RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 105 (2019)                     (tässä suomeksi)

UPPREPAD FÖRSTÄRKNING SKAPAR MOTIVATION

Senaste brev handlade om att det inte är motivation och välmående, som får oss att prestera bra på jobb och i skola. Tvärtom är det de goda prestationerna och resultaten, som får oss bli motiverade och må bra. Vi har säkert alla personliga erfarenheter av detta. Sysslar vi med något hantverk eller handarbete, som vi märker att går framåt, vill vi fortsätta med det och få det färdigt och ta itu med något liknande i framtiden.

Kanske du tapetserar, restaurerar möbler, väver, odlar eller bygger något. För att du ska fortsätta med det du gör, behövs små förstärkningar på att du gör framsteg. Uppmuntran från omgivningen räcker inte till här även om det kan vara ett extra plus. Men har du upplevelsen att du presterar, spelar det ingen roll hurudana svårigheter och bakslag du stöter på. Du fortsätter envist.

Spelindustrin är väl medveten om hur belönande det är för hjärnan med dessa återkommande små, positiva förstärkningar och låter dator- och mobilspel förse oss med många dylika. Därför blir vi så lätt fast i att spela. För att inte tala om de förstärkande tummar inom some!

Morotsmetoden har för sin del inte visat sig fungera särskilt bra varken som kreativitets- eller motivationshöjande faktor. Löften om belöningar är dåliga på att entusiasmera eller motivera människor, oberoende av om belöningen är kortsiktig eller långsiktig. Faktum är, att yttre belöningar kan ha en hämmande effekt. På en mer eller mindre omedveten nivå, tolkar vi det vi belönas för som något så tråkigt, jobbigt eller motbjudande, att man måste belönas för att göra det.

Motivationen hänger alltså på att få upprepade förstärkningar på det vi gör, vilket är enklare i teorin än i praktiken. Hurudan förstärkning behövs för skolelever, hurudan för idrottare, hurudan för personalen på olika arbetsplatser osv.? Nu kan vi ju inte tänja ut oss i det oändliga med att anpassa oss efter allehanda olika personlighetstyper och deras önskemål. Det enklaste är antagligen att ofta bekräfta det personerna gör, så att de vet att de är på rätt spår och sköter de rätta uppgifterna. Bara kommentera det de gör, innan det ens lett till något resultat. På så sätt höjer man den positiva energin.


Månadens citat:

Allt som vidgar människans förmåga, som visar människan att hon kan göra något hon inte trodde sig mäktig, är av värde. – Ben Johnson

Månadens boktips:

Carmine Gallo: Tala som TED (2016)

Reijo A. Kauppila: Opi ja opeta tehokkaasti (2004)