RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Koulutukset

Rentoutus

Rentoutuminen on fysiologinen olotila, jossa vapautuu voimavaroja ihmisen käyttöön. Rentoutuminen on luonnollinen taito saavuttaa tasapaino ja edesauttaa voimaantumista. Rentoutusta käytetään mm. seuraaviin tarkoituksiin

  • stressin hallinta ja jaksaminen
  • univaikeuksien poistaminen
  • jännitystilojen poistaminen
  • oppimisen edistäminen
  • kiputilojen hallinta
  • elämän hallinta
  • työrauhan varmistaminen kouluissa

MENTAL TRAINING -koulutuskokonaisuuden kuvaus Täällä

Menossa:
 

Tulossa:

Mentaalivalmentajan koulutus (Mental Training II) 6.8. - 8.11.2019
Centria, Kokkola

Utbildning till mental tränare (Mental Training II) 8.8. - 10.11.2019
Centria, Jakobstad

Mentaalivalmentajan koulutus (Mental Training II) 24.9. – 3.12.2019
Tavastia, Hämeenlinna

 ________________________________________________________________________

MENTAALIVALMENTAJAN KOULUTUS 

Mental Training II

6.8. – 8.11.2019 Centria, Kokkola

Mental Training eli mentaalivalmennus on henkilökohtaisen kehityksen ja hallinnan prosessi, joka sopii kaikille ja kaikenikäisille. Koulutuksesta on paljon hyötyä työelämässä, koulumaalimassa ja yksityiselämässäkin, kun siihen sisältyy muutostilanteita, oppimista, stressinhallintaa ja uupumuksen ja masennuksen ennaltaehkäisemistä. Opitaan laatimaan hyviä tavoitteita ja saavuttamaan ne.

Voi tulla suoraan Menmtl Training II:een, ja varsinaisen Mentaalivalmentajan todistuksen saa, kun on käynyt myös Mental Training I.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

•   tavoitteiden ja henkilökohtaisen kehityksen määrittäminen
•   elämäniloa ja elinvoimaa vahvistavat prosessit
•   rentoutuksen ja muuntuneen tajunnan tilan monipuoliset käyttömahdollisuudet
•   työ- ja yksityiselämän stressitilanteiden hallinta
•   tehokas oppiminen ja muutosvalmius
•   terve itsetunto ja hyvän minäkuvan vahvistaminen

Koulutuksen tavoite:

Kyky käyttää mentaalivalmennusta monipuolisena työvälineenä


Aikataulu syksy 2019   

ti    6.8.    klo 9.00 – 16.00    Motivointi ja asenteen muuttaminen
ke  7.8.     klo 9.00 – 16.00    Painonhallinta

ti  20.8.     klo 9.00 – 16.00   Tupakasta eroon
ke 21.8.    klo 9.00 – 16.00    Oppiminen ja muisti

to   5.9.     klo 9.00 – 16.00    Urheiluvalmennus
pe  6.9.     klo 9.00 – 16.00    Stressitön arki ja jaksaminen

to 26.9.     klo 9.00 – 16.00    Pelkotilojen neutralisointi
pe 27.9.    klo 9.00 – 16.00    Ericksonilainen lähestymistapa

to  7.11.    klo 9.00 – 16.00    Itsetunnon vahvistaminen
pe  8.11.   klo 9.00 – 16.00    Tuotteistaminen ja luovuus

 
Hinta: 750 euroa + alv 24 %, yhteensä 930 €, jonka voi maksaa 1-4 erässä

Paikka: Centria, Talonpojankatu 2, Kokkola

Kouluttaja: FT Rita Ahvenniemi (www.training.fi), 044 015 0649 rita.ahvenniemi@kktavastia.fi

Imoittautuminen: Kirsi Vuotila kirsi.vuotila@centria.fi

_______________________________________________________________________
 

UTBILDNING TILL MENTAL TRÄNARE

Mental Training II

8.8 – 10.11.2019 Centria, Jakobstad


Mental träning är en process för personlig utveckling, balans och hantering av olika situationer. Träningen är till stor nytta i arbetslivet, i skolvärlden och privat, då den innehåller mycket om förändring, inlärning, stresshantering och förebyggande av utmattning och depression. Vi lär oss sätta rätta mål och uppnå dem effektivt.

Utbildningen i mental träning är en naturlig fortsättning på relaxationshandledarutbldningen, men kan också gås skilt för sig. Intyg för benämningen ’Mental tränare’ får man efter att man gått båda kurserna.

Vi behandlar bland annat ämnen som

•   Definition av mål och personlig utveckling
•   Processer, som förstärker livsglädje och -kraft
•   Mångsidig användning av avslappningsmetoder och förändrat medvetandetillstånd
•   Hantering av stressiga situationer i arbets- och privatlivet
•   Effektiv inlärning och förändringsberedskap
•   Ett sunt självförtroende och god självkännedom

Utbildningen målsättning:

Förmåga att använda mental träning som ett mångsidigt arbetsredskap
 

Tidtabell hösten 2019

to     8.8    klo 9.00 – 16.00    Motivation och förändring av attityd
fre    9.8    klo 9.00 – 16.00    Viktkontroll

to    22.8    klo 9.00 – 16.00    Tobaksavvänjning
fre   23.8    klo 9.00 – 16.00    Inlärning och minne

lö       7.9   klo 9.00 – 16.00     En stressfri vardag, att orka på jobbet
sö      8.9    klo 9.00 – 16.00     Mental träning inom idrotten

lö     28.9    klo 9.00 – 16.00     Neutralisering av rädslor
sö     29.9   klo 9.00 – 16.00     Ericksons metoder

lö      9.11   klo 9.00 – 16.00     Starkare självkänsla
sö    10.11  klo 9.00 – 16.00     Produktifiering och kreativitet


Pris: 750 euroa + moms 24 %, inalles 930 €, som kan betalas i flera rater

Plats: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Utbildare: FT Rita Ahvenniemi (www.training.fi), 044 015 0649 rita.ahvenniemi@kktavastia.fi

Anmälan: Rita Ahvenniemi, 044 015 0649 rita.ahvenniemi@kktavastia.fi eller
                 Kirsi Vuotila, 040 632 4341 kirsi.vuotila@centria.fi

_______________________________________________________________________
 

MENTAALIVALMENTAJAN KOULUTUS

Mental Training II

24.9. – 3.12.2019 Tavastia, Hämeenlinna

Mental Training eli mentaalivalmennus on henkilökohtaisen kehityksen ja hallinnan prosessi, joka sopii kaikille ja kaikenikäisille. Koulutuksesta on paljon hyötyä työelämässä, koulumaalimassa ja yksityiselämässäkin, kun siihen sisältyy muutostilanteita, oppimista, stressinhallintaa ja uupumuksen ja masennuksen ennaltaehkäisemistä. Opitaan laatimaan hyviä tavoitteita ja saavuttamaan ne.

Voi tulla suoraan Menmtl Training II:een, ja varsinaisen Mentaalivalmentajan todistuksen saa, kun on käynyt myös Mental Training I.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

•         tavoitteiden ja henkilökohtaisen kehityksen määrittäminen
•         elämäniloa ja elinvoimaa vahvistavat prosessit
•         rentoutuksen ja muuntuneen tajunnan tilan monipuoliset käyttömahdollisuudet
•         työ- ja yksityiselämän stressitilanteiden hallinta
•         tehokas oppiminen ja muutosvalmius
•         terve itsetunto ja hyvän minäkuvan vahvistaminen

Koulutuksen tavoite:

Kyky käyttää mentaalivalmennusta monipuolisena työvälineenä

 
Aikataulu syksy 2019   

ti   24.9.     klo 9.00 – 16.00     Motivointi ja asenteen muuttaminen
ti   1.10.     klo 9.00 – 16.00    Painonhallinta

ke  2.10.    klo 9.00 – 16.00     Tupakasta eroon
ti    8.10.    klo 9.00 – 16.00    Oppiminen ja muisti

ke  9.10.     klo 9.00 – 16.00    Urheiluvalmennus
ti  29.10.     klo 9.00 – 16.00   Stressitön arki ja jaksaminen

ke 30.10.    klo 9.00 – 16.00   Pelkotilojen neutralisointi
ti   19.11.    klo 9.00 – 16.00   Ericksonilainen lähestymistapa

ke 20.11.    klo 9.00 – 16.00   Itsetunnon vahvistaminen
ti    3.12.     klo 9.00 – 16.00   Tuotteistaminen ja luovuus


Hinta: 750 euroa + alv 24 %, yhteensä 930 €, jonka voi maksaa 1-4 erässä

Paikka: Ammttiopisto Tavastia

Kouluttaja: Rita Ahvenniemi (www.training.fi), 044 015 0649 rita.ahvenniemi@kktavastia.fi 

Ilmoittautuminen: Päivi Aaltonen, paivi.aaltonen@kktavastia.fi

_______________________________________________________________________
 

 

Takaisin palveluihin

 

 

l