RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 122 (30.3.2021)    (tässä suomeksi)

KULTUR -- HUR SKAPAR VI EN BRA SÅDAN

I sin bok ’Yrityskulttuuri on kuningas’ behandlar Panu Luukka kulturens betydelse för grupper och arbetsplatser.

Vad är då kultur? Det finns olika definitioner, men enligt de flesta beskriver kultur mänsklig aktivitet, som tar sig uttryck i ett visst levnadssätt med ofta outtalade traditioner och regler. Kultur uppstår automatiskt i alla grupper och överförs socialt till nya deltagare.

Detta betyder, att varje arbetsplats och varje sammanslutning har en kultur och den går det inte att ändra på utifrån och i efterhand. Vill man få en viss kultur till stånd, måste man bädda för den från början och styra den i önskad riktning. Gör man inte det, kan det lätt bli djungelns lag som skapar kulturen, för en kultur uppstår alltid, antingen man vill det eller inte.

Hur bygger man då upp man den kultur man vill ha?

Panu Luukka lyfter fram några metoder till en kultur präglad av samarbete och engagemang:

  1. Det bästa är att samtala med arbetstagarna en och en och lyssna ordentligt till dem. Frågeformulär betjänar definitivt inte. Man bör minnas, att organisationens övergripande målsättning ofta är viktig bara för ledningen utan att beröra den enskilde arbetstagare särskilt mycket. Hen behöver mera konkreta mål som gör arbetet meningsfullt.

  2. Det som får folk att jobba ihop är att DE LÄR KÄNNA VARANDRA. En strukturell metod är här t.ex. kaffepauser, där man en gång i veckan i sitter i random grupper, vilka ges varierande och trevliga samtalsämnen. Dylikt enkelt umgänge bidrar till känslan av samhörighet och hindrar slutna klickar att uppstå. Klickar bildas automatiskt mellan människor med liknande intressen och livssituationer, men det är i sig inte illa, så länge klickarna i princip är öppna för alla i teamet.

  3. Viktigt för en god samarbetskultur är också, att alla får bidra med sitt kunnande. Allas olika kunnande mår bra av att lyftas fram, tillämpas och uppskattas. Vi har alla behov att känna oss nyttiga och behövda.

Arbetsplatser och skolor fungerar långt på samma vis, och en framgångskultur med synergi struktureras sammanfattningsvis enligt Panu Luukka och andra organisationsexperter medelst

a) upplevd betydelse av att man gör något betydelsefullt och ser resultat av det man gör,
b) upplevd tillhörighet i en grupp, där man accepteras, och
c) upplevt bidragande med sitt kunnande. Både i skolor och på arbetsplatser uppstår lätt olika former av mobbning.

Orsakerna kan vara mycket varierande, men oberoende av dem måste det finnas klara strategier att stoppa den. Alla har rätt att må bra i skolan och på jobbet, vilket befrämjas av en kultur genomsyrad av acceptans, känsla av samhörighet och synliggjort kunnande. Det är inte särskilt givande att hålla på med mobbning, när man i stället kan uträtta något viktigt och får se resultat av sitt kunnande och dessutom har någon form av vänskapsband med de andra i gruppen, klassen eller teamet.

 Månadens boktips: Panu Luukka: Yrityskulttuuri on kuningas (2019)