RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 45 (tässä suomeksi)


VIKTEN AV ATT HÅLLA PAUSER

Människan behöver pauser: arbete och vila, vakentid och sömn, inlärning och assimilering. På samma sätt behöver vi pausa också med våra målsättningar och utmaningar. Många minns säkert den roliga filmen ’What about Bob?’, där den hyperfobiska Bob utmattar sin psykiater, som ber Bob ta en månads semester från sina problem. Vilket ingalunda var något dåligt råd …

Vi har alla någon gång sett hur en geting förtvivlat försöker ta sig ut genom glasrutan på ett fönster, trots att en dörr nära intill står öppen. Getingen blir ilsknare och ilsknare och försöker alltmera frenetiskt hacka mot fönstret och använder oresonligt mycket energi på en fullständigt omöjlig uppgift, bara för att det ser så lovande ut på andra sidan fönstret. Så här håller den på tills den dör. Tänk hur det kunde ha slutat, om getingen hade förstått att ta en paus och låta en helhetsbild av situationen ta form, så att den kunde ha fått med flera alternativ.

Supercoachen Michael Neill beskriver, hur han vid ett tillfälle uppmanade en över-entusiastisk klient att under två veckor fullständigt låta bli att tänka på någon form av målsättning och att avlägsna från sin ’att göra’ -lista allt som hade anknytning till jobb och karriär. Annars skulle han, Michael, inte ta emot den här mannen som sin klient.

När vi håller ett par veckors paus händer oss nämligen, enligt herr Neill, åtminstone något av de tre följande:

1.     Våra batterier laddas upp på nytt och vi kan göra en comeback, uppfriskade och med ny energi. Då ser vi också mycket lättare olika alternativ och valmöjligheter.

2.     Sådant, som vi satt ner en massa arbete på, förverkligas plötsligt automatiskt, som av sig självt. Våra ansträngningar tenderar beklagansvärt ofta att hindra i stället för att befrämja, exempelvis när eleven sträckläser till ett prov utan att ta pauser, eller när idrottaren tar i alltför hårt efter en sjukdom för att snabbt komma i tävlingsform igen.

3.     I och med att vi får distans till våra mål, får vi också möjlighet att bedöma, huruvida de verkligen är mödan värda, eller om vi hellre kunde använda våra krafter till något bättre. För Michael Neills otåliga klient gick det så, att efter de avtalade två veckorna, kunde han bara konstatera, att hans hjärta inte längre var med i det som han tidigare så ihärdigt kört på med.

Genom att ta en sådan här ’time out’ ger vi, som legenderna så vackert uttrycker det, universum en möjlighet att hinna ifatt oss.

Här stöter vi igen på den svåra konsten att släppa taget (the ability of letting go) och den inte mindre knepiga förmågan att leva i stunden. Sommaren är en bra tid att öva sig. Hur kunde du för egen del reservera ett par veckor till att kasta loss från alla utmaningar och vädra dina målsättningar och din hjärna? Kanske trädgårdsarbete? Datorspel? Med att läsa? Eller städa? Eller titta på tv? Med att bara vara? I skogen? På sjön? I en storstad? Här påstås finnas tre olika sätt: ’rätt sätt’, fel sätt’ och ’ditt sätt’. Månne inte ’ditt sätt’ är det mest meningsfulla här …

--------------------------------------------------------------------------------------

Månadens citat:

Allt emellanåt är det bra att ta en paus från jakten på lyckan och bara vara lycklig. -  Guillaume Apollinaire

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Månadens boktips:

Michael Neill: You can have what you want (2006), samt Michael Neills övriga böcker.

--------------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi