RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 30 (25.11.2010) (tässä suomeksi)

KONSTEN ATT LÖSGÖRA SIG FRÅN SIN BEKVÄMLIGHETSZON

All förändring innebär en utmaning för existerande beteendemönster. Att göra saker på ett nytt sätt är inte lätt. En forskningsrapport berättar, att bara en av nio hjärtattackspatienter lyckas ändra sina vanor. En annan beskriver hur personer, som kunde motverka sin depression genom att röra på sig mera, föredrar att stoppa i sig dyra piller. Folk tycker inte det verkar logiskt att behöva ändra på sig, när det tar emot så väldigt. Det känns inte naturligt.

Här vill man gärna invända, att det sannolikt inte heller kändes särskilt naturligt, när vi lärde oss cykla eller skrinna, eller lärde oss knyta skosnören eller skriva, eller något annat, som de flesta av oss numera gör helt automatiskt. Det är mycket som från början känts onaturligt, men vi har helt enkelt haft som ‘default’ att det varit genomförbart. Vart försvinner sedan denna praktiska förhandsinställning, när man skulle behöva den som bäst?

Hjärnan formar under hela vårt liv olika mentala nervbanor, som blir till inkörda spår. Dessa spår halkar vi sedan automatiskt tillbaka i, när vi försöker göra något på ett nytt sätt. Efter hand som vi blir vuxna får vår hjärndator en viss ‘default’ beträffande vad vi kan och inte kan, vad sorts människor vi är och inte är, hurudant vårt mentala tillstånd är och inte är osv.

För att ändra på ‘defaulten’ eller våra vanor och lämna bekvämlighetszonen, nödgas vi skapa mentala nervbanor, som ännu inte existerar. Detta kräver mycket energi och en intensiv fokusering på att öva in det nya. David Rock ger i sin bok ’Quiet Leadership’ några råd om hur vi kan klara av det:

1.      Acceptera, att frustration, negativa känslor och önskan att ge upp är helt normalt, när man vill uppnå något nytt.

Den inlärningsfas, där vi just börjar få en uppfattning om det vi inte kan, är den allra besvärligaste. Som exempel kan nämnas snowboard-åkning eller inlärning av ett nytt språk. Här krävs träning och åter träning och frestelsen att ge upp och lämna allt är stor. Det är alltså viktigt, att från början räkna med att allt inte går som smort.

2.      Ordna åt dig massor av positiv feedback och uppmuntran, som hjälper dig igenom de besvärliga känslorna.

Enligt D. Rock kan det för massor av människor gå månader, ja till och med år, utan att de får någon positiv feedback. I stället lär vi själva skälla ut oss och kallar oss kompletta idioter uppskattningsvis 500 – 2000 timmar om året. Det är illa, för på så vis blir det rätt ont om uppmuntrande depositioner på ‘feel good’ –banken. Neurologen John Ratey framhåller, att om hjärnan är upptagen med ängslan och andra negativa känslor, kan den inte processa nya saker. Positiv feedback ger våra hjärnceller lugn och ro att fritt riktas i de banor, där de behövs bäst.

3.      Skaffa en stödperson eller grupp, som kan backa upp dig. Om du lyckas få någon annan att köra på dig, går utvecklingsprocessen mycket snabbare, än om du stretar på egen hand.

Det är oerhört svårt att ensam hindra sig från att dras tillbaka till bekvämlighetszonen. Vi har nämligen en benägenhet att snarare observera våra begränsningar än våra möjligheter.. Eftersom vi inte kan känna hela vår kapacitet, då vi ännu inte bildat nervbanor för stora delar av den, sätter vi upp våra mål inom bekvämlighetszonen. Vi nöjer oss med begränsade mål, som vi kan föreställa oss att vi uppnår. D. Rock beskriver, hur han själv insåg den oerhörda betydelsen av en utomstående back-up: han var helt färdig att ge upp, när han plötsligt började genomföra sådant, som han aldrig i livet trott vara möjligt – och som inte heller varit det utan sparrande.

Formeln för en prestation kunde skrivas så här: p = P – S.

p står för prestation, P för potential och S för störningsfaktorer i form av rädsla, tvivel på sig själv, föreställningar om allt som kan gå fel med mera dylikt. De tre ovanstående vinkarna kan hjälpa oss att göra S-faktorn så liten som möjligt.

------------------------------------------------------------------------------------------------Månadens boktips:

David Rock: Quiet Leadership (2006)
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

 ”Vi låter oss hellre fördärvas än tillåter någon att ändra på oss.” W.H. Auden
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi