RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 120 (14.1.2021) (här på svenska)

BODYBUDJETOINTI JA TYÖHYVINVOINTI

 Bodybudjetointi ja työhyvinvointi Viime aikoina on toisteltu loputtomiin, kuinka tärkeää on, että johtaja tai esimies välittää alaisistaan ja koko ajan kyselee, miten he jaksavat. Ilman, että sillä on oikeasti mitään vaikutusta työntekijän stressin määrään tai loppuun palamisen uhkaan… On siis korkea aika vaihtaa vähän näkökulmaa! Tämän päivän johtajilla on usein satoja työntekijöitä alaisinaan, eri osastoilla ja jopa useilla paikkakunnilla. Johtajan tehtävä on luoda tuottavuuden mahdollistavat puitteet mielekkäälle työn tekemiselle. Työntekijän on puolestaan opittava johtamaan itse itseään ja vastaamaan itse omasta hyvinvoinnistaan. Tai näin siis ainakin pitäisi olla.

Nykypäivän johtamisen painopisteen pitäisi siis olla huolenpito työn tekemisen puitteista, ei siinä, kuinka empaattinen pomo osaa olla. Puitteiden luomisessa tulisi ottaa huomioon se tosiseikka, että kaikkea rasitusta tulisi aina seurata myös palautumisen. Intensiivinen aivotyö vaatii jo 20 minuutin päästä pienen tauon. Vähemmän vaativaa työtä pystymme tavallisesti tekemään jopa puolitoista tuntia ennen kuin tauko on paikallaan. Ajattelutyöhön painottuvissa tehtävissä emme siis voi painaa kahdeksaa tuntia putkeen ja vaihtaa sitten vapaalle. Työn tekemisen luonteen nopea muuttuminen on tullut yllätyksenä niin johdolle kuin työntekijöillekin, ja se kokonaan uusi ajatusmalli työn tekemisen tavasta, jota nyt vaaditaan, ei synny automaattisesti. Tähän tarvitaan toisaalta jotakin, joka kulkee englanniksi termillä ’mental & education management’, suomennettuna suunnilleen tavoitteiden ja resurssien oikeaa suhteuttamista toisiinsa, ja toisaalta työntekijän huolenpitoa omasta ns. ’body budjetistaan’.

Nykyään alkaa olla jo yleisesti tiedossa, ainakin periaatteessa, että resurssien vähentämisellä pitää olla vastaava vaikutus asetettuihin tavoitteisiin. Mutta mikä on ’body budget’?

Amerikkalainen professori Lisa Feldman Barrett käyttää termiä ’body budget’, eli kehobudjetointi, selittämään tutkimaansa ilmiötä, miten aivomme näyttävät suorittavan jatkuvasti ennakoivaa laskentaa kehon erilaisista tarpeista ja yrittävät pitää huolta, että budjetissa on koko ajan riittävä ylijäämä. Aina joskus, erinäisistä syistä, aivojen laskelma voi hänen mukaansa pettää ja ne arvioivat kehomme energiantarpeen isommiksi kuin se onkaan. Silloin aivot määräävät kehon tuottamaan puolustautuakseen vajeelta strerssihormoneja, kuten kortisolia. Tällainen ylibudjetointi ja siitä seuraava stressihormonien erittyminen voi kehittyä jatkuvaksi, krooniseksi, mikä heikentää vähitellen kehon immuunipuolustusta ja väsyttää meidät. Se tavallaan tyhjentää ’kehon tilin’.

Jos aivot ovat oppineet budjetoimaan väärin, meidän tehtävämme on korjata niiden väärä arvio. Tähän professori Barrett suosittelee uudelleenmäärittelyä, (’reframing’), historian muutosta ym. menetelmiä, jotka ovat kuin suoraan NLP:n oppikirjasta, vaikka hän ei sitä nimeltä mainitsekaan. Tunteemme seuraavat sitä, mitä aivomme uskovat. Jos haluamme saada aikaan muutoksen jossakin, aivojen käsitystä siitä täytyy muuttaa.

Yksinkertaisinta olisi kuitenkin pitää koko ajan huolta kehobudjetista, niin että tili ei tyhjene. Tämä näyttää tapahtuvan parhaiten pitämällä huolta siitä, että elämässä on mahdollisimman paljon hyviä hetkiä, arjen kultareunusta, tai miksi sitä sitten kutsummekin. Kun aivojen huomio kiinnitetään mukaviin asioihin, ne latautuvat. Kirjan lukeminen tai elokuvan katseleminen antaa puolestaan aivoille vapauttavan lepohetken, koska se mitä niissä tapahtuu on kokonaan erillään meistä, eikä aivojen tarvitse tehdä mitään ennusteita liittyen niihin.

Kuukauden sitaatti:
Maailmassa on se vika, että tyhmät ovat varmoja kaikesta – ja viisaat niin täynnä epäilystä. – Bertrand Russel

Kuukauden kirjavinkki:
Lisa Feldman Barrett: How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain. 2018.
Lisa Feldman Barrett: You aren't at the mercy of your emotions -- your brain creates them | TED Talk
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi