RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 114 (3.4.2020)    (här på svenska)

LUOVUUDESTA

Luin juuri Järvilehdon veljesten kirjan luovuudesta ja innostuin jakamaan muillekin heidän ajatuksiaan. Luovuus on heidän mukaansa olennainen osa elämää, osa, joka otetaan käyttöön kun aikaisempi tapa toimia ei enää ole mahdollinen. Olemme kaikki luovia, koska luovuus on synnynnäinen ominaisuus. Luovaa toimintaa puolestaan syntyy sitä mukaa, kun kehitämme erilaisia uusia taitoja ja käytämme niitä, epäonnistumme ja yritämme yhä uudestaan. Luova toiminta vaatii sinnikkyyttä ja rohkeutta.

Mitä luovuus on?

Flow-teorian ’isän’, Mihály Csíkszentmihályin, mukaan luovuus on kyky tehdä jotain uutta JA tarkoituksenmukaista jollakin tietyllä alalla.

Miksi pitäisi olla luova?

Luovuus johtaa elävämpään elämään, koska olemalla luovia löydämme uudenlaisia tapoja toimia, emmekä kulje arjen läpi zombeina.
 
Miten se tehdään?

Luovuus vaatii syyn, tilanteen, jossa pitää muuttaa jotain, eivätkä käytettävissä olevat työkalut riitä siihen. Tämä on myös ongelman yksi määritelmä. Edward de Bono (Lateral thinking) sanoo, että ongelma on ero sen välillä, mitä sinulla on ja mitä haluat. Jos et millään keksi ratkaisua sen eron poistamiseksi, kannattaa määritellä ongelma uudelleen. Muuten energiaa menee hukkaan ja syntyy sekasortoa ja toivottomuutta.

Ongelmat siis tekevät meistä luovia. Ei ongelmia – ei mitään luovaa toimintaa. Ongelma syntyy, kun haluat jotakin, mitä sinulla ei ole. Tässä voisi yhtä hyvin puhua tarpeen tyydyttämisestä. Tyydyttämätön tarve synnyttää ongelman. Olet esimerkiksi nälkäinen ja ruokaa ei ole käden ulottuvilla. Luultavasti ratkaiset ongelman ilman suurempaa luovuutta käymällä kaupassa. Mutta jos kaupat ovat kiinni tai sinulla ei ole yhtään maksuvälinettä mukana. Mitä silloin teet?

Meillä on kolme yleisinhimillistä tarvetta: turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja kasvun tarve. Turvallisuuden tarve ja kasvun tarve ovat ikävä kyllä useimmiten pahasti ristiriidassa keskenään. Yksi osa meistä vastustaa muutosta, samaan aikaan kun toinen osa vaatii uudistusta ja kasvua. Silloin, kun uusiutumisen ja kasvun tarve ilmenee yhteisön tasolla, niin kuin usein on asianlaita, yksittäisen ihmisen turvallisuuden tarve ei pysty estämään sitä. Emmekä voi noin vain kieltäytyä uudesta muuttuneesta yhteiskunnasta. Siksi tarvitsemme luovuutta pystyäksemme ajattelemaan ja toimimaan linjassa uuden elinympäristömme kanssa.

Tahdonvoimalla tai hyvillä aikomuksilla emme kuitenkaan saa puristettua luovuutta esiin, vaan meidän pitää rakentaa elämää, joka tukee luovaa toimintaa. Pitää luoda menettelyjä, jotka estävät meitä palaamasta takaisin vanhaan ja tuttuun.

Yksin ei ole helppoa olla luova. Mihály Csíkszentmihályi on sitä mieltä, että luovuus ei tapahdu päässä, vaan vuorovaikutuksessa yksilön ajatusten ja sosiokulturaalisen kontekstin välillä. Luovuus on siis enemmänkin systeeminen kuin yksilöllinen ilmiö.

Luovuuden edellytys tuntuu olevan, että tapaa muita ja tuulettaa yhdessä heidän kanssaan erilaisia näkemyksiä, kääntää pinttyneitä ajatustapoja päälaelleen, luo uusia näkökulmia ja yhdistää eri alojen osaamista.

Onnekkuus, sanoo Richard Wiseman keskittyy tosiaan tietyille ihmisille – niille, jotka pitävät silmänsä auki mahdollisuuksien varalta. Mitä enemmän näet ja koet, sitä luovemmaksi kehityt.
 

Kuukauden sitaatti:

Erilaiset ihmiset ovat tosi ärsyttäviä: he eivät naura vitseillesi, eivät jaa arvomaailmaasi ja ajattelevat monista asioista ihan kummallisesti. – Paavo ja Lauri Järvilehto


Kuukauden kirjavihje:

Paavo Järvilehto & Lauri Järvilehto: Pim! Olet luova. (2019)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi