RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 14 (8.4.2009) (tässä suomeksi)

ÅRSTIDSMETAFOR

Årstiderna har alltid sin egen inverkan på folk. En del önskar, att det alltid vore sommar, andra uppskattar det rena och vackra under vintern. Många väntar på våren och ljuset, medan somliga älskar hösten med dess mustiga färger. Årstiderna i sig kan vi inte påverka, men vi kan påverka hur vi tar emot dem och får ut det mesta av dem alla fyra. Gamle affärsfilosofen Jim Rohn anser, att livet i stort böljar fram på samma sätt som årstiderna.

VINTERN är den tid, då vi utsätts för prövningar och kan växa oss starka. Det är viktigt, att lära sig handskas med vintern i olika former. Vintern kan komma som en ekonomisk kris eller den kan ta formen av vacklande hälsa. Det finns personliga vintrar med hjärtesorg och besvikelse liksom också sociala vintrar av ensamhet och främlingskap. Hur kan man orka handskas med sådana vintrar? Kanske först och främst genom att minnas, att det efter varje vinter kommer en vår. Och i väntan på våren öva upp sig på olika områden. Det är inte stor idé att bara sitta och huttra och hoppas på mindre problem. Klokare är det att hoppas på bättre strategier - eller gå ut för att skaffa dem. Sätten är många: håll dig i någon form av rörelse, börja med något nytt, städa upp, avsluta ofullbordade projekt, res, läs böcker (varje bok ger i allmänhet något nytt, till och med fast man läst den tidigare), träffa männsikor, gå på kurser... Kurser är antagligen ett av de bästa sätten och växa sig stark genom vintern.

VÅREN är tiden för möjligheter. Våren skall man utnyttja till bristningsgränsen och ta till vara det som bjuds. Även om det är frestande, att bara glädja sig över vinterns slut, är det nu som grödan ska sås. Det är nu vi ska vara i farten för fullt och förvandla möjligheterna till god sådd. Tillfället kommer inte tillbaka i första hand.

Under SOMMAREN skall vi vårda och skydda det vi fått till stånd. Precis som varje trädgård blir invaderad av insekter och ogräs, hotas det goda vi sått av attacker från olika håll. Det tycks vara någon underlig naturens lag. Se till att försvara sånt, som är viktigt för dig!

HÖSTEN ger oss sedan valuta för det vi fått till stånd under våren och sommaren. Nu är det dags att skörda frukterna – liksom också att ta eget ansvar för det goda och mindre goda, som skörden ger. Det kallas att lära sig av erfarenheterna... Gläd dig över framgångarna! Misslyckandena kan du antingen förklara med tillfällig otur eller också ta dem på dig och gå in för att åtgärda dem. Kanske både och. Medan Jim Rohn uppmanar oss att inte anklaga staten, priserna, vädret, samhället, släktingarna eller grannarna, för lyckoexperten Martin Seligman fram en motsatt synvinkel: så länge vi anser, att motgångarna beror på något annat än på att vi är dåliga, strävar vi aktivare till att få livet på rätt köl igen. Sist och slutligen avser båda herrarna antagligen samma sak, nämligen att det inte är någon idé att vältra sig i självanklagelser, även om det nog lönar sig att själv ta ansvaret för det som händer, för då står det också i den egna förmågan att ändra på det.

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Månadens boktips:

Jim Rohn: 7 Strategies for Wealth & Happiness (1996)

Martin E. Seligman: Optimistin käsikirja (1999) (Learned Optimism, 1992)

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Månadens citat:

Erfarenhet är det som avslöjar för oss att vi har slutat med ungdomens misstag för att börja med åldersomens. Ambroce Bierce

 Du kan fungera så, att du undviker misstag, eller också så, att du strävar att lyckas. Det ena utesluter det andra. Nicholas Hall

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi