RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 40 (2.12.2011) (tässä suomeksi)

KONSTEN ATT LÄRA SIG ATT TÄNKA RÄTT

Tiderna har förändrats. Förr handlade det mera om att man skulle utföra saker på rätt sätt, numera är det snarare fråga om att tänka rätt, så man vet vad man skall utföra, hur mycket av det som lönar sig att utföra och på vilket sätt det skall utföras. Utgångspunkten är, att man inte kan eller hinner göra allt, vare sig på jobbet eller hemma eller i privatlivet. Man bör alltså lära sig välja och välja bort och tillägna sig en sådan inställning, som hjälper en att orka och må bra i dagens kaotiska samhälle. Till det behöver man kunna tänka rätt.

För att hänga med i arbetslivet, krävs att man oupphörligt lär sig nytt och förändrar sina rutiner. Inom skolvärlden har det kommit till mängder av ny information och elevernas vardag består nu av helt andra aktiviteter än tidigare, vilket betyder, att undervisningens karaktär ändrar undan för undan.

Mental träning (Mental Training) har blivit en ny form av utbildning, som går ut på just konsten att lära sig tänka rätt och att lära sig rätt inställning till sig själv och andra och livet i allmänhet. Idrottare konstaterades i en undersökning vara bättre på mental träning än företagsledare. Sämst på att tänka rätt verkar vi vara vad beträffar människorna i vårt privatliv.

Mental träning sägs nu i många publikationer vara nyckeln till ett effektivt liv. Vad man sedan lägger in i ordet ’effektivitet’ varierar. På arbetsplatser avses en arbetstagare, som tar in mycket pengar, eller som lyckas vända arbetsstressen till något inspirerande. I skolan avses elever, som lär sig snabbt, sköter sig själva och har minimalt behov av stöd. För en chef betyder effektivitet ofta en arbetstagare, som besvärar honom eller henne så lite som möjligt. För arbetstagaren kan effektivitet betyda, att uppgifterna stökas undan så det blir tid och krafter över för privat- och hemlivet. Och för en semesterfirare eller en alterneringsledig kan effektivitet innebära, att han eller hon lyckas vila och sova ut och njuta av friheten.

Varför gör vi då allt vi gör? kan man fråga sig. Följande korta berättelse utgör kanske ett svar: En studerande vid ett universitet frågade en gång en synnerligen beläst lärare, hur denne hoppades kunna göra en skillnad här i världen genom sin undervisning. Läraren svarade, att han inte hade några sådana förhoppningar. ”De som verkligen kan höra vad jag har att säga, behöver egentligen inte det jag säger; de som inte förmår höra vad jag säger, även om jag pratade mig hes, förändrar sig ändå inte det minsta”, sa han. Studeranden frågade förbryllad: ”Men om du inte kan åstadkomma någon skillnad med dina idéer, varför undervisar du över huvud taget?” Läraren log: ”Varför sjunger en fågel?”

Ja, vi gör det vi gör och det förefaller tämligen onödigt att gå in för att förbättra hela världen. Men vi kan rätt långt kontrollera våra tankar och vi kan använda dem till att få vår nära omgivning att må bra. ’Du blir det du tänker’, sägs det, och de tankar du tänker avspeglas i din omgivning och reflekterar tillbaka på dig själv. Hur tänker du alltså om dina närmaste, din chef, dina arbetskamrater, livet i allmänhet…? Redan Goethe lär ha sagt, att det vi tänker om en annan människa, sådan blir hon. Zig Ziglar säger för sin del, att ”det bästa vi kan göra för en annan människa är inte bara att dela vårt goda med dem, utan att få deras goda att bli synligt”.

--------------------------------------------------------------------------------

Månadens citat:

Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den. - Peter Drucker

Lycka och ett meningsfullt liv kommer av att göra skillnader. Men – kom ihåg att koncentrera dig på de skillnader du kan göra och inte på dem du helst skulle göra, men inte kan! – Lyndon Duke
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------Månadens boktips:

Michael Neill: Super Coach (2009).
Raija Kivinen, Katja Keränen & Marja Ruutti: Parasta Aivoillesi: ohjeita aivojen hyvinvointiin (2010)
--------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi