RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 138 (30.11.2022) (här på svenska)

 

LUOVUUS JA PALAUTUMINEN

Olen aina pitänyt Michael Neillin kirjoista, joita ei ole jostakin syystä käännetty enempää suomeksi kuin ruotsiksikaan. Kun näin joku aika sitten, että hän on julkaissut taas uuden kirjan, ”Creating The Impossible”, se oli tietenkin ihan pakko hankkia.

Monista muista poiketen Neillin mielestä meidän ei tarvitsekaan tietää, mitä haluamme tulevaisuudeltamme eikä edetä kohti tarkoin määriteltyjä päämääriä. Hänen mukaansa emme edes voi tehdä niin, koska tiedämme liian vähän siitä, millaiselta tulevaisuus tulee näyttämään. Se tulee aina olemaan hämärän peitossa. Se ei kuitenkaan estä meitä unelmoimasta hankkeista, jotka tahdomme toteuttaa.

Tämä sopii hyvin yhteen sen kanssa, mitä Paavo ja Lauri Järvilehto esittävät luovuudesta kirjassaan ”Pim! Olet luova”, josta olen kertonut aiemmin kirjeessä 114. He esittävät, että epäonnistuminen on itse asiassa luovuuden paras ystävä. Luovuus on yritystä ja erehdystä, kun taas ei-luovuus on sitä, että ennakoi lopputuloksen ja valitsee aina ’järkevän’ tavan edetä. Tämä järkevä tapa sattuu kuitenkin useimmiten olemaan se kaikkein tavallisin ja tylsin vaihtoehto – joka ei lopulta edes toimi siinä ajassa, jossa elämme.

Kun emme oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, voimme nähdä sellaisia vaihtoehtoja, joihin emme muutoin kiinnittäisi huomiota.

Jos fokusoidumme liian voimakkaasti päämäärään, voimme missata paljon arvokasta matkalla ja ehkä paljon paremman päämäärän. Sillä mikä päämäärä oikeastaan on? Miten se eroaa välineistä? Esimerkiksi raha voi olla sekä väline että päämäärä, samoin kuin talon ostaminen, painonhallinta tai matka.

Miten sitten pystymme toteuttamaan unelmiamme ja projekteja ilman merkittyä tietä mitä kulkea? Michael Neill sanoo, että riittää olla vain koko ajan liikkeessä, jotta asiat tapahtuvat. Woody Allen vastasi suunnilleen samalla tavoin kysyttäessä, miten hän on saavuttanut niin paljon elämässään: ”Turn up”, toisin sanoen suunnilleen että ’ilmaannu paikalle’. Nythän se, että vuorokauden tunneilla on meille yleensä ennalta määrätty sisältö, estää meitä ’ilmaantumasta paikalle’ loputtomiin. Meidän siis täytyy valita, mille sanomme kyllä tai ei, mutta vaikuttaa siltä, että voisimme tehdä sen melko sattumanvaraisesti, koska emme voi koskaan varmasti tietää, missä mahdollisuutemme piilevät.

Vaikka pääsemmekin melko pitkälle sillä, että vain ilmaannumme paikalle, tarvitsemme myös jotakin, millä ilmaantua. Siksi Neill lisää, että paras tapa tulla hyväksi siinä mitä teemme on tehdä sitä paljon. Luovuudestahan sanotaan, että se on 99 prosenttia ponnistusta ja 1 prosentti inspiraatiota.

Luovuudessa on siis kyse siitä, että on mahdollisimman paljon liikkeessä avoimin silmin, tekee kovasti työtä ja päivittää osaamistaan sekä hoitaa tilanteet sitä mukaa kun ne tulevat vastaan. Vähitellen, monen mutkan kautta, projektista tulee tuote.

Lopuksi se kaikkein tärkein asia luovassa prosessissa: aivojen täytyy antaa myös palautua! Jo DNA-molekyylin rakenteen keksijä James D. Watson väitti, että on välttämätöntä olla vähän alityöllistynyt, jos haluaa saada jotakin merkittävää aikaan. Ja jopa eräässä Wall Street Journalin artikkelissa luki, että kaikkein tuottavinta mitä voit tehdä on se, että et tee mitään. Aivojen palautumiselle pitäisi jopa varata aika kalenteriin, koska vain siten ne pysyvät vireänä luomaan uutta ja myös ratkomaan arjen pulmia.


Kuukauden sitaatti:

Sekä kaiken uskominen että kaiken epäileminen ovat samalla tavalla mukavia ratkaisuja: kumpikaan ei edellytä omaa ajattelua. – Henri Poincaré

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sen voi luoda. – Dennis Gabor


Kuukauden lukuvinkki:

Michael Neill: Creating The Impossible (2018)

Paavo Järvilehto & Lauri Järvilehto: Pim! Olet luova. (2019)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi