RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 113 (5.3.2020)       (tässä suomeksi)

VARFÖR SÄGER VI INTE NEJ OFTARE?

En fråga som dykt upp på flera av mina kurser och seminarier är varför vi inte oftare säger nej? Det vi kommit fram till, är att det inte direkt handlar om att säga ordet nej, utan mera om att mera eller mindre omedvetet överväga, vad man kan förlora med att säga nej.

Ungefär så här:
 
Om du säger nej kanske
- du missar något (FOMO) (Detta är sannolikt det viktigaste!)
- du framstår som ohjälpsam och får kanske inte hjälp i din tur
- du framstår som självisk
- det som skall göras blir gjort på annat sätt än du önskar
- du ger en otrevlig bild av att vara trög och trött
- man inte frågar dig en annan gång
- osv. fortsätt själv listan…

Vad vinner du då med att säga nej? Uppväger det allt som du förlorar? Hur kan du snabbt väga dem mot varandra? Ofta hinner vi inte göra avvägningen ordentligt, om vi måste svara omedelbart. Därför kan det vara bra att be om lite betänketid, där det är möjligt. Man kan säga något i stil med ”Jag meddelar efter en timme / i morgon / lite senare”. Detta är dock inte alltid möjligt och då är det bara att göra det bästa av sitt svar och situationen.
 
Ifall det känns alltför harmt efteråt och det handlar om en situation, som upprepar sig (du skall sitta barnvakt, jobba över, hoppa in som ersättare, städa hos en släkting, ordna födelsedagskalas, betala för något du inte vill betala för mm.dyl.) kan det vara bra att förprogrammera sitt nej-svar. Du har kommit fram till att detta definitivt inte är något du vill göra och då har du övat på svaret i förväg.
 
Några ursäkter och förklaringar behövs inte. Vi har en benägenhet att tycka, att vi alltid måste urskulda oss på något vis och förklara orsaker. Detta tycks ha med vår hjärnfysiologi att göra. Vi är programmerade att höra till flocken, att bli accepterade av flocken och att förklara vårt handlande för flocken. Avviker vi nu från denna fabriksinställning (default), skapar det stressreaktioner med höjda adrenalin- och kortisolnivåer. Då känns det befriande, att bara återgå till den gamla vanan att inte säga nej.

Som tur är kan vi alltså förbigå fabriksinställningen med att förprogrammera in det beteende vi kommit fram till att är det bästa.


Månadens citat:

"Alla människor gör så gott de kan givet det tänkande som ser verkligt ut för dem." - Sydney Banks


Månadens boktips:

 Amy Brann: Make Your Brain Work (2020)