suuntaamme voimamme. Tällöin onkin ehkä kyse jonkinlaisesta ”active quittingista”, jossa karsimme tietoisesti työtehtäviämme ja jätämme tekemättä sellaista, mikä ei tue varsinaisen työtehtävän tarkoitusta. Meidän täytyy myös rakentaa työskentelymme sellaiseksi, että saamme kokea saavuttavamme tuloksia, ja voimme nauttia sen myötä tulevista dopamiinikylvyistä. Muodollisen tavoitteen tarkoitus ei ole välttämättä sen sataprosenttisessa saavuttamisessa, vaan sen funktio on lähinnä auttaa meitä organisoimaan ja suuntaamaan resurssejamme.

Lyhyesti sanottuna:

- Meiltä ei vaadita enempää kuin mihin pystymme.
- Työtahti tulee vain kiihtymään ja meidän täytyy itse karsia työtehtävissämme.
- Meidän pitää yhdessä sopia miten työskentelemme oleellisen kanssa.
- Kun näemme tuloksia työstämme, jaksamme ja pysymme innostuneita.


Kuukauden lukuvinkki, vielä kerran
:
Jordan B. Peterson: 12 uutta elämänohjetta (2021) (Beyond Order)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi