RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 138 (30.11.2022) (tässä suomeksi)


KREATIVITET OCH ÅTERHÄMTNING

Har alltid gillat Michael Neills böcker, som av någon anledning inte just alls översatts till varken svenska eller finska. När jag för en tid sen såg, att han publicerat en bok med titeln ”Creating The Impossible”, måste jag ju bara köpa den.

I motsats till många andra menar Neill, att vi inte behöver veta vad vi vill med vår framtid och göra upp exakta mål. Egentligen kan vi inte göra det, för vi vet för lite om hur framtiden kommer att se ut. Den kommer alltid att vara höljd i dunkel. Detta hindrar oss dock inte från att ha drömmar och projekt, som vi vill förverkliga.

Ovanstående är förenligt med Paavo och Lauri Järvilehtos tankar om kreativitet i boken ”Pim! Olet luova”, som tidigare var framme i brev 114. De menar, att misslyckanden faktiskt är kreativitetens bästa vän. Kreativitet är att försöka och misslyckas, medan icke-kreativitet är att förutsäga slutresultat och alltid välja det ’förnuftiga’ sättet att framskrida. Detta förnuftiga sätt råkar dock mestadels vara det allmännaste och tristaste alternativet – som slutligen inte ens fungerar mera i vår tid.

När vi inte riktigt vet vad vi skall göra, kan vi se nya alternativ, som vi inte annars skulle lägga märke till.

Om vi fokuserar alltför starkt på ett mål, kan vi missa mycket värdefullt på vägen och kanske ett mycket bättre mål. För vad är egentligen ett mål? Hur skiljer det sig från medel? Pengar, t.ex., kan vara både mål och medel, liksom ett husköp, en idrottsprestation, viktkontroll och en resa.

Hur kan vi då förverkliga våra drömmar och projekt utan en utstakad väg att gå? Michael Neill säger, att det räcker med att bara vara i rörelse för att saker och ting skall hända. Woody Allens svarade ungefär på samma sätt på frågan, hur han uppnått så mycket i livet: ”Turn up”, dvs. ungefär ’dyk upp’. Nu hindrar ju dygnets timmar med sina fasta innehåll oss från att hålla på och dyka upp i det oändliga. Vi måste alltså välja vad vi säger ja och nej till, men det verkar som om vi kan göra det ganska slumpmässig, för vi vet aldrig var möjligheterna finns.

Även om vi kommer långt med att dyka upp i olika sammanhang, behöver vi också ha något att dyka upp med. Därför tillägger Neill att det bästa sättet att bli bra på det vi gör är att göra mycket av det. Kreativitet är, som det sägs, 99 procent ansträngnings och 1 procent inspiration.

Kreativitet handlar alltså om att hålla sig i rörelse med öppna ögon, jobba på och uppdatera sitt kunnande samt att hantera situationer efter hand som de kommer emot. Småningom efter många krökar och krumbukter blir så projektet till en produkt.

Till slut det viktigaste i den kreativa processen: hjärnan måste få återhämta sig! Redan James D. Watson, en av DNA-molekylens upptäckare hävdade, att det är absolut nödvändigt att vara lite undersysselsatt, om man vill få till stånd nånting av betydelse. Och i en Wall Street Journal stod att det att det mest produktiva du kan göra är att göra ingenting. Det borde till och med reserveras rum för det i kalendern, för bara på så vis blir hjärnan igen kapabel att processa nya kreativa och praktiska uppgifter.


Månadens citat:

Att tvivla på allt eller att tro på allt är båda likvärdigt bekväma lösningar: båda bortser från nödvändigheten att tänka själv.   – Henri Poincaré

Framtiden kan inte förutspås, men den kan bli uppfunnen. - Dennis Gabor
 

Månadens inspirationskällor:

Michael Neill: Creating The Impossible (2018)

Paavo Järvilehto & Lauri Järvilehto: Pim! Olet luova. (2019)

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi