RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 135 (29.8.2022) (tässä suomeksi)

HUR SKALL MAN ORKA MED ALLT?

“Can we end the meditation madness?” Kan vi upphöra med meditationshysterin? Det här är rubriken till en artikel i New York Times 9.10.2015. Organisationspsykolog Adam Grant finner meditation urtråkigt och direkt onödigt att döma av forskning i anslutning till stresslindring och kreativitet. Lika bra resultat verkar man få av att helt enkelt röra på sig. Och stress blir man dessutom av med också genom att definiera den som nyttig (Kelly McGonigal https://www.youtube.com/watch?v=RcGyVTAoXEU ).

Då uppstår så klart frågan ”Vad är meditation?” En definitionen lyder så här: Meditation är en verksamhet eller teknik, som får dig att koncentrera dig på något specifikt (ett ord, ett ljud, ett föremål, en bild, en rörelse eller din andning) med avsikt att göra dig mera medveten om nuet.

Enligt det här kan vi meditera på många olika sätt: konst, musik, läsning (6 minuters läsning sägs sänka blodtrycket), handarbete, skogspromenad, städning, vedhuggning, trädgårdsarbete…

Bara att välja ditt eget sätt att meditera.

Vad är då skillnaden mellan meditation och muskelavslappning? I en bok om meditation står det, att man mediterar för att kunna slappna av, medan det i en bok om avslappning står, att man slappnar av för att kunna vara mera närvarande. Alltså en fråga om i vilken ända man vill börja.

Trots New York Times’ tänkvärda artikel finns det faktiskt en hel del vetenskaplig forskning som visar på mätbar nytta av vi lär oss slappna av, vilken väg det än sker (Toivanen 1994; Orton: Gockel & Lindholm 2004; Ahvenniemi 2013 och så ett stort antal utländska publikationer). Med hjälp av regelbunden avslappning kan vi uppnå en god balans både fysiskt och psykiskt. Genom att spänna av musklerna åstadkommer vi balans i det autonoma nervsystemet, vilket återspeglar sig i det endokrina systemet och sinnestillståndet.

Alla gillar definitivt inte avslappning, men å andra sidan gillar inte alla att städa heller. Man gör det ändå för nyttans skull. Muskelavslappning är antagligen den enklaste metoden, för den kräver ingen större koncentration och tar bara 5-10 minuter i anspråk, även om den vid behov kan förlängas till 20 minuter.

Avslappning har visat sig vara den mest kostnadseffektiva metoden för stresshantering just för att den är så lätt att lära sig och motiveras till. Resultaten har kommit till synes i till exempel ett lägre antal sjukfrånvarodagar. Orsakerna härtill har enligt rapporterna bl.a. varit, att arbetsuppgifterna börjat upplevas som mera hanterliga och lättare att prioritera. Sömnsvårigheterna har minskat liksom också användningen av läkemedel. Dessutom har arbetsresultaten blivit bättre.

Alltför sällan talas det om, att enkla avslappningsövningar har fört mycket positivt med sig också i skolklasser. Elevgrupperna har blivit klart lugnare, konflikterna har minskat och koncentrationsförmågan har förbättrats. (Källor: Newsome ym. 2006; Credit & Garcia 1999; Cabot 1997; Dacey 1997, 91-102.; Courtney 2005; Kraag ym. 2006; Norlander, Moas & Archer 2005; Lopata 2003; Driscoll 2006.)

Tack vare de positiva resultaten rekommenderas avslappning redan i dagis. För barn i den åldern fungerar avslappning i form av liknelser eller berättelser bättre än direkta uppmaningar om att låta musklerna slappna av. (Scully 2003; Heffner, Greco & Eifert 2003.) 

Idag behöver vi mer än någonsin tidigare hjälpmedel att klara av jobbet. Vi skall vara självstyrda och resilienta utan att någon instruerar oss. Faktum är, att ledningen i stort sett är i samma situation och inte heller vet. Vi får alla söka oss fram.

Ändå måste vi gå dit historien tar oss. Vi har inget val.

Som en följd av allt det här har det uppstått något som kallas ”Quiet Quitting”. Detta kunde kanske översättas med Passivt Jobbande, för det betyder, att man går till jobbet och gör just så mycket som krävs och sedan satsar på sitt privatliv. På så vis minskar risken för utbränning, men å andra sidan går vi miste om den tillfredsställelse det ger att använda sitt kunnande (Nobelpristagaren Albert Szent-Györgyi: ”En förmåga medför ett behov att använda denna förmåga”.

Så kanske vi orkar med ’allt’ och får känna tillfredsställelse bara vi listar ut om vi mediterar genom att hugga ved eller något annat och lär oss göra några minuters avslappning per dag.
 

Månadens citat:

Minns att leva medan du har fullt upp med vardagen.  - Mind Journal, Jake Thompson

Lästips:

Min avhandling om Mental Management och relaxation Mental Management: NLP ja relaksaatio opettajien jaksamisen edistäjinä - Trepo (tuni.fi)

 

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi