RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 102 (2018)      (tässä suomeksi)

VEM SKA VI FRÅGA? OCH VAD?

Det moderna arbetslivet handlar om frågor snarare om svar, säger Warren Berger, helt enkelt för att ingen i dag har några svar på hur man bäst kunde manövrera sig fram i digitalitetens och individualismens samhälle.

Det är uppenbart, att vi som arbetstagare inte längre kan vara bara löntagare, utan är pressade att hitta nya utvägar och lösningar på utmaningar vi aldrig fått någon utbildning till att hantera. Uppdragsgivaren kan vi inte be om instruktioner, för hen vet inte utan svarar antagligen något typ ’använd ditt eget professionella kunnande’. Kunderna kan vi inte fråga, för det ligger utanför deras kapacitet att förutspå framtiden. Som Ford så träffande lär ha sagt: Ifall du frågat kunden vad hen vill ha, hade svaret antagligen varit ’en häst som springer fortare’. I kundens tankemodell eller paradigm ingick inte något som en bil.

Det är nog främst personalen som har sånt kunnande, att nya innovationer kan uppstå ur det, antingen det är fråga om teknik, undervisning, hälsovård eller något annat. Det gäller alltså att mangla fram nya strategier ur personalens kunnande och visioner.

För ett antal år sedan tänkte man sig, att brainstorming var ett medel till det. Men senare framkom det, att det sällan uppstod något riktigt värdefullt under dessa (pressade) sessioner. Idéer uppstår snarare spontant under en promenad eller runt kaffeautomaten. Warren Berger menar, att det vore bättre att försöka generera frågor i stället för idéer, och att vara försiktiga med frågor som ’Hur borde vi…?’ och ’Hur kan vi…?’ Frågan ’Hur skulle vi eventuellt kunna…?’ ger betydligt mera utrymme. Det är inte heller lönt att komma med alltför omfattande eller alltför smala frågor som ’Hur skulle vi kunna lösa världens hungersproblem?’ eller ’Hur skulle vi kunna öka företagets vinst med 5 %?’ De bästa frågorna riktar sig mot en process, som går att ändra på i enlighet med förändrade behov.

Warren Berger rekommenderar att arbetstagarna får komma till tals både ensamma och i grupp, vilket för tankarna till Mental Management -interventionen. Här ges alla möjligheter för personalen att mangla fram nya strategier, som omfattas av alla.

Berger förser oss också med en samlad lista på alla frågor som ingår i boken. T.ex.

·       Hur hitta rätt balans mellan att tänka och att göra?

·       Vad har vi för bakgrundsantaganden i vårt sätt att jobba?

·       Vad är verkligen värt att göra, antingen du lyckas eller inte?

·       Hur önskar du att saker i ditt liv vore annorlunda? à Vad gör jag nu, som inte för mig i den riktningen?

·       Vad gillade du att göra som barn? à Hur kunde jag göra det nu som vuxen i någon ny  version?

Det är lättare att handla dig in i ett nytt sätt att tänka än att tänka dig in i ett nytt sätt att handla. Om du bara sätter igång och gör något annorlunda, och gör det tillräckligt många gånger, kommer det att ändra ditt sätt att tänka. Det är också viktigt att ta vara på och vara tacksamma över det vi redan har. Vi är mera beredda att skrida till konstruktiva åtgärder, när vi känner oss hoppfulla och medvetna om allt som redan fungerar bra för oss.
 

Månadens boktips:

Warren Berger: A More Beautiful Question (2014)

Rita Ahvenniemi: Mental Management: Käsikirja uuden työelämän kohtaamiseen (2018)