RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 137 (12.11.2022) (tässä suomeksi)

HUR DET ATT MAN SER SINA RESULTAT INVERKAR PÅ MOTIVATIONEN

Vikten av belönande dopaminduschar kommer numera upp i allt flera sammanhang, som har med motivation att göra. Redan i månadsbreven 84, 91 och 99 (i boken 100 brev) skrev jag om hur ny inlärning och nya resultat aktiverar samma belöningscentra i hjärnan som droger och spel.

Dopamin är en signalsubstans, som aktiverar belöningskretsarna i hjärnan. När du lyckats med något, utsöndras dopamin, som ger dig en känsla av njutning och leder till att du vill göra detta ännu mera. Dopaminet ger ett löfte om att utmanande prestationer är mycket belönande. Du motiveras att hela tiden uppnå nya resultat. Det är alltså inte så mycket själva belöningen som får dig att handla, utan en stark förväntan om belöning.

Även om detta är en generalisering av en invecklad process, kunde vi använda oss av det mycket mera i skolor, på jobb och i vårt privatliv. Ett mycket enkelt sätt att utlösa återkommande dopaminduschar är att låta resultaten av det man sysslar med komma till synes så ofta som möjligt. Spelar man mobilspel, får man hela tiden uppgifter om hur det går i t.ex. form av poäng, vilket gör att man vill fortsätta och fortsätta. I ett experiment med dataspel delade man in deltagarna i två olika grupper: den ena gruppen fick ingen information om sina framsteg, medan den andra gruppen hela tiden kunde se sina poäng öka. Föga överraskande tappade den första gruppen snabbt intresset för spelet och uppnådde inte särskilt stora resultat. Den andra gruppen däremot ville inte sluta spela alls och deltagarna överträffade sig själva.

I förändringssituationer behöver man hela tiden kunna följa sina små framsteg, för att åtrån efter mera dopamin skall hållas i kraft. Upprepade dopaminutsöndringar stärker förväntan om nästa dopamindusch, vilket gör att man övervinner de oundvikliga bakslagen och motgångarna. Faktum är att vi blir uttråkade, om målet nås alltför lätt. Vår hjärna behöver utmaningar och nya infallsvinklar för att hållas alert.

Det här är alltså en form av inre belöning som motiverar oss att fortsätta, då själva aktiviteten eller resultatet av den utlöser dopaminduscharna. Samtidigt får vi en förklaring till varför yttre belöning inte är motiverande utan snarare fungerar tvärtom i det den ger oss uppfattningen om att verksamheten i fråga är så tung eller trist, att den måste belönas.

Hur kan vi då använda detta? I skoluppgifter kunde man som i dataspel sätta pluspoäng för varje rätt svar och ha många små uppgifter, där man samlar poäng. Skolvitsordet är omtvistat, men eventuellt kunde man frångå vitsorden och i stället utveckla någon form av ’dopaminpoäng’.

På jobbet kunde vi hitta något sätt att dela in arbetsuppgifterna i små poster eller rater. Redan en ’to do’ - lista med saker att strecka över utlöser dopamin och gör att man vill fortsätta, så man kan sträcka över flera punkter. Ett dokument som skall skrivas börjar med rubriken och några inledande ord. D-duschen sänker sedan tröskeln för att fortsätta. Det gäller att så att säga ge lillfingret och dit går hela handen.

En ny vana kunde klyvas upp i pyttesmå delar, som kryssas för efter hand som de utförs. En kvällsrunda kunde bestå av ett kryss per kilometer. Här har många fått hjälp av olika smartklockor, medan andra föredrar egna sätt att märka ut sina framsteg. En veckostädning kunde börja med något litet, som utlöser en dopamindusch och får en att fortsätta till nästa d-dusch och så vidare.

Bara att börja utveckla olika metoder att få fart på dopaminduscharna …


Månadens citat:

Det är lättare att handla dig in i ett nytt sätt att tänka än att tänka dig in i ett nytt sätt att handla. – Millard Fuller / Warren Berger

Inspirationskällor:

Daniel Pink: Drivkraft: Den överraskande sanningen om vad som motiverar oss, 2021 (Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us)

 The puzzle of motivation | Dan Pink - Bing video

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi