RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 121 (3.2.2021)    (tässä suomeksi)

DEN SVÅRFÅNGADE SÖMNEN

Det torde alla vara ense om, att sömnen är viktig. Det är självklart. Så det förefaller ganska onödigt att stup i kvarten basunera ut hur viktig sömnen är – utan att komma med några fungerande råd om HUR man skall få sömnen att infinna sig!

Det finns de som aldrig har några problem med sömnen, utan somnar så fort de lägger huvudet på kudden. Så finns det de som sover bra ibland och sämre ibland, och så de som har stora problem med att sova. Oberoende av hur man har det med sömnen, är det ett faktum att sömnen inte är en viljehandling, som står under vår kontroll. Sover vi bra, kan vi tacka och ta emot. Sover vi dåligt, står vi där utan några egentliga redskap.

Råden vi får är ofta motstridiga. En del sömnexperter säger, att får vi inte sömn inom tio minuter, skall vi stiga upp och göra något tills vi blir trötta. Andra lika stora experter säger, att vi skall hållas i sängen och absolut INTE stiga upp. De flesta är dock ense om att man skall skaffa sig en bra sömnrytm, och en sådan får man ju inte med att stiga upp.

De flesta sömnforskare är överens om att sömnbehovet varierar från person till person, men man vet inte varför. Hur som helst har de flesta av oss en rätt klar uppfattning om hur mycket sömn vi mår bra av. Vi kan förmodligen samtidigt ifrågasätta nyttan av att spänna på oss olika manicker och studera kvaliteten på vår sömn. Vad skall vi göra, om kvaliteten är dålig? Det säger inte manicken. Den kan inte hjälpa oss att få bättre sömn.

Jim Horne hänvisar till ett stort antal vetenskapliga rapporter som kullkastar teorierna om att korta sömnperioder skulle vara så förfärligt skadliga. Han tycker det skulle vara av större värde, att inrikta sig på vakenaktiviteter än på sömnen direkt. Han menar, att vi ofta blandar ihop trötthet och sömnighet, och att tröttheten inte nödvändigtvis försvinner med mera sömn, men däremot nog med högre kvalitet på vakenaktiviteterna.

Bortsett från oron över att inte få sömn och bristfällig vakenaktivitet, kan ett hinder för sömnen också vara en förhöjd aktiveringsnivå. Att gå på övervarv och ha en alltför aktiv livsstil är lika fördärvligt för sömnen som att leva ett alltför monotont liv. För att få ner en förhöjd aktiveringsnivå, kan man använda sig av olika relaxationstekniker eller ta så kallade ’powernaps’ under max. 20 minuter.

Vad annat kan man göra, ifall man vill förbättra sin sömn? Några jag för egen del samlat upp som bäst fungerande är följande:

  1. Ibland måste man lära sig en sömnrytm på samma sätt som man gör med barn, dvs. man skall hållas i sängen den tid man bestämt sig för att sova. Vi vet alla, att tar man upp ett kinkande barn ur sängen på kvällen, lär det sig fort att det inte behöver sova, utan kan få lite uppmärksamhet. Vuxnas sömn fungerar ungefär på samma sätt. Och klarar man bara inte av att ligga i sängen, skall man göra något verkligt tråkigt. Efter några gånger (ibland veckor), meddelar hjärnkontoret, att nu får det vara nog – och så somnar man.

  2. Det sämsta man kan göra, är att tänka, att nu måste jag sova! Ju mera vi tänker på sömnen, desto mera stressade blir vi och desto svårare blir det att somna. Det kan faktiskt vara ett bra knep att i stället försöka hållas vaken. Man kan också drömma sig bort på någon skogspromenad el.dyl. eller räkna baklänges från 200 (eventuellt med några siffrors intervaller), se siffrorna och stryka ut dem. Ett annat sätt är att fundera ut tre städer på A, tre städer på B osv. Viktigt är att minnas, att sömnen är en automatisk, omedveten funktion, som störs, när man försöker styra den. Rikta i stället uppmärksamheten mot andra saker, så hindras inte sömnautomatiken.

Månadens boktips: Jim Horne: Sleeplessness. 2016