RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 107 (2019)                   (tässä suomeksi)

FRAMTIDSHANTERING

Hur vi kommer att klara oss i livet styrs av vår personliga bild av oss själva och vem vi tror att vi är här i världen, säger Paul McKenna. Vår hjärna filtrerar bort allt som inte passar in i denna interna bild. En del av oss mår bra, när det går bra och dåligt när det går dåligt och tänker, att det inte är mycket vi kan påverka. Det är att se sig som offer för omständigheterna.

Allt verkar handla om attityd i betydelsen från vilken vinkel du närmar dig saker och ting, dvs. det som man inom NLP kallar för ’framing’ och ’reframing’ eller ur vilket perspektiv du ser en händelse eller en person. Till all lycka är en attityd inte medfödd, utan något vi faktiskt kan välja, som Viktor Frankl sa. Det som bestämmer ditt öde, är inte vad du fått från födseln eller vad som händer dig i livet, utan valen du gör längs med vägen.

Nu är vi ju inte alltid själva medvetna om våra attityder, vilket gör valet av attityd besvärligare. Hur kan vi veta vad vi har en fungerande attityd till och vad vi har en mindre fungerande attityd till? Ola Wallström (www.olawallstrom.com) säger så träffande att

Omgivningen är en spegel av vår attityd!

Så vi kunde kanske helt enkelt via vår omgivning få en vink om hur vi förhåller oss till det ena och det andra. Här råder lagen om orsak och verkan: ifall omgivningen inte reagerar som du tänkt dig, kunde du justera ditt sätt att tänka, vilket samtidigt påverkar din personliga uppfattning om dig själv. Då ändrar också din hjärnas filtreringsprocess och du ser saker i ett alternativt ljus.

Det är faktiskt lättare att ända sitt eget förhållningssätt än att ändra på omvärlden – och ibland ändrar faktiskt omvärlden också. När du till exempel är hjälpsam mot personer, som inte alls förtjänar det, kan de mitt i allt börja förtjäna det. Och när du tycker, att du talar till en hop tjockskallar, som inte begriper något, är även där omgivningen en spegel av din attityd. Hur kunde du förhålla dig till dem i stället så att du når det resultat du vill med dem? Och antagligen också må bättre själv.

Grepp om framtiden och oss själva får vi enligt Paul McKenna genom att

  • inte se oss som objekt utan som subjekt

  • bilda oss en fungerande bild av vårt förflutna, av nuet och av framtiden

  • visualisera oss så som vi vill vara och verka

Han menar också att vi ändrar självbild och attityd genom att varje dag skriva ner tre nya saker vi observerat inom oss själva och vårt liv. På så sätt får det nya en automatisk och nödvändig förstärkning.


Månadens citat:

Det är inte i stjärnorna som vårt öde är skrivet, utan i oss själva. - William Shakespeare

När du lösgör blicken från ditt mål, börjar du se problem. - Brian Tracy
 

Månadens bokvink:

Paul McKenna: The 3 Things That Will Change Your Destiny Today (2015)