RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 101 (2018)      (tässä suomeksi)

KARISMA OCH FÖRSÄLJNING

Karisma har blivit ett populärt ord för nyckeln till inspiration och påverkan. Det anses inte längre vara ett personlighetsdrag, utan något vi alla kan lära oss. Och något vi alla behöver också för att klara oss bättre i allehanda kvistiga situationer. Det handlar om att komma in på samma våglängd med människor, att vara intresserade av dem och få dem att känna sig nöjda med sig själva.

Då behöver du själv också tro på dig själv och känna dig kraftfull. En liten genväg hit är Amy Caddys ’Powerposes’, som du hittar på Youtube och Ted Talks. Kraften kommer inte från att förneka livets svårigheter eller motgångar, utan från en övertygelse om att hur besvärligt livet än är, finns det alltid en väg öppen mot något bättre.

Karisma är nyckeln till lyckad försäljning och vi säljer alla något så gott som hela tiden: olika varor eller tjänster, inspiration, motivation, uppfostran och undervisning. Vi vill att en annan person köper vår idé om en anskaffning, en resa eller ett event. Det handlar helt enkelt om att handleda någon från ett beteende till ett annat så att båda parter känner sig nöjda.

Hur lyckas vi med detta? Paul McKenna ger oss några vinkar:

Börja från det mål  ni har gemensamt och koncentrera dig på att lyssna – inte på att övertala, t.ex. ”Jag utgår från att vi alla vill lösa det här problemet.” ”Vad är viktigt för er och varför?” ”Hurudan lösning skulle vara mest tillfredsställande för alla parter?” ”Vad behövs mest här?”

Berätta sen om den största nyttan motparten får av din ’produkt’ ur hens synvinkel sett. Gör det lätt och enkelt för hen. Beskriv hur den underlättar vardagen och därför är värd priset (i tid eller pengar eller ansträngning). Få hen att känna sig väl till mods och länka den känslan till produkten. OBS. Sälj aldrig något du inte tror på själv! Det är oerhört viktigt att du verkligen betjänar kunden och inte bara försöker sälja något.

Ett vanligt misstag, säger Paul McKenna, är att vi börjar argumentera för produkten utan att lyssna fram kundens behov. Vi ger information, som inte är relevant för kunden. Ett annat misstag är att vi försöker imponera på kunden i stället för att låta hen känna sig viktig. Kunden är sällan intresserad av dina kvalifikationer, segelbåtar eller maratontider, bara av hur hens eget liv kan bli lättare och bättre.

I ett nötskal: Finn ett gemensamt mål. Beskriv din produkt eller lösning med några ord. Lyssna fram kundens behov och värderingar. Upprepa vad kunden säger för att visa att du förstått. Berätta mera om din produkt, nu med kundens behov som utgångspunkt. Var karismatisk: dvs. trivs med dig själv, med kunden och med situationen!
 

 Månadens citat:

Ett får kommer inte och visar upp hur mycket gräs det ätit. Det visar upp sin päls. – Epiktetos (?)
 

Månadens boktips:

Paul McKenna: Instant Influence & Charisma (2015)