RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 135 (29.8.2022) (här på svenska)

MITEN JAKSAMME KAIKEN TÄMÄN KANSSA?

“Can we end the meditation madness?” Voisimmeko jo lopettaa meditaatiohysterian? Tämä provosoiva otsikko oli New York Timesin artikkelissa 9.10.2015. Organisaatiopsykologi Adam Grant pitää meditointia tylsänä ja suorastaan tarpeettomana stressin lievityksen ja luovuuden tutkimuksista päätellen. Yhtä hyviin tuloksiin näyttää pääsevän esimerkiksi vain liikkumalla. Ja stressistä pääsee lisäksi eroon esimerkiksi määrittelemällä sen itselleen hyödylliseksi (Kelly McGonical https://www.youtube.com/watch?v=RcGyVTAoXEU ).

Tästä syntyy tietysti kysymys, mitä meditaatio on. Eräs määritelmä kuuluu näin: Meditaatio on toimintaa tai tekniikka, joka saa sinut keskittymään johonkin tiettyyn asiaan (ääni, esine, kuva, hengitys tai liike, tarkoituksena saada sinut tietoisemmaksi nykyhetkestä.

Tämän mukaan voimme meditoida monella tavalla: taide, musiikki, lukeminen (6 minuutin pituinen lukeminen alentaa verenpainetta), käsityö, metsäkävely, siivoaminen, puunhakkuu, puutarhatyö…

Sen kuin vain valitset omat tapasi.

Mikä ero on sitten meditaatiolla ja lihasrentoutuksella? Meditaatiota käsittelevässä kirjassa kerrotaan, että harjoitellaan läsnäoloa, jotta rentoutuminen helpottuisi, kun puolestaan kirjassa rentoutuksesta lukee, että rentoudutaan, jotta voidaan olla enemmän läsnä. Kyse on siis vain siitä, mistä päästä aloitetaan.

New York Timesin ajatuksia herättävästä artikkelista huolimatta rentoutumisen hyödyistä on olemassa  melkoinen määrä tieteellistä tutkimusta (Toivanen 1994; Orton: Gockel & Lindholm 2004; Ahvenniemi 2013 ja lisäksi suuri määrä ulkomaisia tutkimuksia). Säännöllisellä rentoutuksella voimme saavuttaa sekä fyysisesti että psyykkisesti hyvän tasapainotilan. Rentouttamalla lihaksia saamme aikaan autonomisen hermoston sympaattisen ja parasympaattisen osan keskinäiseEn tasapainoOn, mikä heijastuu sisäeritykseen ja aivojen mielentilaan.

Kaikki eivät pidä rentoutuksesta, mutta toisaalta, eiväthän kaikki pidä myöskään siivoamisesta. Mutta tekee sitä kuitenkin, koska se on hyödyllistä. Lihasrentoutus on luultavasti helpoin menetelmä, koska se ei vaadi mitään suurempaa keskittymistä eikä vie kuin 5-10 minuuttia, vaikka halutessaan sen voi pidentää 20 minuuttiin.

Juuri rentoutus on osoittautunut tutkimuksissa kustannustehokkaimmaksi stressinhallintamenetelmäksi, siksi että siihen on helppo motivoitua. Tulokset näkyvät esimerkiksi sairauspoissaolojen vähenemisenä. Työtehtävät ovat alkaneet tuntua hallittavammilta ja niiden laittaminen tärkeysjärjestykseen helpommalta. Univaikeudet ovat vähentyneet ja lääkkeiden tarve pienentynyt. Ja sen lisäksi työtulokset ovat parantuneet.

Aivan liian harvoin tuodaan esiin sitä, että yksinkertaisilla rentoutusharjoituksilla on ollut hyvin positiivinen vaikutus myös koululuokissa. Oppilasryhmät ovat muuttuneet selvästi rauhallisemmiksi, ristiriitatilanteet ovat vähentyneet ja keskittymiskyky parantunut. (Lähteitä: Newsome ym. 2006; Credit & Garcia 1999; Cabot 1997; Dacey 1997, 91-102.; Courtney 2005; Kraag ym. 2006; Norlander, Moas & Archer 2005; Lopata 2003; Driscoll 2006.)

Hyvien tulosten johdosta rentoutusta suositellaan jopa lastentarhoihin. Sen ikäisille rentoutuminen vertauskuvien ja tarinoiden kautta toimii paremmin kuin kehotukset antaa lihasten rentoutua. (Scully 2003; Heffner, Greco & Eifert 2003.)

Tänä päivänä tarvitsemme enemmän kuin koskaan apuvälineitä työstä selviytymiseen. Meidänhän pitää olla itseohjautuvia ja resilienttejä ilman että kukaan ohjaa meitä siihen. Tosiasiassa johto on samassa tilanteessa eikä myöskään tiedä miten. Me kaikki joudumme etsiytymään perille itse.

Kuitenkin joudumme kaikki kulkemaan sinne, mihin historia meitä kuljettaa. Vaihtoehtoa ei ole.

Tämän kaiken seurauksena on syntynyt liikehdintä, jota kutsutaan nimellä ”Quiet Quitting”. Sen voisi ehkä kääntää Passiiviseksi Työskentelyksi, koska se tarkoittaa, että alkaa käydä töissä tekemässä vain juuri niin paljon kuin vaaditaan ja satsaa sitten omaan vapaa-aikaan. Sillä tavoin loppuunpalamisen riski tietysti vähenee, mutta samalla menetämme omasta osaamisesta syntyvän mielihyvän ( Nobelisti Albert Szent-Györgyin sanoin: ”Kyky tuo mukanaan tarpeen käyttää sitä”)

Ehkä me sittenkin jaksamme ja saamme tuntea tyydytystä, kunhan keksimme, meditoimmeko parhaiten puita hakkaamalla vai muutaman minuutin päivittäisellä rentoutuksella.

 

Kuukauden sitaatti:

Muista elää samalla kun käyt selviytymistaisteluasi. - Mind Journal, Jake Thompson

Lukuvinkki:

Väitöskirjani Mental Managementista ja rentoutuksesta Mental Management: NLP ja relaksaatio opettajien jaksamisen edistäjinä - Trepo (tuni.fi)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi