RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 110 (22.11.2019)                   (tässä suomeksi)

BESVÄRLIGA MÄNNISKOR

Richard Templar tar i sin bok The Rules of People upp också kommunikation och växelverkan med så kallade besvärliga personer. Han betonar, att vi inte kan ändra på dem, men vi kan reglera våra reaktioner.

Den typ många av oss har svårt med är Översittaren, den som försöker förminska andra och göra andra till offer. Orsakerna till varför översittarna gör så varierar, men gemensamt har de alla, att de känner sig otillräckliga och därför måste hävda sig genom att trycka ner andra. Richard Templar säger, att han stött på många översittare under årens lopp, men aldrig någon riktigt lycklig sådan. Människor som är tillfreds med sig själva har inget behov att mobba andra, det skulle de inte vinna något på. Förstår vi det här, tar vi helt enkelt inte personligt vad Översittaren säger.

Också den Emotionella Utpressaren kan få vem som helst ur balans. Det är den som får dig att känna dig skyldig. Det kan vara en arbetskamrat eller familjemedlem, som försöker skuffa över ansvaret för sitt välmående på dig. Och då det ofta är någon man känner bra, faller man lätt in i rollen. Men det är att göra de här personerna en björntjänst, för då lär de sig inte ta hand om sig själva. Vi skall alltså vänligt men bestämt sätta en gräns här, till och med genom att säga direkt: ”Utövar du emotionell utpressning på mig?”

Så har vi den Professionella Gnällspiken, en  typ det sällan går att göra något åt. Deras uppgift är att gnälla och klaga och på så vis sätta stopp för förändringar och lösningar. Det är ingen idé att argumentera med dem och försöka få dem att förstå. Det vore bortslösad tid, för de vill inte förstå.  Här är det bara att inrikta diskussionen på målet och på det som måste göras. Lyckas man få dem in i en aktiv roll, kan det underlätta betydligt.

Richard Templar nämner också Narcissisterna och konstaterar, att dem skall man undvika så långt det går. De vinner alltid, för de skyr inga medel, då det är så viktigt för dem att få uppmärksamhet och att vara på toppen. Måste man ha att göra med dem, är det bäst att vara så formell och entydig som möjligt.

För egen del brukar jag tänka att besvärliga människor är som myggor på sommaren: de är ett ofrånkomligt ont, man är inte direkt rädd för dem, men undviker dem så långt det går – och det är ingen idé att försöka ta livet av dem alla…
 

Månadens citat: 

Fyrkantiga bultar går inte att pressa in i runda hål. Enda lösningen är att ändra på hålet, för en fyrkantig bult kommer alltid att vara en fyrkantig bult. – Richard Templar

Månadens boktips:

Richard Templar: The Rules of People (2017)