RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 130 (1.2.2022) (tässä suomeksi)

IDENTIFIERA DIG INTE MED DINA PROBLEM!

Det är så lätt hänt, att vi identifierar oss med våra motgångar, problem, handikapp, sjukdomar eller misslyckanden och låter detta forma vår självbild, vilket bäddar för hjälplöshet och självömkan. I stället kan vi öva oss på att separera oss från våra bekymmer genom att vända uppmärksamheten mot sånt som åtminstone för tillfället inte belastar oss.

Som exempel kan vi ta två personer som båda invalidiserats i en olycka. Den ena tar på sig rollen som invalid livet ut och lever begränsat. Den andra ser invaliditeten som bara en roll här i livet och lägger tyngdpunkten på sina andra roller.

Vi har alla flera olika roller i vårt liv och det är viktigt att dra en skarp gräns mellan vår självbild och problemen. Vi är alltid i någon roll, större eller mindre, t.ex. rollen som yrkesmänniska, sakkunnig, förälder, syskon, mötesdeltagare, snöskottare, matlagare, partner, vän, idrottare, utövare av en hobby osv., och vi kan välja vilken roll vi vill eller behöver koncentrera oss mest på för tillfället. Problem och bakslag hör i princip till alla roller, men genom att vara medveten om att vi har många roller, minskar vi risken att låta problemen forma oss. Det är en viss skillnad mellan ”Jag är en dålig chef” och ”Jag missbedömde den här situationen” eller ”Jag är dålig i skolan” och ”Jag klarade inte det här provet”.

En människa som identifierar sig med bakslagen, sluter sig lätt inom sitt skal och bygger upp en hård eller likgiltig fasad utåt. Hen klarar inte av vara så dålig, så hen förringar situationen eller vägrar se den över huvud taget. Hen tror, att bästa strategin är att visa sig stark och otillgänglig. Detta tar dock på krafterna i längden.

Vi kan göra en jämförelse mellan stål och järn. Järn är väldigt hårt, medan stål har fördelen att vara elastiskt, det bryts inte, för det kan böja sig. Därför byggs t.ex. skyskrapor av stål. De svajar i vinden, men bryts inte. Lite i stil med att en stark storm kan knäcka tallen, medan grässtrået bara böjer sig.

För att få förmågan att återhämta oss från livets större kriser i form av en svår sjukdom, ett kraschat parförhållande, en uppsägning eller konkurs, behöver vi öva oss på att separera vår självbild från det negativa som drabbar oss alla i olika grad. Vi kan öva på småsaker som en missad buss, en vidbränd maträtt, en inställd fest eller ett klavertramp. Michael Neills klassiska fråga ”Dog nån? Blev nån allvarligt skadad?” är till god hjälp här. På så vis lär vi oss ta småsaker med en axelryckning och hantera livets större draman mera strategiskt. Som Don Miguel Ruiz råder: ”Ta ingenting personligt!”

Det jag vill säga med det här är

  1. att vi kan göra skillnad mellan vår självbild och våra problem och att vi då mår mycket bättre här i livet och att livet blir betydligt mera givande.

  2. att människor i vår omgivning, som uppför sig obegripligt, inte ser andra utvägar. Som Brené Brown säger: ”Allt de gör är att skydda sig. ” När vi inser det, påverkas vi inte så känslomässigt och personligt av det de gör eller säger.


Månadens citat:

Vad många av oss mest behöver, är någon som får oss att göra det vi vet. – Ralph Waldo Emerson

Ilska är oftast hur smärta ser ut när den visar sig offentligt. - Krista Tippet
 

Månadens lästips:

Richard Templar: The Rules of Thinking, 2019
 
Don Miguel Ruiz: Neljä tietä vapauteen, 2001 (1997)

Brené Brown, youtube: Brené Brown - 30 Minutes for the NEXT 30 Years of Your LIFE - Bing video

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi