RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 100 (4.5.2018)   (här på svenska)

MOTIVAATIO – aina yhtä kysyttyä

Motivaatiota ei voi jakaa kenellekään, ei enempää oppilaille, työntekijöille, asiakkaille kuin perheenjäsenillekään.

Motivaatio syntyy ainoastaan tarpeista. Jos onnistumme saamaan hänet, jota yritämme motivoida, näkemään, että toivottu käyttäytymistapa täyttää jonkin tärkeän tarpeen, voi hän todellakin motivoitua toimimaan niin. Edellyttäen tietysti, että hänellä ei ole jotakin helpompaa tapaa tyydyttää kyseistä tarvetta.

Tehokkaita motivaattoreita ovat 1) sosiaalinen paine, 2) FOMO (Fear Of Missing Out) ja 3) oivallus, että on helpompi laskea vaatimustasoa kuin lisätä motivaatiota.

Ihminen on laumaeläin ja tunnemme siksi voimakasta sosiaalista painetta. Luolamies meissä tietää, että jos joudumme lauman ulkopuolelle, tuhoudumme. Olemme siis aika motivoituneita olemaan päästämättä äänekkäitä ilmoja sisästämme esimerkiksi kokouksissa tai hienoilla päivällisillä. Samoin pidämme hygienian ja vaatetuksen jokseenkin ryhmänormien puitteissa.

Mitä FOMO:on tulee, emme halua missata mitään sellaista, joka voi hyödyttää meitä, toisin sanoen tyydyttää tarpeita, jotka liittyvät eloon jäämiseen, sosiaaliseen elämäämme tai kehitykseemme. Siksi olemme motivoituneita pysymään ajan tasalla esimerkiksi Facebookin tai erilaisten julkaisujen välityksellä. Olemme motivoituneempia olemaan ajoissa paikalla, jos tiedämme, että istumapaikat voivat loppua kesken, ja meillä on taipumus ottaa vastaan myös vähemmän haluttuja työtarjouksia, kun pelkäämme, että voimme muuten missata jotain.

Riman laskeminen puolestaan tarkoittaa, että siten tulee helpommaksi saavuttaa jokin sinänsä tärkeä asia. Useimmat oppilaat haluavat saada tutkinnon ja todistuksen (täyttää selviytymisen ja kehityksen tarpeen), ja jos heikomminkin menestyvä oppilas pääsee kokemaan oppimisen riemua ja uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa, hänen motivaationsa opiskella paranee.

Miten me sitten voimme käytännössä hyödyntää näitä kolmea motivaattoria? Voimme ajatella motivaatioskaalaa nollasta kymmeneen. Jos motivaatio toimia tietyllä tavalla on ihan nollassa eikä mikään kolmesta motivaattorista sovellu käytettäväksi, emme voi henkilökohtaisesti tehdä kovinkaan paljoa. Tällainen tapaus on esimerkiksi liikennesääntöjen noudattaminen: että ei ylitä katua punaisen valon palaessa, vaikka autoja ei ole näköpiirissä, että ei aja päin punaisia eikä ylinopeutta. Jotta motivaation puutteemme ei olisi vaaraksi muille, viranomainen motivoi meitä peltipoliiseilla ja sakoilla.

Jos taas olemme sillä lailla laimeasti motivoituneita, ts. haluamme kyllä mielellämme tuloksen, mutta emme pidä sen vaatimasta työstä ja uhrauksista, motivaattorit voivat toimia varsin tehokkaasti. Noudatamme yhteisiä sopimuksia, jotta saamme kuulua joukkoon, jos muuten kävisi ilmi että laistamme näiden muiden kustannuksella. Vaivaudumme paikalle ajoissa, jos muuten esimerkiksi parhaat työtehtävät, hyödyllisimmät vinkit tai tieto seuraavasta kokeesta tai tentistä menevät sivu suun. Olemme myöskin halukkaampia opiskelemaan esimerkiksi uutta kieltä, jos huomaamme, että selviämme siitä, mitä se vaatii. Samoin olemme valmiimpia johonkin työtehtävään silloin, kun panostuksemme siihen rajataan.

Jos olemme alun perin hyvin motivoituneita johonkin ja valmiit käyttämään siihen aikaa ja voimia, ei varmaan tarvita muuta kuin että pidämme päämäärämme elävänä mielessä ja eläydymme siihen, miltä tuntuu, kun päämäärä on saavutettu.

 

Kuukauden sitaatti:

”Sanotaan, että motivointipuheen vaikutukset eivät ole pysyviä. Sama voidaan sanoa myös suihkun vaikutuksista. Siksi tarvitaan säännöllisesti toistoa.”

Kuukauden kirjavihje:

Malcolm Gladwellin kirjoittama mikä tahansa kirja
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi