RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 126 (30.8.2021)    (tässä suomeksi)

LEDER VÄLMÅENDE PÅ JOBBET TILL GODA RESULTAT?

Som en del av er kanske sett, har jag gått in för ’no nonsense’ eller ’skip the shit’. Det finns så mycket nonsens som det är bra att bli medveten om, allt ifrån triviala sanningar till urbana legender.

Exempel på triviala sanningar är plattityder som ”God kommunikation är viktig för vår utveckling” eller ”God nattsömn hjälper dig att orka på jobbet”. Hur många månne anser, att utveckling sker bättre med dålig kommunikation eller att man orkar bättre, om man sover dåligt?

För att ta ett exempel på en urban legend, har vi historien om Nick Sitzman, som psykade sig själv till döds, då han trodde han var inlåst i frysvagnen på ett tåg. Frysen visade sig vara avstängd, men ändå skrev han i sitt avskedsbrev, att fingrarna stelnat av kyla. Historien finns i flera olika versioner, vilka alla vill beskriva kraften i våra sinnebilder. Här finns förvisso en stor kraft, men dess trovärdighet undergrävs lätt av osanna historier, hur underhållande de än är.

Vi kan i senare brev komma tillbaka till det triviala och de urbana legenderna, men flyttar nu över till aktuella nonsens-avdelningen. Senaste brev handlade om hur värderingar automatiskt blir överkörda av personliga behov. Det här brevet får ta upp den uppenbarligen föråldrade idén, att man skall satsa mycket på personalens välmående för att uppnå goda arbetsresultat.

Hur kan nu det vara nonsens?

 Redan i min bok ”100 brev” (brev 97) presenterade jag arbetsglädje och resultat i en ny belysning. Ingrid Tollgerdt-Andersson, forskare i ekonomisk psykologi, upptäckte överraskande, att arbetsplatser, där chefer pratade mycket om trivsel, medinflytande och jämlikhet, hade den högsta sjukfrånvaron och den sämsta psykosociala arbetsmiljön. Att börja med trivseln är alltså att börja i fel ände. Man måste börja med prestationen för att uppnå trivsel. Härtill finns flera skäl.

Ett uppenbart skäl är, att ekonomiska satsningar på välmående inte gett någon utdelning mätt i frånvarostatistik, inkomster eller nöjda kunder.

Ett annat skäl är, att det är väldigt svårt att definiera och mäta trivsel och välmående på ett allmängiltigt sätt. Det är betydligt lättare att definiera och mäta de resultat man vill uppnå.

Ett tredje skäl är, att folk egentligen inte kommer till jobbet för att trivas, det finns det bättre sätt till på fritiden, utan för att få utlopp för sitt grundbehov att lyckas och se resultat. Människan vill göra nytta, bli bra på det hon gör och känna stolthet över resultatet.

Hur mäts då resultatet?

Resultatet mäts från den uppställda målsättningen för arbetet. Den formella målsättningen är ofta väldigt abstrakt formulerad i stil med ’Arrangera utbildning, som ökar yrkeskunnande, arbetstillfällen och konkurrenskraft’ eller ’Erbjuda kunderna tjänster, som motsvarar deras behov, så förmånligt som möjligt’.

Det är ingen som inspireras av dylika mål, så vi måste omformulera dem i mycket kortsiktiga delmål och beteenden. En definition på MÅL går så här: ”Ett beteende vars effekt man relativt snabbt kan utvärdera.” Ett mål fungerar alltså inte utan snabb, förstärkande feedback.

Hjärnforskare och neurologer bekräftar detta.

Utan feedback är ett mål obefintligt för hjärnan. Vår hjärna är uppbyggd så, att vi ständigt behöver något nytt och vill hitta lösningar på krångliga situationer, samtidigt som vi behöver tecken på att vi är på rätt väg. Utan denna egenskap hade vi förmodligen varit utdöda vid det här laget. Enligt neurologen Martha Burns aktiverar dylik inlärning samma belöningscentra i hjärnan som droger och spel, dvs. utlöser dopamin. Även skolelever verkar behöva stora krav för att få känna glädjen att klara av dem med hårt arbete.

Resultaten bör alltså mätas via många små uppföljningar i form av några minuters mini-diskussioner: Hur gick det nu? Hur skall vi fortsätta? Är kursen den rätta? I stil med datorspel och dansmattor, som omedelbart låter oss se, hur vi lyckats.

Resultaten kan också bestå av positiva kommentarer: Tack för att du gjorde det här! Det hjälpte mig framåt! Så bra, att du märkte att det där behövde göras! Jättebra att du kom ihåg den här saken! osv. God feedback är en färskvara! I ett flygbolag ökade den upplevda energinivån hos kabinpersonalen med 80 % på mindre än tre månader, bara genom att alla chefer och all personal tränades i att ge varandra beröm och uppmuntrande kommentarer (se brev 97). Att ha det bra på jobbet och i skolan tycks i hög grad vara ett socialt fenomen i kombination med tillfredsställelsen över att uppleva framsteg.

Får vi bara upplevelsen av att vi gör framsteg, fortsätter vi envist oberoende av hurudana svårigheter och bakslag vi stöter på. Och vi skall faktiskt vara trötta efter jobbet eller skoldagen. Utmattning är inte ett tecken på överansträngning utan på underlåten återhämtning. Ansträngning skall varvas med återhämtning, och då behövs det också något att återhämta sig från. Enbart vila och välmående stärker inga arbets- eller andra muskler.

Receptet för både arbete och skola lyder alltså ”Sätt kraven högt och håll ribban till de kortsiktiga resultaten låg.”

Så vad borde göras för att arbetstagaren eller eleven skall kunna glädjas åt sina resultat? Och i vems händer ligger möjligheten till detta?


Månadens citat:

Folk gör inte saker för en god sak, De gör verkligen inte det! De gör saker för någon. Se till att vara den där någon! - Churchill


Månadens ‘läs’tips:

Eric Edmeades: How To Become A Master In The Art of Public Speaking (Youtube)

Clas Malmströms föreläsningar på Youtube https://www.bing.com/videos/search?q=clas+malmstr%C3%B6m&docid=608047578303175079&mid=C70 989CB1403EEB020B9C