RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 102 (2018)   (här på svenska)

KENELTÄ KYSYÄ? JA MITÄ?

Modernissa työelämässä on enemmän kyse kysymysten asettamisesta kuin niihin vastaamisesta, sanoo Warren Berger. Näin on yksinkertaisesti siksi, että kenelläkään ei ole tänä päivänä vastausta siihen, miten parhaiten navigoida tässä digitalisoituneessa ja individualistisessa maailmassa.

On ilmeistä, että me työntekijät emme voi enää olla pelkkiä palkollisia, vaan joudumme etsimään aktiivisesti uusia ratkaisuja haasteisiin, joiden käsittelyyn emme ole saaneet koskaan minkäänlaista koulutusta. Toimeksiantajalta emme voi pyytää ohjeistusta, koska hän ei useimmiten tiedä, vaan vastaa tyyliin ’käytä omaa ammatillista osaamistasi’. Asiakkailtakaan emme voi kysyä, koska heidän kapasiteettinsa ei riitä tulevaisuuden ennustamiseen. Kuten Ford on kuuleman mukaan niin osuvasti sanonut: Mikäli kysyt  asiakkaalta, mitä hän haluaa, hänen vastauksensa luultavasti kuuluu ’nopeammin juokseva hevonen’. Asiakkaan ajatusmalliin, paradigmaan, ei kuulunut käsitettä auto.

Lähinnä vain yrityksen henkilöstöllä on sellaista osaamista, että siitä voi syntyä uusia innovaatioita, olipa kyse tekniikasta, opetuksesta, terveydenhoidosta, tai melkein mistä tahansa. Uudet strategiat on siis kehiteltävää henkilökunnan osaamisesta ja visioista.

Vielä joitakin aikoja sitten uskottiin, että aivoriihi oli oiva väline tähän. Myöhemmin on kuitenkin käynyt ilmi, että tällaisista väkinäisistä istunnoista syntyy harvemmin mitään todella arvokasta. Uudet ideat syntyvät mieluummin spontaanisti vaikkapa kävelyllä tai kahviautomaatin ääressä. Warren Bergerin mielestä on tärkeämpää yrittää tuottaa hyviä kysymyksiä kuin ideoita, ja olla hyvin varovainen sellaisten kysymysten kanssa kuin ’Miten meidän pitää?’ tai ’Miten me voimme?’. Kysymys ’Kuinka me mahdollisesti voisimme?’ antaa paljon enemmän liikkumavaraa. Ei myöskään kannata esittää liian laajoja, tai liian suppeita kysymyksiä, tyyliin ’Miten voisimme ratkaista maailman nälkäongelman?’, tai ’Miten parannamme yrityksen voittoa viidellä prosentilla?’. Parhaat kysymykset koskevat prosesseja, joita pystyy muuttamaan muuttuneiden tarpeiden mukaisesti.

Berger suosittaa, että työntekijöiden pitää saada tulla kuulluksi sekä yksityisesti että ryhmissä, mikä vie ajatuksen suoraan Mental Management –interventioon. Siinähän henkilöstölle suodaan mahdollisuus kehitellä esiin uusia strategioita, joihin kaikki prosessin kuluessa sitoutuvat.

Berger myös esittää lyhyen listan kirjansa tärkeimmistä kysymyksistä, kuten

·       Miten löytää oikea tasapaino ajattelemisen ja tekemisen välille?

·       Mitä taustaoletuksia meillä on tavassamme toimia?

·       Mikä on todella tekemisen arvoista, onnistutpa siinä tai et?

·       Miten haluaisit asioiden olevan eri tavalla elämässäsi? à Mitä sellaista teen juuri nyt, mikä ei vie minua siihen suuntaan?

·       Mistä tekemisestä pidit lapsena? à Miten voisit tehdä jotain samanlaista nyt aikuisena, vain uudessa muodossa?

On helpompaa päästä uuteen ajattelutapaan toiminnan kautta kuin uuteen toimintatapaan ajattelemisen kautta.  Kun siis vain alat tehdä jotakin eri tavalla, ja teet sitä riittävän monta kertaa, tulee se muuttamaan tapaasi ajatella. On myös tärkeää huolehtia ja olla kiitollinen siitä, mitä meillä jo on. Olemme valmiimpia uusiin rakentaviin toimenpiteisiin, kun tunnemme itsemme toivorikkaiksi ja tietoisiksi kaikesta siitä, mikä jo toimii elämässämme.
 

Kuukauden kirjavinkit:

Warren Berger: A More Beautiful Question (2014)

Rita Ahvenniemi: Mental Management: Käsikirja uuden työelämän kohtaamiseen (2018)


 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi