RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 128 (6.12.2021) (här på svenska)

PELKO JA PANIIKKI EIVÄT OLE PAHASTA

Ruotsalainen julkkispsykiatri Anders Hansen haluaa, että ymmärtäisimme, että kaikilla reaktioillamme on juurensa evoluutiossa. Meillä, jotka olemme tänä päivänä olemassa, ei ole onnea ja hyvinvointia ykköstavoitteena pitävät aivot, vaan aivot, jotka pitävät huolta, että pysymme hengissä. Selviytymisstrategianamme on kaikkina aikoina ollut säästää energiaa aina kun se on ollut mahdollista, syödä kaikkea mitä on tullut vastaan, varoa vieraita tilanteita ja panikoitua pensaikosta kuuluvasta rapinasta. Sen lisäksi on ollut mitä suurimmassa määrin tärkeää, että ei ole joutunut lauman ulkopuolelle, sillä se on tiennyt varmaa kuolemaa.

Se, mikä pitää meidät hengissä nykypäivänä, ei kuitenkaan ole samat asiat kuin muinaisina aikoina. Silloin tarvitsimme stressijärjestelmän, joka varoitti meitä kaikista mahdollisista ja mahdottomista vaaroista ja kyvyn tuntea pelkoa turvattomissa tilanteissa. Se piti puolustusjärjestelmämme vireessä ja paransi selviytymismahdollisuuksiamme. Tänä päivänä meidän pitäisi sen sijaan olla pelottomia, välttää ylenpalttista syömistä, liikkua ilman välitöntä tarvetta siihen, ja suhtautua positiivisesti muutoksiin ja kaikkeen ennakoimattomaan.

Meitä ei ole yksinkertaisesti luotu nykypäivän elämään. Kukaan ei oikein tiedä, miten tämä ristiriita ratkaistaisiin, mutta jo tietoisuus sen olemassaolosta perimässämme johtaa tiettyyn armollisuuteen. Emme vaadi itseltämme tai muilta mahdottomia, vaan kehitämme itsellemme tietynlaisen ymmärtäväisyyden näitä loogisesti katsoen kummallisia reaktioitamme kohtaan.

Työelämässä on alettu puhua lisääntyvässä määrin työpaikkakulttuurista ja psykologisesta turvallisuudesta. Esimerkiksi Telma-lehti 4/2021 nostaa asian esiin otsikolla ”Työpaikalla on lupa olla oma itsensä”. No tietenkään emme voi koskaan ollakaan kukaan muu kuin oma itsemme, vaikka haluaisimmekin, mutta oman itsen voi antaa tulla esiin isommassa tai pienemmässä määrin. Tässä on kyse siitä, että uskallamme ottaa riskin kertoa itsestämme ja jakaa kokemuksiamme, että voimme heittää esiin myös vähemmän harkittuja ideoita ja uskallamme sanoa asioita ilman naurunalaiseksi joutumisen pelkoa. Näin alamme tuntea itsemme tiimin tärkeäksi jäseneksi.

Kyse on siitä, miten saamme aikaan tällaisen turvallisen työkulttuurin.

 Esihenkilö saa useimmiten niskoilleen isoimman vastuun tästä, vaikka keskusteluissa nostetaan myös esiin miten työntekijän omakin käyttäytyminen vaikuttaa ryhmädynamiikkaan. Esimiehellä ei valitettavasti ole mitään taikasauvaa, ja työpaikalla on usein monta vahvaa persoonaa, joiden suhtautuminen leimaa työyhteisöä paljon enemmän kuin mitkään yhteiset sopimukset.

Työkulttuuria ei pysty tuomaan ryhmään ulkoa päin. Mutta sitä voi edistää. Silloin sen tulee sopia yhteen geneettistä alkuperää olevien selviytymisvaistojemme kanssa ja sisältää vastenmielisyytemme tuntematonta kohtaan ja tarpeemme tulla lauman hyväksymäksi.

Johto pystyy varmaan edistämään psykologista turvallisuutta hyvin yksinkertaisin keinoin, kuten antamalla henkilöstölle säännöllisesti vähän aikaa ja tilaisuuden oppia tuntemaan toisensa paremmin, nauramaan yhdessä, vaihtamaan kokemuksia ja tuntemaan yhteisöllisyyden tunnetta. Psykologisesti turvallinen kulttuuri pohjana me ihmiset toimimme enimmäkseen hyvin yhdessä kohti yhteistä päämäärää.

Kuukauden sitaatti:

Jos muna rikotaan ulkoa päin, se lopettaa yhden elämän. Jos se rikotaan sisältä päin, syntyy uusi elämä. Kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä, on aloitta sisältä päin. - Jim Kwik

Kuukauden lukuvinkki:

 Adam Grant: Think Again, 2021 Anders Hansen: Depphjärnan: Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? 2021

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi