RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 115 (6.5.2020)       (tässä suomeksi)

NÖDVÄNDIGT ATT LÄMNA JOBBET PÅ JOBBET?

Ingenstans har jag sett någon ifrågasätta det nödvändiga i att skilja distinkt mellan jobb och fritid, så jag måste väl göra det själv.

Diskussionen om konflikten mellan jobb och fritid verkar lite konstlad. Som om vi försöker avlägsna en konflikt som inte existerar. Tidsanvändning är säkert ett problem för de flesta av oss, men förorsakas det just av jobbtankarna på fritiden? Skulle vi jobba mera effektivt och må bättre om vi kunde göra en klar skiljelinje här?

I allmänhet föds de bästa idéerna, när vi sysslar med något helt annat än vårt jobb. Det är inte många som är kreativa på beställning under arbetsdagen. Den är så full av olika uppgifter, att det sällan finns utrymme för nydanande tankar om hur jobbet kunde skötas smartare.

Hans Selye, ’stressen uppfinnare’, jobbade oavbrutet från tidig morgon till senan kväll och hade inget behov av specifik fritid. I sin bok Stress utan oro beskriver han hur arbete och fritid flyter ihop, när arbetet upplevs som meningsfullt.

Mihály Csíkszentmihályi stöder detta med påståendet, att kreativa människor jobbar oavbrutet – utan att egentligen jobba alls. Detta betyder inte, att de inte tar pauser och kopplar av.

Känslan av kontroll verkar ha en avgörande betydelse. Karaseks och Theorells (1990) forskningsresultat visar, att bara när arbetstagaren upplever sig ha kontroll över sitt arbete, är hen motiverad, produktiv och välmående. Vilka möjligheter har vi då själva att skapa oss känslan av kontroll, ifall vi inte får den från arbetsgivaren?

Använder vi månne en massa energi till att försöka lösa fel problem? Bortsett från meningsfullhet och kontroll, kunde kanhända problemet med tidsanvändning och välmående lösas på ett mera naturligt sätt? Sitter man till exempel i en butikskassa, är det sannolikt ganska lätt att lämna jobbet på jobbet. Men sysslar man däremot med någon form av socialarbete, kan det nog stanna kvar i tankarna efter arbetsdagens slut.

Vi kan aldrig vara helt utan att tänka, så det är mera en fråga vad det är som upptar våra tankar. Förmodligen sånt som är viktigt för oss av olika anledningar. För att få bort tankarna från jobbet, måste vi således rikta dem mot något annat lika viktigt eller mera uppmärksamhetskrävande. Det går inte att bara att stänga av tankar -  vi måste ersätta dem med nya.

Eller också skippar vi hela konflikten, som kanske inte ens finns. En bonde uttryckte det för länge sen så här: ”Är det inte bättre att jag jobbar ute på åkern en söndag och tänker på Gud än att jag sitter i kyrkan och tänker på åkern?”

När jag själv för länge sen då och då hade en ledig förmiddag (barnen i skolan och jobb först på eftermiddagen), vacklade jag mellan att använda förmiddagen till att göra hushållsarbete eller att fördjupa mig i mina studier. Ibland gjorde jag halvhjärtat hushållsarbete och tänkte på mina olästa böcker, ibland läste jag  okoncentrerat och tänkte på det ogjorda hushållsarbetet. Tills jag stötte på studiemetoden att varva 17 minuters studietid med 5 minuters pauser (i stil med pomodoro-metoden). Perfekt! Nu kunde jag läsa koncentrerat i 17 minuter (känns längre än man tror!) och så jobba på med hushållsarbete i 5 minuter (man hinner med otroligt mycket på 5 minuter: tömma och fylla diskmaskinen, tömma och fylla tvättmaskinen, bädda, plocka undan och torka ytor mm.mm.)

Det är självklart, att vi måste växla mellan ansträngning och återhämtning, men det är inte detsamma som att krampaktigt försöka skaka jobbet av sig för att kunna hantera fritiden.  Att bekämpa något är en mycket energikrävande process.
 

Månadens inspirationskälla:

Amy Brann: Make Your Brain Work (2020)