RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 140 (31.1.2023) (tässä suomeksi)

DET SUNDA FÖRNUFTET - EN BORTGLÖMD RESURS

Vi måste gå dit historien tar oss. Vi kan inte hoppa av de förändringskrav den för med sig. Det innebär, att vi måste göra saker på annat sätt än tidigare och utveckla sånt som inte gjorts förut. Detta betyder förstås inte, att historien alltid tar oss till något bättre, men vi kan ändå inte återvända till det gamla, oberoende av hur bra det fungerade, för historien går inte bakåt.

Så när ’historien’ nu börjar inse, att det inte är god tidsanvändning att läkare sköter sekreterar- och städjobb vid sidan av sitt egentliga värv eller att lärarnas jobb domineras av dokumentation och projektkonsulter, betyder det inte, att de gamla sekreterartjänsterna kommer tillbaka eller att projekten slopas. Inget hindrar dock, att ’historien’ lindar in det gamla fungerande i nya omslag.

Något som kunde få ’historien’ att på riktigt producera fungerande paket är det beklagligt underskattade Sunda Förnuftet. Vi är inte omgivna av idioter (Thomas Erikson) i dagens arbetsliv, utan av experter; experter som räddar oss från att själva behöva ta ansvar och som samtidigt gör oss handfallna och får oss att tappa tron på vår egen förmåga all utbildning till trots.

Vart försvann tron på det sunda förnuftet? Ta till exempel navigatorn i en bil. Ibland leder den oss in på helt huvudlösa vägar – eller icke-existerande vägar på öppna fält. Följer vi då slaviskt vad denna expert säger? Knappast. Vi förlitar oss sannolikt mera på vårt sunda förnuft. Därför att vi måste.

Frågan är vem som i arbetslivet vågar sticka ut och hänvisa till förnuftstänkande – utan att för den skull ringakta forskningsresultat, givetvis. Det ena utesluter inte det andra, tvärtom är de ägnade att stödja varandra.

Att få mod till att sticka ut är inte lätt. Därom berättar ett par utplockade ordspråk.

”Spiken som sticker upp ovanför resten, är den första att träffas av hammaren.” - Japan
”En planta som växer sig högre än resten är den första att få sitt huvud avsågat av lien .” – England

Ändå är det just lite utstickande i sunt förnuft som behövs. Kanske får vi det behövliga modet av nedanstående berättelse, som jag hittade i Michael Neills bok Creating The Impossible. Han hade läst den i boken The Art of Possibility av Benjamin och Rosamund Zander.

Två statsministrar sitter I ett rum och diskuterar statsangelägenheter. Plötsligt rusar en rasande man in, skriker och stampar och slår näven i bordet.

Statsministern, hos vilken mötet äger rum, säger lugnt: ”Peter, var vänlig och kom ihåg regel nummer 6.”

Peter lugnar sig omedelbart, ber om ursäkt och drar sig tillbaka.

Politikerna återgår till sin konversation, bara för att igen bli avbrutna 20 minuter senare av en hysterisk dam, vilt gestikulerande med håret på ända.

Inkräktaren hälsas med orden: ”Maria, var vänlig och kom ihåg regel nr 6.”

Även hon lugnar sig omedelbart och avlägsnar sig med en bugning och en ursäkt.

När scenen upprepas för tredje gången, säger den andra statsministern: ”Kära vän, jag har sett mycket här i livet, men aldrig något likt detta. Kunde du möjligtvis dela hemligheten med regel nr 6 med mig?”

”Mycket enkelt”, svarar den ordförande statsministern. ”Regel nr 6 är: Ta inte dig själv så förbaskat allvarligt.”

”Aha”, säger hans gäst, ”det är en fin regel. Och, får jag månne fråga vilka de andra reglerna är?”

”Det finns inga.”
 

Månadens lästips: Jordan B. Peterson: Bortom ordning , 12 nya livsregler (2021

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi