RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 133 (1.5.2022) (tässä suomeksi)

NÄR TALA, NÄR HANDLA?

Under mina många år som lärare och professionell inom det mentala har jag i allt högre grad börjat irritera mig på det allmänna tillvägagångssättet att ändra på folk genom att bara försöka tala dem tillrätta. Det där med att prata om saker och vädja till logik har sällan lett till önskat resultat.

Låt oss ta några exempel. Person A försenar sig konstant och hens förman tar upp saken med A, som lovar bot och bättring.

Skoleleven B slarvar med skolarbetet och är ofta borta från lektionerna. Hens klassföreståndare diskuterar missförhållandet med B, vilket även skolans kurator gör. B förstår situationen, nickar och lovar att bli flitigare.

Arbetskollegan C har en tendens att kritisera sina arbetskamrater på gränsen till mobbning. Chefen och arbetsskyddet tar ett allvarligt samtal med C, som är ångerfull och lovar lägga band på sig i fortsättningen.

Hur går det? Sannolikt har man pratat med A och B och C redan många gånger tidigare, men föreställer sig ändå, att den här gången blir allt bättre. Vilket det inte blir! Varför håller man på så här mot bättre vetande? Därför, att man så innerligt hoppas att det skall räcka med bara samtal. Och därför, att man inte har några andra redskap.

Jag kallar det här bortkastad tid! Det är ett skeningripande bara för att man skall kunna säga, att saken ’följs upp’. Detta slöseri med tiden är samtidigt ett slöseri med pengar. Och det har en benägenhet att fortsätta år ut och år in…

Här är inte samtal lösningen. Här krävs handling! Och har man inga redskap att handla med i de olika fallen, skaffar man sig sådana. Man hör sig för om olika hjälpinstanser och frågar efter deras konkreta verktyg. Själv rekommenderar jag förstås en utbildad mental tränare eller en mental manager, eftersom jag utbildar sådana, men deras kunnande kan naturligtvis mycket väl ingå i också många andra examina.

Skall man då aldrig prata? Jovisst, en gång behöver man förstås föra missförhållandet på tal, definiera det och göra upp en plan för det önskade läget (”Hur försäkrar vi oss om att…?”). Men leder inte samtalet till någon ändring då, är det bara att skrida till handling, varierande handling beroende på missförhållandets art. Verktygslådan bör innehålla många olika redskap.

Utgångspunkten är, att allt är behovsstyrt. A, B och C har större behov att fortsätta med sitt beteende än att sluta med det. Det gäller att skapa ett läge, där behovet av förändring är starkare än behovet att fortsätta med det oönskade beteendet.

Receptet i korthet lyder alltså:

1.      Definiera målsättningen.

2.      Gör upp en mätbar plan: Hur försäkrar vi oss om…?

3.      Om inget ändrar: ta fram verktygslådan och försvåra A:s, B:s och C:s att fortsätta som hittills.

 

Minns att det är lättare att handla sig in i ett nytt sätt att tänka än att tänka sig in i ett nytt sätt att handla!
 

Månadens citat: Livet kan bara förstås baklänges, men det måste levas framlänges. – Sören Kirkegaard
 

Månadens lästips: Denna gång måste jag rekommendera mina egna böcker, för de alla innehåller konkreta redskap till verktygslådan 😊

- Mental Training – Tulevaisuuden työväline / Mental träning – Framtidens arbetsredskap (2021)

- 100 kirjettä – opas elämän käänteisiin / 100 brev – en guide i livets vändningar (2019)

- Mental Management: Käsikirja uuden työelämän kohtaamiseen (2018)

 

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi