RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 125 (2.8.2021)    (tässä suomeksi)

VÄRDERINGAR – HAR DE NÅGON BETYDELSE?

Det talas mycket om värderingar. De är avgörande för den personliga utvecklingen: Vad är viktigt för mig? De betyder mycket för arbetsplatsen: Vilka är våra etiska spelregler? Vad är gynnsamt för vår organisation? Värderingarna skall ledsaga oss i vårt agerande. Så här sägs det alltså. Låt oss titta lite närmare på begreppets innehåll.

Till företagens vanligaste värderingar hör sånt som mod, ansvar, öppen attityd, lagarbete och respekt. Vad betyder dessa i praktiken?

En modig chef eller arbetstagare som lyckas är förvisso både driftig och handlingskraftig, medan en som misslyckas är dumdristig och egensinnig.

Hur mäter man ansvar? Vad menas egentligen med det? Vilka befogenheter ges med ansvaret? Eller är ansvar bara ett annat ord för att sköta sina uppgifter? Du ansvarar för det här = Du skall göra det här.

Hur får man till stånd en öppen attityd? Troligtvis inte genom att bara lägga ordet till firmans värderingar eller tala om spelregler. Samma sak med lagarbete och respekt.

Varifrån kommer då värderingar? Och kan de ha olika styrka?

Värderingar, säger definitionen, handlar om våra drivkrafter och vad vi anser vara rätt eller fel. Drivkrafterna igen är till för att tillfredsställa våra behov. Den mest grundläggande drivkraften är den som håller oss vid liv. Så har vi drivkraften att leva i någorlunda trygghet och att höra ihop med andra och få uppskattning. På en högre nivå drivs vi att göra något meningsfullt med vårt liv.

Enligt detta skulle värderingar vara olika sätt att tillfredsställa våra allmänmänskliga behov. Vad vi sedan anser vara rätt eller fel kan variera och styrs antagligen det också av styrkan i de olika behoven, som ofta är motstridiga. Ta t.ex. behovet att hålla sig i god form mot behovet att ge sig en skön stund i soffan, vilka båda betjänar oss på sitt sätt.

Likaså kan vårt behov av samhörighet övertrumfa behovet av trygghet och få oss att göra dumheter. Och behovet av uppskattning kan vinna över behovet av rättvisa. Det är det för handen starkaste behovet som vinner, oberoende av våra värderingar. De flesta har som värdering att tala sanning, men hur många gör det till hundra procent? De flesta av oss har också god hälsa som värdering, vilket inte hindrar oss från ohälsosamt leverne allt emellanåt.

Det finns uppräknat all världens värderingar, faktiskt över 200 stycken, och i bakgrunden för dem alla ligger ett behov. Här har vi exempel på en liten lista:
 
• hedonistiska värderingar (lycka, välbehag, glädje, njutning)
• vitala värderingar (hälsa, kondition)
• estetiska värderingar (skönhet, konst, upphöjdhet)
• kunskapsmässiga värderingar (sanning, lärdom, utbildning, vetenskap) • religiösa värderingar (tro, hopp, helighet, barmhärtighet)

Det handlar alltså om behov och människan agerar enligt det behov som för ögonblicket är det starkaste. Ibland fyller en etisk handling något av våra behov och ibland får en oetisk handling övertaget.

Sluta alltså att sätta tid på att räkna upp och formulera värderingar, för det är bara ett ord, som inte får någon som helst handling eller förändring till stånd. Fråga i stället ”Vad behöver jag/vi - just nu och på lång sikt ? Och vilka alternativ finns att tillgå för att tillfredsställa dessa behov?”
 

Månadens citat:

Ge dig inte in i en kamp med en gris! Ni blir båda nersölade, men grisen gillar det. – Mark Twain (eventuellt)

Månadens heta tips:

 Lyssna på Dan Pinks presentationer på Youtube