RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 128 (6.12.2021)    (tässä suomeksi)

PANIK OCH ÅNGEST ÄR INTE NÅGOT DÅLIGT.

 Anders Hansen, Sveriges kändispsykiater, vill att vi skall förstå hur våra reaktioner har sina rötter i evolutionen. Vi som är vid liv i dag har inte en hjärna som prioriterar lycka och välmående, utan en hjärna som ser till att vi blir vid liv. Våra överlevnadsstrategier har under alla tider varit att spara energi alltid när vi kunnat, att äta allt vi kommit över, att akta oss för främmande situationer och känna panik inför prassel i buskarna. Dessutom har det varit av största vikt att inte lämnas utanför flocken, vilket skulle betyda en säker död.

Det som höll oss vid liv då är dock inte det som håller oss vid liv nu. Då behövde vi ett stressystem som varnade för alla tänkbara och otänkbara faror liksom förmågan att känna ångest inför osäkra situationer. Detta mobiliserade våra försvarsmekanismer och förbättrade våra överlevnadsmöjligheter.

Idag förväntas vi vara orädda, avhålla oss från onödigt ätande, röra på oss utan direkt behov av det, och förhålla oss positivt till förändring och oförutsägbarhet.

Vi är helt enkelt inte gjorda för livet av idag. Hur man skall tackla de här biologiska fakta är det ingen som riktigt vet, men antagligen leder blotta insikten om detta vårt genetiska arv till en större kravlöshet. Vi förväntar inte det omöjliga av oss själva eller andra, utan utvecklar en större förståelse för våra logiskt sett konstiga reaktioner.

I arbetslivet har man börjat tala allt mera om arbetsplatskultur och psykologisk trygghet. T.ex. Telma-lehti 4/2021 tar upp frågan under rubriken ”Työpaikalla on lupa olla oma itsensä” (På arbetsplatsen har man rätt att vara sig själv). Nu kan vi förstås aldrig vara annat än oss själva, även om vi skulle vilja det, men man kan låta sig komma till synes i lite större utsträckning. Här avses att vi vågar ta risken att berätta om oss själva och dela erfarenheter, att vi kan komma med mindre genomtänkta idéer och våga säga saker utan att bli utskrattade, vilket gör att vi känner oss vara en viktig del av teamet.

Frågan är hur vi får till stånd en dylik, trygg arbetskultur.

Förmannen är i allmänhet den som får det största ansvaret pådyvlat sig, även om man i diskussionen också lyfter fram hur arbetstagarens eget beteende inverkar på gruppdynamiken. Nu har ju förmannen dessvärre ingen trollstav och i personalen finns det ofta många starka personligheter, vilket kan prägla arbetsgemenskapen mycket mera än olika överenskommelser.

Vi vet att kultur inte är något man kan införa i en grupp utifrån. Men den kan befrämjas. Och då måste den gå ihop med våra genetiska överlevnadsinstinkter och inbegripa vår motvilja mot oförutsägbarhet samt vårt behov att accepteras av flocken.

Ledningen kan antagligen bädda för psykologisk trygghet med mycket enkla medel som att regelbundet ge personalen lite tid och plats att lära känna varandra, skratta tillsammans, utbyta erfarenheter och uppleva rent personlig gemenskap. Med en psykologiskt trygg kultur som bas, jobbar vi människor för det mesta bra ihop mot samma mål.


Månadens citat:

”Om ett ägg knäcks från utsidan slutar ett liv. Om det knäcks från insidan börjar ett nytt. Allt du behöver börjar från insidan.” - Jim Kwik
 

Månadens lästips:

Adam Grant: Think Again, 2021 Anders Hansen: Depphjärnan: Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? 2021