RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 100 (4.5.2018)      (tässä suomeksi)

MOTIVATION – alltid lika efterfrågat

Motivation går inte att dela ut åt någon, vare sig elever, arbetstagare, kunder eller familjemedlemmar.

Motivation föds ur behov, och lyckas vi få den vi ska motivera, att se hur det önskade beteendet fyller ett viktigt behov, kan hen faktiskt bli motiverad. Det förutsätter förstås, att hen inte har enklare sätt att tillfredsställa behovet i fråga.

Tre effektiva motivatorer är det sociala trycket, FOMO (Fear Of Missing Out) och så insikten, att det är lättare att sänka kraven än att öka på motivationen.

Vi är flockdjur och känner därför ett starkt socialt tryck. Grottmänniskan i oss vet, att om vi blir utstötta ur flocken så dör vi. Vi är alltså rätt motiverade att till exempel hålla oss från att släppa väder på ett formellt möte eller en bättre middag. Likaså håller vi vår klädsel och vår hygien någorlunda inom ramarna för gruppnormerna.

Vad FOMO beträffar, vill vi inte missa något som kan gagna oss, dvs. tillfredsställa ett behov som har med vår överlevnad, vårt sociala liv eller vår utveckling att göra. Därför är vi motiverade att hålla vi oss orienterade via facebook, nyheter och olika publikationer. Vi är mera motiverade att vara på plats i tid, ifall vi vet, att platserna kan ta slut, och vi säger inte gärna nej till arbetserbjudanden vi egentligen inte vill ha, då de kan innebära något vi inte vill gå miste om.

Den sänkta ribban, för sin del, betyder att det blir lättare att uppnå något vi behöver för att klara oss bättre. De flesta elever vill ha ett betyg och en examen (fyller behoven av överlevnad och utveckling) och då också en mindre framgångsrik elev kommer åt att uppleva inlärningens glädje och sina egna möjligheter, blir hen mera motiverad att studera.

Hur kan vi då använda dessa tre motivatorer i praktiken? Vi kan tänka oss en motivationsskala från noll till tio. Är motivationen absolut noll från början och ingen av de tre motivatorerna lämpar sig att använda, kan vi personligen inte göra mycket. Hit hör till exempel att följa trafikreglerna: att inte gå över gatan vid rött ljus fast ingen bil är i sikte, att inte köra mot gult (eller gammalt grönt) ljus eller att hålla fartbegränsningarna. För att vår brist på motivation inte skall utgöra en fara för allmänheten, motiverar myndigheterna oss med plåtpoliser och böter.

Är vi så där ljumt motiverade, dvs. vi vill gärna ha resultatet, men gillar inte det arbete eller de uppoffringar som krävs av oss, kan motivatorerna fungera rätt effektivt. För att få höra till flocken, följer vi gemensamma överenskommelser, ifall det kommer de andra till synes, att vi ’maskar’ på deras bekostnad. Vi bemödar oss om att komma i tid, ifall vi annars missar de bästa arbetsuppgifterna, de mest användbara vinkarna eller vad som kommer i nästa prov eller tent. Vi blir också mera benägna att lära oss ett nytt språk, om vi märker, att vi klarar av det som krävs. Likaså är vi villigare att ta emot ett uppdrag, när vår insats begränsas och känns överkomlig.

Ifall vi från början är starkt motiverade till något och beredda att betala priset i form av tid och möda, räcker det antagligen att hålla målet levande i sinnet och då och då leva sig in i hur det känns, när målet är uppnått.

 

Månadens citat:

”Det sägs, att effekterna av ett motivationstal inte håller i sig. Det gör inte effekterna av en dusch heller. Därför behövs regelbundna upprepningar.”


Månadens boktips:

Någon av Malcolm Gladwells böcker.