RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 123 (19.4.2021) (här på svenska)

LEPO JA PALAUTUMINEN: OLLA TEKEMÄTTÄ MITÄÄN

Jos ajattelet ärsyttäviä ajatuksia muista, täytät itsesi ärsyttävillä tunteilla.
Jos ajattelet hyviä ajatuksia muista, täytät itsesi hyvillä tunteilla.
Löydä jotakin hyvää muista niin löydät jotakin hyvää itsestäsi.
- Tomas Gunnarsson

Yllä olevan sitaatin sain Anders Haglundilta ja pidin sitä niin hyvänä, että haluan välittää sen eteenpäin. Toinen erittäin hyvä miete johon olen törmännyt on tämä tanskalaisen psykologian professorin Svend Brinkmanin:

”Jos ajattelet joka päivä positiivisesti, teet kovasti töitä, pyrit olemaan paras versio itsestäsi, ympäröit itsesi inspiroivilla ihmisillä etkä anna koskaan periksi, ei ole mitään rajaa, kuinka loppuun palaneeksi voit tulla.”

Linkedinin Newseissa näkee nykyään usein sen kaltaisia otsikoita kuin ”Aivojesi puolesta – älä tee mitään!” ja ”Miten parempi tuottavuus alkaa siitä, että ei tee mitään.” Viitataan neurotieteisiin, joiden mukaan ´timeout´ tukee tuottavuutta, luovuutta, oppimiskykyä ja resilienssiä.

 Mitä sillä sitten oikein tarkoitetaan, että ei tehdä mitään?

Ensiksikin sitä, että otetaan tanskalaisen professorin varoitus todesta eikä yritetä koko ajan niin paljon. Että, kuten Richard Carlsson ja Joseph Bailey asian esittävät, hidastetaan elämän vauhtiin (katso kirje 43). He erottavat toisistaan prosessoivan ja vapaasti virtaavan tavan ajatella ja toimia.

Prosessoinnissa on kyse informaation työstämisestä älyllisesti, mitä yleensä helposti ylikorostetaan, vaikka se ei toimi kovin hyvin muutostilanteissa. Ei esimerkiksi ole olemassa mitään työstettävissä olevaa tietoa siitä, miten pystyisi suorittamaan yhä laajempia työkokonaisuuksia yhä lyhyemmässä ajassa yhä pienemmin henkilöstöresurssein. Työtehtävien suorittamisen tapoja tällöin vain pallotellaan edes taksisin, ilman että löytyy ratkaisua, koska uudet ratkaisut tunnetusti edellyttäisivät uutta tapaa ajatella.

Uusi tapa ajatella puolestaan syntyy vapaasti virtaavasta ajattelusta, siitä, kun ’ei tee mitään’. Tämän tärkeyden havaitsi jo Douglas Adams Linnunradan käsikirjassa liftareille: ”Ajattelimme juuri alkaa olemaan tekemättä mitään, mutta voimme siirtää sen myöhemmäksi”. Täytyisi siis olla aktiivisesti ’tekemättä mitään’, mikä tuntuu meistä jotenkin vieraalta ajatukselta.

Olla tekemättä mitään ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vain on ja tuijottaa tyhjyyteen. Silloin käy nimittäin helposti niin, että aivot jatkavat työskentelyään vanhaa rataa. Keskeyttääksemme prosessoinnin voisimme esimerkiksi tehdä pitkiä kävelyjä (ilman askelmittaria), pelata jotakin (ilman että tarvitsee voittaa), laittaa ruokaa (ilman suorituspaineita), lukea kirjoja (vain huvin vuoksi), tehdä palapelejä tai tehdä jotakin ihan muuta irrottavaa. On itsestään selvästi hyvä myös tehdä ohjattuja rentoutuksia, jotka pitävät ajatukset pois prosessoinnista ja kaikesta mitä ’täytyisi’ tai ’pitäisi’.

Tämä ajatus toisaalta prosessoinnista ja toisaalta vapaasta ajatusten virrasta, ts. että ei tee mitään, sopii myös hyvin yhteen Clas Malmströmin ohjeiden kanssa siitä, miten palautua loppuunpalamisesta. Että kyse ei ole pelkästä lepäämisestä, mikä pitkän päälle vain heikentää, vaan että ensimmäisen välttämättömän lepojakson jälkeen lepoa ja rasitusta tulisi vuorotella. Jos energiaa ei poistu, uutta ei myöskään sovi sisään. Ja toisinpäin: jos emme ota sisään uutta energiaa (=olemme tekemättä mitään), ei meillä ole energiaa, mitä antaa ulos.

Siis, mikä on sinun tapasi ’olla tekemättä mitään’?

Kuukauden lukuvinkit:

Douglas Adams: Linnunradan käsikirja liftareille (Huom. Kirja – ei elokuva!)
Richard Carlson & Joseph Bailey: Slowing down to the speed of life. Lucinda Rileyn kirjat (tarinaa, historiaa ja maantietoa vain huvin vuoksi)

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi