RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 133 (1.5.2022) (här på svenska)

MILLOIN PUHUA, MILLOIN TOIMIA?

Toimittuani pitkään opettajana ja ammattiauttajana minua on alkanut lisääntyvässä määrin ärsyttää yleinen tapa yrittää saada jotkut ihmiset muuttamaan tapojaan pelkästään keskustelemalla heidän kanssaan. Asioista puhuminen ja logiikkaan vetoaminen näyttää hyvin harvoin johtavan toivottuun tulokseen.

Otetaanpa muutama esimerkki. Henkilö A myöhästelee jatkuvasti töistä ja hänen esimiehensä puhuu asiasta A:n kanssa, joka lupaa parantaa tapansa. Oppilas B laiminlyö koulutehtävänsä ja on jatkuvasti poissa tunnilta. Luokanvalvoja keskustelee hänen kanssaan, samoin koulukuraattori. B ymmärtää tilanteen, nyökkäilee ja lupaa olla jatkossa ahkerampi. Työkaveri C arvostelee avoimesti kollegojaan tavalla, jota voi hyvällä syyllä pitää kiusaamisena. Pomo ja työsuojelu käyvät C:n kanssa vakavan keskustelun ja hän lupaa suitsia sanomisiaan jatkossa paremmin.

Miten sitten käy? Luultavasti A:n, B:n ja C:n kanssa on keskusteltu samasta syystä jo monesti aikaisemminkin, mutta edelleen uskotaan, että juuri tämän keskustelun jälkeen kaikki muuttuu paremmaksi. Tietenkään niin ei käy! Miksi tällä tavoin jatketaan vastoin parempaa tietoa? Siksi, että toivotaan niin palavasti, että pelkkä keskustelu riittäisi muutokseen – koska muita vaikutuskeinoja ei ole.

Minä kutsuisin tätä hukkaan heitetyksi ajaksi. Tämä on vain näennäispuuttumista, jotta voidaan sanoa, että ´tapausta seurataan´. Ja tämä ajan tuhlaus on samalla rahan tuhlausta. Ja sillä on taipumus jatkua vuodesta toiseen…

Keskusteleminen ei ole tässä oikea tapa. Tällaisissa tapauksissa tarvitaan toimintaa! Ja jos puuttumisen työvälineitä ei tunnu olevan, niitä voi hankkia. Voi kääntyä erilaisten tällaisiin tilanteisiin apua tarjoavien tahojen puoleen ja kysytään heiltä konkreettisia neuvoja. Suosittelen tietysti ennen muuta koulutettuja mentaalivalmentajia ja mentaalimanagereita, koska itse opetan heitä, mutta tällaista osaamista voitaisiin sisällyttää tietysti monen muuhunkin tutkintoon.

Eikö sitten koskaan pidä puhua? Tietysti, epäkohdat täytyy luonnollisesti ottaa puheeksi, määritellä ne ja tehdä suunnitelma toivottuun lopputulokseen pääsemiseksi (”Miten varmistamme että…?”). Mutta jos keskustelu ei muuta mitään, on syytä ryhtyä toimenpiteisiin, tietenkin sen mukaan, minkä laatuisesta epäkohdasta on kyse. Työkalulaatikon on hyvä sisältää monia erilaisia välineitä.

Peruslähtökohtana on, että tarpeet ohjaavat aina. Esimerkkitapaustemme A:lla, B:llä ja C:llä on suurempi tarve jatkaa epäsuotavaa käyttäytymistään kuin muuttaa sitä. Pitää luoda tila, jossa tarve muutokseen ylittää tarpeen jatkaa kuten tähän asti.

Resepti on siis lyhykäisyydessään tällainen:

1.      Määrittele päämäärä.

2.      Tee suunnitelma, jonka toteutuminen on mitattavissa: Miten varmistamme että…?

3.      Jos mikään ei muutu, poimi työkalulaatikosta välineitä, jotka vaikeuttavat A:ta, B:tä ja C:tä jatkamasta epäsuotuisaa käyttäytymistään.

Muista, että on helpompi toimittaa itsensä uuteen tapaan ajatella kuin ajatella itsensä uuteen tapaan toimia.

 

Kuukauden sitaatti: Elämää voi ymmärtää vain taaksepäin, mutta sitä täytyy elää eteenpäin. – Sören Kirkegaard

Kuukauden lukuvinkki: Tällä kertaa minun täytyy suositella omia kirjojani, sillä niissä kaikissa on konkreettisia työvälineitä työkalulaatikkoon.

- Mental Training – Tulevaisuuden työväline / Mental träning – Framtidens arbetsredskap (2021).

- 100 kirjettä – opas elämän käänteisiin / 100 brev – en guide i livets vändningar (2019)

- Mental Management: Käsikirja uuden työelämän kohtaamiseen (2018)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi