RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 129 (4.1.2022)    (tässä suomeksi)

Mina tankar förde mig härom sistone bakåt i tiden, och det slog mig att:

För över 30 år sedan frågade jag på arbetsplatser, vad de behövde hjälp med. ”Budskapet går inte fram”, var svaret.

För över 30 år sedan frågade jag på arbetsplatser, vad de behövde hjälp med. ”Mera öppenhet”, var svaret.

För över 30 år sedan frågade jag på arbetsplatser, vad de behövde hjälp med. ”Förtroende”, var svaret.

För över 30 år sedan frågade jag på arbetsplatser, vad de behövde hjälp med. ”Bättre vi-anda”, var svaret.

För över 30 år sedan frågade jag på arbetsplatser, vad de behövde hjälp med. ”Förändringsberedskap”, var svaret.

I dag, när jag hör mig för om vad man har problem med, lyder svaret ”Budskapet går inte fram”, ”Bristande öppenhet och Förtroendekriser”, ”Svag vi-anda” och ”Bristfällig förändringsberedskap”…

Makes you think, doesn’t it?


Då jag för mer än 30 år sedan undrade, hurudan arbetstagare arbetsgivaren önskade sig, löd svaret: ”En arbetstagare, som gör det man sagt att hen skall göra – utan att krångla.” Gissa om svaret fortfarande är detsamma…

Skulle det månne löna sig att syna dessa företeelser från en förnyad synvinkel? För detta ändamål håller jag MMT booster och seminariedagar (se Koulutukset)

 

 

MMT (Mental Management Tavastia) är ett finländskt brand för kompetensutveckling och en kombination av flera kognitiva och systematiska inriktningar som t.ex. NLP, Mental Träning (MT), knowledge management & organization skills.

MMT består av tre delar 1) Ett konkret utvecklingspaket för arbetsplatser, 2) Mental managerns diplomutbildning, och 3) Öppna seminariedagar (vilka också är en del av diplomutbildningen)

          

                                                              

 

 

EN ENKEL VÄG TILL LYCKA?

Adam Grant tar i sin bok ’Think Again’ fram en hel del tänkvärt, t.ex. hur vi, i takt med att livet och världen förändras, behöver uppdatera våra tankemodeller. En hel del av det som var relevant tidigare, är det inte längre, vilket betyder att vi  är betjänta av att justera siktet och lära oss nya saker.

Vi vet förstås inte riktigt vart vi skall rikta in det nya siktet, så vi får ta litet i taget. Professor Edgar Lawrence (1931-2015), känd för sina böcker om historisk fiktion, jämför våra planer för livet med att köra bil på natten i dimma. Vi kan bara se så långt lyktorna lyser, men kan ändå färdas hela vägen på det sättet.

När vi omvärderar våra planer kan vi använda oss av en enkel modell, som Adam Grant kallar ”Existentiell terapi”:
 

 

             

Att rikta siktet alltför starkt mot ren lycka är dock inte att rekommendera. Mycket tyder på att ju mera man söker efter lyckan, desto mindre nöjd är man med sitt liv. Aldous Huxley menade, att lyckan är som koks, en biprodukt som uppstår, när man framställer något helt annat.

Varför är det så?

En förklaring kan vara, att vi är så upptagna med att utvärdera vårt liv så vi glömmer att ta vara på upplevelserna i stunden, vilka sålunda bara går oss förbi. En annan möjlig orsak är, att vi har siktet inne på höjdpunkter av lycka, och missar att det förmodligen handlar mera om frekvensen av positiva känslor än om intensiteten. En tredje faktor utgörs kanske av att vi, i vår jakt på lyckan, överbetonar välbehag och nöje på bekostnad av mening. Medan välbehag och nöje kommer och går, tenderar mening att bestå. Ännu ett skäl kan vara, att begreppet lycka i den västerländska kulturen syftar på ett individuellt tillstånd, vilket får oss att känna oss isolerade.

Hur som helst är frågan ”Vet du vad som gör dig lycklig?” väldigt användbar. Själv har jag ibland fått som svar: ”Att undvika att stagnera, att hela tiden kunna lära mig nytt.” Detta för oss vidare till uppdateringen av tankemodeller och  inlärningens domäner. Även där kommer Adam Grant med synpunkter. Han hade länge trott, att vi lär oss bäst, när vi trivs och har roligt. Något som visade sig inte stämma!

En serie experiment visade, att studerande gillade trevlig frontalundervisning och gav mest poäng åt underhållande lärare. MEN: när man testade vad de lärt sig i jämförelse med grupper som sysslat med mera impopulär aktiv inlärning, var de senare betydligt bättre på både teori och praktik. Trots att eleverna själva påstod sig minnas mera av en ’vanlig’ lektion, visade testen tydligt på motsatsen. Aktiv inlärning gick ut på att eleverna satt i grupper och diskuterade fram lösningar och läraren gick runt och hjälpte dem, där det behövdes. Aktiv inlärning är betydligt jobbigare och kräver en djupare förståelse av materialet, men ger en klart bättre utdelning.

Så inför det nya året kanske de här båda frågorna hjälper dig framåt.

  1. Vet du vad som gör dig lycklig?

  2. Hur mycket energi är du villig att satsa på din inlärning?

 

Månadens lästips (än en gång):

Adam Grant: Think Again, 2021