RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 125 (2.8.2021) (här på svenska)

ARVOT – ONKO NIILLÄ MERKITYSTÄ?

Nykyään puhutaan paljon arvoista. Niiden sanotaan olevan ratkaisevassa asemassa yksittäisen ihmisen kehityksessä: mikä on tärkeää minulle? Ne merkitsevät paljon myös työpaikalla: mitkä ovat yrityksemme eettiset pelisäännöt? Mikä on suotuisaa organisaatiollemme? Arvojen tulisi johdattaa meitä kaikessa toiminnassamme. Näin siis ainakin sanotaan. Katsotaanpa vähän tarkemmin, mitä tämä käsite pitää sisällään.

Yritysten tavallisimpiin arvoihin kuuluu sellaisia asioita kuin rohkeus, vastuullisuus, avoimuus, tiimityöskentely ja toisen kunnioitus. Mutta mitä nämä tarkoittavat käytännössä?

Rohkeaa johtajaa tai työntekijää, joka onnistuu, pidetään toimeliaana ja aikaansaavana, kun taas sellainen, joka epäonnistuu, on tyhmänrohkea ja omapäinen.

Ja miten mitataan vastuuta? Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Minkälaista toimivaltaa vastuun mukana annetaan? Vai onko vastuu vain toinen ilmaus sille, että hoitaa tehtävänsä? Sinä vastaat tästä = Sinun pitää tehdä tämä.

Miten taas saadaan aikaan avoimuutta? Luultavasti ei ainakaan niin, että avoimuus vain kirjataan yhdeksi yrityksen arvoksi tai että puhutaan pelisäännöistä. Sama koskee tiimityöskentelyä ja kunnioitusta.

Mistä arvot sitten oikein tulevat? Ja voivatko ne olla eri vahvuisia?

Arvoissa on, määritelmän mukaan, kyse meidän vaikuttimistamme tyydyttää perustarpeitamme ja käsityksestämme oikeasta ja väärästä. Kaikkein perustavanlaatuisin vaikuttimemme on pysyä hengissä. Lisäksi haluamme elää jotenkuten turvallisesti, kuulua joukkoon ja saada arvostusta. Ylemmällä tasolla arvostamme sitä, että pystyisimme tekemään jotakin merkityksellistä elämällämme.

Tämän mukaan siis arvot olisivat erilaisia tapoja tyydyttää yleisinhimillisiä tarpeitamme. Käsityksemme oikeasta ja väärästä puolestaan vaihtelee ja sitä ohjaa luultavasti myös se, miten vahvoja eri tarpeemme ovat, ja usein niiden ristiriitaisuus. Otetaan esimerkiksi tarpeemme pitää itseämme hyvässä fyysisessä kunnossa, kontra tarve viettää mukava hetki sohvalla löhöillen, joista kumpikin palvelee hyvinvointiamme omalla tavallaan.

Samoin yhteenkuuluvaisuuden tarpeemme voi olla ristiriidassa turvallisuuden tarpeemme kanssa ja johtaa meidät tekemään tyhmyyksiä. Ja arvostuksen saamisen tarve voi tukahduttaa oikeudenmukaisuuden tarpeen. Kullakin hetkellä voimakkain tarve voittaa, arvoistamme riippumatta. Arvoihimme kuuluu, että puhutaan totta, mutta miten niin tehdään sataprosenttisesti? Hyvä terveys on useimmille meistä arvo, mutta se ei estä meitä aina välistä sortumasta epäterveelliseen elämiseen.

Kaiken maailman arvoista on olemassa pitkiä luetteloita, niitä on itse asiassa kirjattu yli 200 kappaletta, ja kaikkien niiden takana piilee jokin tarve. Tässä meillä on esimerkiksi yksi pieni lista:

• hedonistiset arvot (onni, mielihyvä, ilo, nautinto)
• vitaaliset arvot (terveys, kunto)
• esteettiset arvot (kauneus, taiteellisuus, ylevyys)
• tietoon liittyvät arvot (totuus, oppineisuus, koulutus, tiede)
• uskonnolliset arvot (usko, toivo, pyhyys, armeliaisuus)

Kaikessa on siis pohjimmiltaan kyse tarpeista ja ihminen toimii sen tarpeen mukaan, mikä on sillä hetkellä vahvin. Väliin jokin eettinen, arvojemme mukainen toiminta täyttää jonkin tarpeemme, väliin taas jokin epäeettinen arvojemme vastainen ottaa vallan.

Kannattaa siis lopettaa ajan tuhlaaminen arvojen laatimiseen ja muotoiluun, koska ne ovat pelkkiä sanoja, jotka eivät saa aikaan minkäänlaista toimintaa tai muutosta. Kannattaa mieluummin kysyä, mitä tarvitsemme juuri nyt - ja pitkällä tähtäimellä, ja mitä vaihtoehtoja meillä on näiden tarpeiden tyydyttämiseksi.
 

Kuukauden sitaatti:

Älä ryhdy taisteluun possun kanssa! Te molemmat likaannutte, mutta possu pitää siitä. - Mark Twain (mahdollisesti)

Kuukauden kuuma vihje:

Kuuntele Dan Pinkiä Youtubessa.

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi