RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 131 (1.3.2022) (tässä suomeksi)

CHEFENS ROLL

Chefens roll Mats Ehrnrooth vågade i Hufvudstadsbladet 8.2.2022 ifrågasätta det som allmänt tutas ut om chefens roll. Under de senaste tio åren har hans forskningsteam kunnat lägga fram nya rön, som åtminstone delvis verkar kullkasta trettio års ledarskapsforskning.

Det var med glädje jag tog emot detta, då jag själv länge irriterat mig över den passiverande attityden, att allt hänger på chefen. Redan i mitt arbete med skolklasser hörde jag ständigt ”Det hänger på läraren”. Elever och studerande i olika åldrar menade, att ifall läraren inte var bra, vägrade de lära sig något. När jag frågade, om de verkligen var beredda att vara ett offer för läraren och låta sin framtid bero på en person de inte ens gillade, såg de lite snopna ut och sa, att de inte tänkt det på det viset.

Samma inställning har dykt upp på arbetsplatser. Det hänger på chefen / förmannen. Vi kan inte göra något, då chefen är som hen är. Då jag undrat om de verkligen är villiga till en dylik offerroll, skruvar de lite besvärat på sig.

Det är så mycket lättare att skuffa över allt ansvar på läraren eller chefen. Då behöver man inte aktivera sig själv och tillsammans med sina ’olyckskamrater’ söka utvägar. Men vill man komma framåt i livet, är det bara att öppna ögonen för alternativ. Jag har t.ex. sett arbetsgrupper klara sig utmärkt på egen hand, sedan de insett att de inte är beroende av en förman, som bara väntar på att få gå i pension.

Det kan också vara andra vägen. Alltså att chefen uppgivet klagar över sina anställda. Ibland helt i onödan. Jag var med på en firma A:s studiebesök till en liknande arbetsplats, firma B. Chefen för firma A utbrast ”Oh, vad jag önskar, att jag hade lika bra arbetstagare som firma B!” Jag svarade, att hen faktiskt hade det, för jag råkade ha en viss kännedom om personalen. Chefen tittade klentroget på mig och sa, att de ju måste övervakas hela tiden, varvid jag påpekade, att det var just det som kränkte personalen och skapade misstämning. En handledd diskussion om saken med arbetstagarna enskilt och i grupper rättade till missförhållandet.

Vad har egentligen chefen för roll i dag? Vad är förmannens uppgifter? Svaret på den frågan beror förstås helt på vad slags organisation och arbete det är fråga om och vad man har för målsättning. En gemensam nämnare för dem alla är dock, att chefen aldrig leder en grupp. En grupp tar inget ansvar. Chefen eller förmannen leder person A, person B och person C, vilka är i kontakt med varandra. Vill chefen alltså få till stånd engagemang och samarbete, lönar det sig att skapa en direkt relation till varje arbetstagare och ge varje enskild arbetstagare någon form av uppmärksamhet.

Detta är förstås omöjligt med en stor personal, så hur gör man då? Man delegerar. I mindre arbetsgrupper kan den, som för tillfället har huvudansvaret för en uppgift, sköta relationerna och få var och en i gruppen att känna sig inkluderad och betydelsefull. Vill man få person A, B och C att jobba ihop krävs i första hand att de lär känna varandra, för först då förmår de respektera varandra med de brister och tillgångar vi alla har.

Månadens citat:
Framtiden är redan här, även om den har inte har fördelat sig jämnt.
Ändå kan ingen mera klara sig med gårdagens logik

Månadens lästips:
Patrick Lencioni: Getting Naked
R.Meredith Belbin: Beyond the Team
Christer Olsson: Youtube-esityksiä
Paavo Järvilehto & Lauri Järvilehto: PIM! Olet luova

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi