RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 120 (14.1.2021)    (tässä suomeksi)

’BODY BUDGET’ OCH VÄLMÅENDE PÅ JOBBET

 Det har upprepats i det oändliga hur viktigt det är, att chefen bryr sig om de anställda och hör sig för om hur de mår och orkar. Utan någon synbar nytta vad beträffar stress och utbrändhet... Det är alltså hög tid att byta synvinkel! Dagens chefer kan ha hundratals anställda på ett flertal avdelningar på olika orter. Deras uppgift är att utforma ramar för ett produktivt och meningsfullt jobb. För de anställda gäller självledarskap och de ansvarar själva för sitt välmående. I princip alltså.

Tyngdpunkten ligger således i strukturen, inte i den enskilda chefens förmåga att vara empatisk. I denna struktur skall beaktas det faktum, att all form av ansträngning måste varvas med återhämtning. En period av intensivt tankearbete kräver efter redan 20 minuter en kort vilopaus. Mindre krävande arbete kan vi vanligtvis syssla med i 90 minuter före pausen. I fråga om tankearbete kan man alltså inte jobba på i åtta timmar och sedan ha fritid. Situationen är relativt ny för både ledning och personal, och den tankemodell som krävs här uppstår inte automatiskt. Härtill behövs ’mental & education management’, dvs. begrepp om målsättningens och resursernas förhållande till varandra samt en ’body budget’ som stöder vårt välmående.

I allmänhet är det bekant, åtminstone i princip, att en indragning av resurser har motsvarande inverkan på målsättningen. Men vad är ’body budget’?

Den amerikanska professorn Lisa Feldman Barrett använder begreppet ’body budget’ eller kroppsbudgetering i sin framställning av hur hjärnan oavbrutet gör prognoser om kroppens olika behov och strävar att hålla vår ’body budget’ i balans så, att det alltid finns ett visst överskott på kroppens konto. Allt emellanåt, av olika skäl, gör hjärnan felvärderingar och uppskattar kravet på energi som större än det är. Då ger den kroppen i uppgift att utsöndra mera stresshormoner än nödvändigt. Det händer, att en dylik överbudgetering blir kronisk, vilket inverkar negativt på immunförsvaret och gör oss trötta och så att säga tömmer ’kroppens konto’.

När hjärnan har lärt sig budgetera fel, är det vår uppgift att korrigera bedömningen. Här rekommenderar Lisa F.B. metoder som ’Reframing’, History Change mm. från NLP, utan att nämna själva riktningen vid namn. Våra känslor följer det som hjärnan tror på. Så vill vi ha förändring, måste vi ändra på hjärnans uppfattning.

Det enklaste är ändå att underhålla kroppsbudgeten så, att kontot inte töms. Detta visar sig vara det samma som att se till att livet har så många goda stunder som möjligt, alltså det man brukar kalla bl.a. vardagens guldkanter. När man riktar hjärnans uppmärksamhet mot trevliga saker, laddar den upp sig. Att titta på en film eller läsa en bok ger hjärnan en befriande vila, då det som händer där rör något som är utanför oss och hjärnan inte behöver göra några prognoser beträffande detta.

Månadens citat;

Felet med världen är, att de dumma är så tvärsäkra på allting – och de kloka är så fulla av tvivel. – Bertrand Russel

Månadens boktips:

Lisa Feldman Barrett: How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain. 2018.
Lisa Feldman Barrett: You aren't at the mercy of your emotions -- your brain creates them | TED Talk