RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 108 (15.8.2019)                   (tässä suomeksi)

PRESTATION: ERFARENHET PLUS UTVECKLING

För att uppnå något nytt måste vi lämna vår komfortzon och dessutom så mycket, att det inte alls känns trevligt. Fortsätter vi att göra även komplicerade saker på samma sätt som tidigare, fast hur många gånger, blir vi inte alls skickligare, snarare går vi bakåt. Detta kan vi läsa i boken ’Peak: Secrets from the New Science of Expertise’. Enbart erfarenhet leder inte nödvändigtvis till bättre prestationer, ifall man inte allt emellanåt pressar sig vidare och utvecklar sitt kunnande.  Många studier har visat, att t.ex. erfarna finansexperter inte lyckas välja aktier bättre än nybörjare eller slumpen, allmänläkare med flera decenniers erfarenhet presterar ibland sämre än läkare med bara några års erfarenhet och legitimerade psykiatrer eller psykologer är inte bättre på att ge terapi än en lekman. För att inte tala om en idrottare och hens prestationer.

Att gå utanför komfortzonen är ofta krävande och det kan vara bra att samla krafter till det. Paul McKenna tipsar oss om ett enkelt och roligt sätt: Skriv ner alla fina, trevliga, intressanta och glada händelser från sommaren. På så vis synliggör du dem och kan uppleva dem på nytt. Vill du ännu till göra ett collage innehållande också foton, blir minnena ännu verkligare. I dag tar vi lätt så många bilder med mobilen, att de trevligaste lätt drunknar i mängden och glöms bort, ifall vi inte enkom plockar fram dem.

Inget hindrar heller att vi i grupp och familj regelbundet erinrar oss trevliga, roliga och fina upplevelser under årens lopp. Och ju mera vi talar om dem, desto flera kommer vi att tänka på, det ena ger det andra och vi aktiverar de positiva neurala förloppen i hjärnan. Att göra så här ger dig perspektiv på vårt liv, på vem du är och vad du vill bli.

Vi får ett bättre mindset, så att säga, som innehåller en mera hoppingivande bild av oss själva och världen. Vi filtrerar ju automatiskt bort allt som inte passar in i den bilden, så det är bäst att aktivt skapa en betjänande bild. Detta betyder inte, att vi skulle blunda för allt negativt, utan att vi samlar kraft att hitta lösningar på det som står inom vår makt att lösa.

Sådant som står utanför vår kontroll, åtminstone för tillfället, men som ändå väcker plågsamma känslor, kan vi hantera genom att koncentrera oss på själva känslan och inte på det som förorsakat den. Då försvinner känslan och den kommer inte tillbaka, förrän vi nästa gång tänker på det tråkiga, varvid vi igen snabbt överför uppmärksamheten på enbart känslan. Vi hör ibland om hur viktigt det är att inte förtränga känslor, men det är en stor och viktig skillnad mellan att avstänga sig från sina känslor och att lära sig hantera dem.

Vad har du alltså för goda minnen från den här sommaren, när du nu aktiverar just dem? Ta dem till vara fort, så länge du minns dem. Och inget hindrar att du ytterligare förskönar dem. Det mår du bara bättre av.

Månadens citat:

Vore det inte synd att ha ett härligt liv - och inte märka det? – Michael Neill
 

Månadens boktips:

K Anders Ericsson & Robert Pool: Peak: Vetenskapen om att bli bättre på nästan allt (2017)  (Peak: Secrets from the New Science of Expertise (2016)

Paul McKenna: The 3 Things That Will Change Your Destiny Today (2015)